Decizia nr. 688 din 18.12.2013

23.12.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C.OANŢĂ S.R.L
 cu sediul în localitatea 1 Decembrie, bl. P1, sc. 2, parter, ap. 14 Jud. Ilfov

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 decembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea 1 Decembrie, judeţul Ilfov, aparţinând S.C. OANŢĂ S.R.L.
 Distribuitorul de servicii S.C. OANŢĂ S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A7590/30.10.2012, Anexa 1 aprobată la data de 30.10.2012, pentru localitatea 1 Decembrie, judeţul Ilfov.

 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului. Conform Anexei 1 aprobată de Consiliu la data de 30.10.2012, oferta de servicii de programe a distribuitorului cuprinde 23 de programe.

 În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A. în data de 05.12.2013, în localitatea 1 Decembrie, judeţul Ilfov, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând distribuitorului S.C. OANŢĂ S.R.L. se retransmiteau, în sistem analogic, 31 de programe : TV SUD EST, TVRi, PRO TV INTERNATIONAL, TVR1, TVR2, PRO TV, ANTENA 1, KANAL D, PRIMA TV, NEPTUN TV, LOOK TV, ANTENA2 , ANTENA 3, B1, REALITATEA TV, ROMANIA TV, MUSIC CHANNEL, FAVORIT TV, OTV ITALIA, MYNELE, JURNAL TV MOLDOVA, KISS TV, ETNO, NICKELODEON, ACASA TV, ACASA GOLD, TV5 MONDE, SPERANTA TV, ALFA OMEGA, EURONEWS, TV H2.0. În urma verificărilor s-a constatat că programele TV SUD EST, TVRi, PRO TV INTERNATIONAL, KANAL D, NEPTUN TV, LOOK TV, REALITATEA TV, ROMANIA TV, MUSIC CHANNEL, OTV ITALIA, JURNAL TV MOLDOVA, ETNO, NICKELODEON, ACASA, ACASA GOLD, SPERANTA, ALFA ŞI OMEGA, EURONEWS şi TV H2.0 erau retransmise în plus faţă de oferta de servicii de programe aprobată la data de 30.10.2013 de Consiliu, fapt ce constituie o modificare a avizului aprobat de Consiliu.
 Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, membrii Consiliului au propus sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii.

 Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În cazul în care distribuitorul de servicii nu va respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului, respectiv amenda, al cărei cuantum minim este de 10.000 lei.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :
 Art. 1 : Distribuitorul de servicii S.C. OANŢĂ S.R.L. deţinător al avizului de retransmisie nr. A7590/30.10.2012, pentru localitatea 1 Decembrie, judeţul Ilfov, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3 : În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea 1 Decembrie, judeţul Ilfov, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

 "Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. OANŢĂ S.R.L. cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea 1 Decembrie, judeţul Ilfov, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.”