Decizia nr. 690 din 18.12.2013

23.12.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. NELLYNET S.R.L.
 localitatea HĂRĂU, nr. 45 C, jud. HUNEDOARA CUI : 18634299

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 decembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Certeju de Sus, judeţul Hunedoara, aparţinând S.C. NELLYNET S.R.L.

 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. NELLYNET S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a deţine aviz de retransmisie eliberat de Consiliu pentru localităţile menţionate. Potrivit dispoziţiilor invocate, retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu.

 În fapt, în urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 21.11.2013, în localitatea Certeju de Sus, judeţul Hunedoara, s-a constatat că societatea retransmitea, în sistem analogic, 31 de programe : NATIONAL TV, TVR3, KISS TV, FAVORIT TV, TARAF TV, B1 TV, EUFORIA TV, ANTENA 2, KANAL D, PRIMA TV, ANTENA 1, PRO TV, TVR2, TVR1, ANTENA 3, REALITATEA TV, TVR TIMIŞOARA, HUNEDOARA TV-local cu emisia de la Deva, ALFA SI OMEGA TV, HORA TV, PRO CINEMA, DISNEY CHANNEL, DISNEY JUNIOR, DIVA UNIVERSAL, EUROSPORT, ETNO TV, ACASA TV, SPORT.RO, NATIONAL GEOGRAPHIC, ANIMAL PLANET, DISCOVERY CHANNEL

 Astfel, membrii Consiliului au constatat că această societate retransmitea toate aceste servicii de programe fără să deţină aviz de retransmisie eliberat de Consiliu, document în virtutea căruia se acordă unui distribuitor de servicii dreptul la retransmisia printr-o reţea de comunicaţii electronice specificată a unor servicii de programe, în condiţiile legii. Retransmisia de servicii de programe fără aviz contravine dispoziţiilor art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, faptă care, potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din aceeaşi lege, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei.

 Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii, membrii Consiliului au propus sancţionarea S.C. NELLYNET S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : S.C. NELLYNET S.R.L. se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.