Decizia nr. 686 din 18.12.2013

23.12.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. LITORAL CABLE&DATA S.R.L.
 cu sediul în comuna Slava Cercheză, Str. Principală, nr. 95, corp C2, camera 2, jud. Tulcea

 pentru localitatea Slava Rusă, judeţul Tulcea

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 decembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 10954/16.10.2013, cu privire la retransmisia programelor în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Slava Rusă, judeţul Tulcea, ce aparţine S.C. LITORAL CABLE&DATA S.R.L.
 Distribuitorul de servicii S.C. LITORAL CABLE&DATA S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A7606/10.01.2013, Anexa nr. 1/10.01.2013, pentru localitatea Slava Rusă, judeţul Tulcea.
 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. LITORAL CABLE&DATA S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului. Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. LITORAL CABLE&DATA S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului la data de 10.01.2013 cuprinde 30 programe.

 În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 31.10.2013, în localitatea Slava Rusă, judeţul Tulcea, s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice aparţinând S.C. LITORAL CABLE&DATA S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : MINIMAX, NTV (RUSIA), 1 TV (RUSIA), ACASĂ TV, TV SHANSON (RUSIA), DIGI FILM, DISCOVERY CHANNEL, CARTOON NETWORK, NATIONAL GEOGRAPHIC, JURNAL TV (REPUBLICA MOLDOVA), ANIMAL PLANET, PLANETA RTR (RUSIA), PV&TV, MTV ROMANIA, SAIUZ TV (RUSIA), STS MEGA (RUSIA), TV-3 (RUSIA), EUROSPORT, SPORT.RO, CINEMAX, DISNEY CHANNEL şi SUPER TV(REPUBLICA MOLDOVA). Programele ROMÂNIA TV, TARAF TV, KISS TV, NAŢIONAL 24 PLUS, NAŞUL TV şi THE MONEY CHANNNEL, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în această reţea. Neretransmiterea de către distribuitorul de servicii S.C. LITORAL CABLE&DATA S.R.L. în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Slava Rusă, judeţul Tulcea, a programelor TVR NEWS, TVR 3 şi TV 5, înscrise în ofertele aprobate, constituie, totodată, şi o încălcare a prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în oferta lor şi de a retransmite serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR NEWS şi TVR 3), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV 5).

 În baza aceluiaşi raport prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. LITORAL CABLE&DATA S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât, în localitatea Slava Rusă, judeţul Tulcea, nu era retransmis programul regional TV Sud Est.
 Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevîzute de art. 90 alin. (4) din legea audiovizualului nr. 504/2002, membrii Consiliului au propus sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii.
 În cazul în care distribuitorul nu va respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului, respectiv amenda, al cărei cuantum minim este de 10.000 lei.
 Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1. Distribuitorul de servicii S.C. LITORAL CABLE&DATA S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A7606/10.01.2013, Anexa nr. 1/10.01.2013, pentru localitatea Slava Rusă, judeţul Tulcea, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi 82 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii S.C. LITORAL CABLE&DATA S.R.L. are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Slava Rusă, judeţul Tulcea, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. LITORAL CABLE&DATA S.R.L. cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea Slava Rusă, judeţul Tulcea, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.
 Distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programele TV Sud Est, TVR NEWS, TVR 3 şi TV 5, a căror retransmitere este obligatorie.”