ContactCONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI - CNA

Adresa : Bd. Libertatii nr.14, sector 5, cod 050706, Bucuresti, ROMÂNIA

Tel : +40 (0)21 305 5350
Fax : +40 (0)21 305 5354/56
E-mail : cna cna.ro

Contacte inspectori teritoriali

FORMULARE ELECTRONICE PENTRU SESIZĂRI :

Sesizare post, emisiune TV sau Radio clic pentru sesizare
Sesizare societate de cabluclic pentru sesizare

 


 

MEMBRII CONSILIULUI

MARIA MONICA GUBERNAT - Președinte al CNA
Telefon :(004) 021.305.53.34 trimite mail :

VALENTIN-ALEXANDRU JUCAN - Vicepresedinte al CNA trimite mail :

Nicolaie Bălașa-Sorescu - Membru al CNA
Telefon :(004) 021.305.53.31 trimite mail :

ORSOLYA - EVA BORSOS - Membru al CNA
Telefon :(004) 021. 305.53.40 trimite mail :

OANA SIMONA DINCĂ - Membru al CNA trimite mail :

IONEL PALĂR - Membru al CNA trimite mail :

CRISTINA ANCUȚA POCORA - Membru al CNA
Telefon :(004) 021.305.36 trimite mail :

RĂSVAN POPESCU - Membru al CNA
Telefon :(004) 021.305.53.32 trimite mail :

DORINA RUSU - Membru al CNA trimite mail :

RAMONA ELENA SORESCU - Membru al CNA
Telefon :(004) 021.305.39 trimite mail :

MIRCEA TOMA - Membru al CNA trimite mail :

 


 

DIRECŢIA MONITORIZARE
Ileana Graţiela Fota - director Tel : 021.305.53.55 trimite mail :

Serviciul MONITORIZARE MASS-MEDIA AUDIOVIZUALE
Mihai Gavrilă - şef serviciu Tel : 021.305.53.55 trimite mail :

 


 

DIRECŢIA CONTROL
Cristina Tănase - director Telefon : 021.305.53.58 trimite mail :

Serviciul INSPECŢIE
şef serviciu Tel : 021.305.53.58 trimite mail :

Contacte inspectori teritoriali

 


 

Serviciul JURIDIC, REGLEMENTĂRI SI RELAȚII EUROPENE
Dumitru Ciobanu - şef serviciu Tel : 021.305.53.52 trimite mail :

Biroul REGLEMENTĂRI ȘI RELAȚII EUROPENE
Tel :021.305.53.59 ; 021.305.53.53
trimite mail :

 


 

Biroul LICENŢE - AUTORIZĂRI
Răzvan Frînculescu - şef birou Telefon : 021.305.53.57 trimite mail :

 


 

Biroul INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
Alexandra Diniș Tel : 021.305.53.42 trimite mail :

Compartimentul RELAŢII CU PUBLICUL
Tel : 021.305 53 30
trimite mail :
camera 444, etaj 5

 


 

AUDIT INTERN
Marius Popescu - auditor Telefon : 021.305.53.59
trimite mail :

 


 

Biroul RESURSE UMANE, PROTECŢIA MUNCII ŞI ARHIVĂ
Adriana Alexandrescu - şef birou Tel : 021.305.53.45

Serviciul CANCELARIA CONSILIULUI
Maricela Mierlea - şef serviciu Tel : 021.305.53.50
Fax : 021.305.53.56 trimite mail :

Compartimentul AUTO
Tel : 021.305.53.47 trimite mail :

 


 

DIRECŢIA ECONOMICĂ
Director Tel : 021.305.53.48 trimite mail :

Serviciul FINANCIAR, CONTABILITATE ȘI ADMINISTRATIV

Tel : 021.305.53.49

Compartimentul ACHIZIŢII
Tel : 021.305.53.51 trimite mail :

Compartimentul IT
Tel : 021.305.53.46 trimite mail :