Decizia nr. 683 din 18.12.2013

23.12.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. MEGA NET TELEKOM S.R.L.
 Târnăveni, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 46, bl. T1, ap. 29, jud. Mureş CUI 25901950

 pentru localitatea Dârlos, judeţul Sibiu

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 decembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Dârlos, judeţul Sibiu.
 Distribuitorul de servicii S.C. MEGA NET TELEKOM S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 7451/21.02.2012, în sistem analogic, pentru localitatea Dârlos, judeţul Sibiu.
 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. MEGA NET TELEKOM S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.
 Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

 În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A. în data de 11.11.2013, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Dârlos, judeţul Sibiu, erau retransmise, în pachetul analogic, în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : FRESH TV, NOVA TV, HORA TV, TV AS, TV SIBIU, DUNA TV, ETNO TV, ACASĂ TV, DISCOVERY CHANNEL, ANIMAL PLANET, CARTOON NETWORK, NATIONAL GEOGRAPHIC, EUROSPORT, RTL KLUB, DIVA UNIVERSAL, SPORT.RO, MINIMAX, DOLCE SPORT 1, DOLCE SPORT 2, M 2, ATV, TV 2, FILM +, TV PAPRIKA, EUROSPORT 2, AXN, PRO CINEMA, DISCOVERY WORLD, DISCOVERY SCIENCE, VIASAT HISTORY, VIASAT EXPLORER, FILM CAFE, DISNEY CHANNEL, MOOZ TV, TV 1000, EVENIMENT TV, TVR TÂRGU MUREŞ, ANTENA 3, ANTENA 1, LOOK TV, ANTENA 2, EUFORIA LIFESTYLE TV, NAŞUL TV, U TV, TVH şi GSP TV.
 Programele TVT 89, WEST TV, MOOZ DANCE TV şi ROMÂNIA TV, deşi înscrise în oferta de servicii de programe aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în această localitate.

 De asemenea, la data controlului, s-a constatat că în reţeaua de servicii de programe din localitatea Dârlos, judeţul Sibiu, S.C. MEGA NET TELEKOM S.R.L. retransmitea, în sistem digital, 115 programe, fără să deţină aviz de retransmisie eliberat de Consiliu pentru o astfel de retransmisie şi ofertă de servicii de programe aprobată de C.N.A., fapt ce contravine prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Conform dispoziţiilor invocate, retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu.
 Astfel, potrivit raportului întocmit de inspectorul teritorial, programele retransmise, în sistem digital, erau următoarele : PRO TV, ANTENA 1, ANTENA 2, EUFORIA LIFESTYLE TV, ACASĂ TV, ACASĂ GOLD, KANAL D, PRIMA TV, TVR 1, TVR 2, TVR 3, NAŢIONAL TV, NEPTUN TV, LOOK TV, TVH, EUROSPORT, EUROSPORT 2, EXTREME SPORTS, MOTORS TV, DOLCE SPORT1, DOLCE SPORT 2, DIGI SPORT 1, DIGI SPORT 2, ANTENA 3, REALITATEA TV, ROMÂNIA TV, B1 TV, EURONEWS, FILM +, COOL TV, DOQ, PRIZMA TV, SOROZAT TV, 4 STORY TV, MINIMAX HU, NOTA TV, MUZSIKA TV, DUNA TV, DUNA WORLD, ERDELY TV, M 1, M 2, ATV, MUSIC MIX, VH1 CLASSIC, MTV HITS, VH1, U TV, MUSIC CHANNEL, KISS TV, FAVORIT TV, ETNO TV, TARAF TV, AXN WHITE, AXN BLACK, TV 1000, TCM, UNIVERSAL CHANNEL, PRO CINEMA, MGM, FILM CAFE, DIVA UNIVERSAL, NATIONAL GEOGRAPHIC, CBS REALITY, INVESTIGATION DISCOVERY, DISCOVERY SCIENCE, DISCOVERY CHANNEL, DISCOVERY WORLD, ANIMAL PLANET, VIASAT EXPLORER, VIASAT HISTORY, VIASAT NATURE, TRAVEL CHANNEL, PV TV, FISHING&HUNTING, AGRO TV, TOP SHOP TV, TV PAPRIKA, ZDF, PRO 7, N 24, RTL, SUPER RTL, SAT 1, RTL 2, VOX, KABEL 1, SAT 1 GOLD, N-TV, 3 SAT, BOOMERANG, CARTOON NETWORK, DISNEY CHANNEL, JIM JAM, MINIMAX, MEGAMAX, TV AS, EVENIMENT TV, ANTENA 1 SIBIU, TÂRNAVA TV, TRAVEL MIX, TVR HD, DOLCE SPORT HD, PRO TV HD, SPORT.RO HD, RAI 1, RAI 2, RAI 3, TV 5, TRINITAS TV, SPERANŢA TV, ACASĂ TV HD, GLIGA TV, HISTORY HD şi TV SIBIU.

 Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au decis amendarea distribuitorului de servicii cu suma de 20.000 lei.
 Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1. Distribuitorul de servicii S.C. MEGA NET TELEKOM S.R.L. (avizul de retransmisie nr. A 7451/21.12.2012, în sistem analogic, pentru localitatea Dârlos, judeţul Sibiu) se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Dârlos, judeţul Sibiu, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de S.C. MEGA NET TELEKOM S.R.L. cu amendă de 20.000 lei, întrucât, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Dârlos, judeţul Sibiu, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.
 De asemenea, distribuitorul retransmitea, în sitem digital, mai multe servicii de programe, fără să deţină aviz de retransmisie, încălcând prin aceasta dispoziţiile legale ale articolului invocat."