Decizia nr. 679 din 18.12.2013

23.12.2013


envoyer l'article par mail title=


 Către :
 S.C. SBS BROADCASTING MEDIA SRL Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9 - 9A, clădirea 20, et. 8, sector 2
 pentru postul de radio MAGIC FM
 Buzău, Str. Unirii, bl.16J, et.3, ap.13, Jud. Buzău

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 decembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea înregistrată la CNA sub nr. 9507/10.09.2013, precum şi raportul de monitorizare cu privire la spotul de promovare a sălii de jocuri „Mercur” din localitatea Buzău, spot difuzat pe postul de radio MAGIC FM.
 Postul de radio MAGIC FM aparţine S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R050.4/07.05.1993 eliberată la data de 13.06.2013 şi decizia de autorizare nr. 042.3/23.01.2009 pentru localitatea Buzău, judeţul Buzău).
 Potrivit raportului de monitorizare, spotul analizat a fost difuzat în cadrul calupurilor de publicitare din data de 09.09.2013, la orele 12.51, 14.51, 17.47, 19.51 şi 20.51, spotul având o durată de 25 de secunde şi următorul conţinut :
 ”Mercur”, sala de jocuri Buzău, vă oferă un nou concept privind atmosfera în sălile de jocuri electronice.

 Veţi descoperi un nou mod de a vă petrece timpul liber şi de a vă încerca norocul bucurându-vă de o gamă diversificată de produse din partea casei. Am pregătit tombole săptămânale, iar tichetele de participare şi premiile se dau pe bune.
 Merită să vizitaţi cea mai mare sală de jocuri din Buzău, „Sala Mercur” din gara Buzău. Distraţi-vă cu „Mercur ” ! ”

 În urma audierii şi analizării spotului publicitar, membrii Consiliului au constatat că informaţiile prezentate în spot, difuzate la ore accesibile tuturor categoriilor de public sunt de natură să afecteze dezvoltarea morală a minorilor care le audiază, fiind încălcate prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale articolelor 93 şi 12 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

 Conform prevederilor invocate din Codul audiovizualului : - art. 93 : Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale. - art. 12 alin. (1) : Programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor pot fi difuzate numai dacă vizionarea este restricţionată printr-un sistem de acces condiţionat. alin. (2) : În lipsa unui sistem de acces condiţionat, difuzarea programelor prevăzute la alin. (1) se poate face numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul acestuia.

 Având în vedere că orice comunicare comercială audiovizuală trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a copiilor, membrii Consiliului au constatat că spotul, prin mesajul transmis la ore accesibile (respectiv, 12.51, 14.51, 17.47, 19.51 şi 20.51) oricărei categorii de public, inclusiv copiilor, a fost de natură să afecteze dezvoltarea morală a minorilor.
 Legislaţia audiovizuală protejează această categorie de public printr-o serie de măsuri, una dintre ele vizând intervalele orare în care pot fi difuzate producţiile audiovizuale, indiferent că acestea sunt emisiuni de divertisment, informative ori publicitate.
 Astfel, art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului prevede că difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

 Or, aşa cum rezultă din raportul de monitorizare, spotul pentru “Sala de jocuri Mercur”, în cadrul căruia se desfăşoară şi jocuri de noroc, a fost difuzat la diferite intervale orare, pe parcursul zilei, minorii având posibilitatea neîngrădită de a-l audia.

 Pentru aceste considerente, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea în legalitate în privinţa spotului publicitar pentru Sala de jocuri de noroc Mercur, în sensul ca promovarea să respecte condiţiile specifice comunicărilor comerciale audiovizuale.