Decizia nr. 608 din 05.11.2013

12.11.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L. BUCUREŞTI, Şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 2-4-6, parter, camera 7, sector 3, CUI 15601491

 pentru postul TARAF TV BUCUREŞTI, Şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 1-3, sector 3

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 5 noiembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţia nr. 6072/24.05.2013, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea de către postul de televiziune TARAF TV a normelor referitoare la informarea corectă a publicului, precum şi a celor privind respectarea regimului difuzării publicităţii în audiovizual.
 Postul de televiziune TARAF TV aparţine radiodifuzorului S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 107.2/27.01.2005, decizia de autorizare nr. 797.0/15.02.2005 şi reautorizare nr. 797.1-2/02.02.2010).
 În urma analizării situaţiei prezentate şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 128 lit. d) și f) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Conform dispoziţiilor din Legea audiovizualului :
 Art. 3 alin. (2) - Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor."
 Potrivit prevederilor din Codul audiovizualului :
 Art. 128 - Este interzisă menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli precum :
 d) cancer şi alte boli tumorale ;
 f) diabet şi alte boli metabolice.

 În fapt, în fiecare zi din luna august, în intervalul orar 16.30-17.00, postul Taraf TV a difuzat o emisiune de teleshopping, sub titlul Medicina naturistă:Tinerețe fără bătrânețe, în care dl. doctor Cătălin Luca a prezentat, timp de aproape 30 de minute, proprietățile miraculoase pe care le-ar avea piatra numită Zeolit.
 Introducerea este făcută de o voce din off care ne aduce la cunoștință că, „după dezastrul de la Cernobîl, sovieticii au folosit pe scară largă acest remediu și sunt milioane de oameni care au reușit să supraviețuiască datorită acestui dar al pământului”, iar la noi în țară „zeolitul este deja folosit în tratarea unor afecțiuni grave”. Apoi, dl. Cătălin Luca a explicat proprietățile și utilizările medicale ale zeolitului. Conform spuselor acestuia, tratamentul cu Zeolit :

 1. Elimină toxinele existente la nivelul rinichilor la pacienții cu dializă, aceștia ajungând să renunțe la aceasta, celulele renale regenerându-se. Astfel „dacă rinichiul este chiar atrofiat, în momentul în care se face dializa mai mult timp, rinichiul se atrofiază. Prin acest tratament, rinichiul începe să-și refacă întreaga structură și să funcționeze la parametri normali”. Dă exemplul unor pacienți care „au venit cu diureză zero și după tratamentul cu Zeolit, cu regimul alimentar și ce a fost necesar, rinichiul a început să funcționeze, s-a refăcut, s-a purificat și s-a refăcut întreaga structură.”
 2. Vindecă un nodul aflat pe tiroidă. Este dat exemplul unei femei care „avea un nodul destul de mare la nivelul tiroidei” iar după un timp aceasta se întoarce bucuroasă pentru că „vizibil, acea formațiune de la nivelul tiroidei se redusese foarte mult din dimensiune” deși nu se lăsase de fumat, așa cum îi recomandase dr. Luca. Mai apoi dl. dr. Luca explică modul de funcționare al Zeolitului : „ce face Zeolitul ? Ajunge la nivelul tiroidei, începe să o decongestioneze și începe să topească acea formațiune, s-o înmoaie, inițial, și apoi s-o topească, treptat-treptat, să scadă în dimensiune și s-o elimine complet”. Aceleași efecte se obțin și în cazul unor noduli la nivelul sânilor, la nivelul colonului.
 3. Reglează glicemia. Este dat exemplul unor pacienți „cu glicemia mult modificată, cu valori de 300” care după tratamentul cu Zeolit „surpriză ! După o perioadă de timp destul de scurtă, cam la o lună de zile (…) omul scosese medicația pe care o avea pentru glicemie mare, pentru că nu mai era necesar, glicemia lui oscila între 100, 110, 95, rareori când trecea la 120.
 Modul de funcționare al Zeolitului a fost ilustrat prin câteva scheme făcute de dl. Luca pe o tablă aflată în studio.

 Membrii Consiliului au constatat că, în cadrul acestei emisiuni a fost făcute referire la efectele tratamentului cu piatra numită Zeolit, acțiunile acesteia având rezultate deosebite în cazul unor afecțiuni ale rinichilor, a nodulilor la nivelul sânilor, colonului și tiroidei, precum și faptul că reglează glicemia.
 Or, potrivit art. 128 lit. d) şi f) din Codul audiovizualului este interzisă menţionarea unor indicaţii terapeutice referitoare la boli tumorale sau alte boli metabolice.
 Consiliul a mai apreciat că această modalitate de promovare a unui produs, căruia i s-au atribuit calităţi indubitabile de vindecare a unor boli grave, fără indicarea unor dovezi minime cu privire la pertinenţa afirmaţiilor făcute, nu respectă nici dispoziţiile legale referitoare la o informare corectă şi obiectivă a publicului în condiţiile în care în cadrul acestora nu se face nicio menţiune referitoare la faptul că respectivele “tratamente” sunt sau nu sunt atestate medical, aşa cum impun normele audiovizuale.

 De asemenea, modul în care se face prezentarea acestor “efecte terapeutice” nu asigură o informare clară a publicului cu privire la “calitatea” sau “calificarea” pe care o are persoana care le prezintă publicului şi care susţine că aceste tratamente se “adresează”, deci sunt recomandate, pentru anumite afecţiuni, unele dintre ele foarte grave. Astfel, faptul că, în cadrul prezentării, sunt utilizate comparaţii ale unor rezultate ale unor analize presupus efectuate înainte şi după posibila utilizare a unuia dintre tratamentele utilizate, poate induce publicului ideea că tratamentele sunt recomandate de un medic, de un specialist, sporind prin aceasta credibilitatea prezentării, fără să o dovedească însă în concret.

 Consiliul a considerat că o astfel de prezentare poate induce în eroare telespectatorii, în special persoanele suferinde care pot apela la un astfel de tratament. Astfel, atât timp cât nu au fost prezentate dovezi medicale concrete, care să ateste în mod indubitabil că efectele tratamentelor promovate sunt cele prezentate în teleshopping, această publicitate este de natură să inducă în eroare publicul telespectator, îndeosebi pe cel afectat de boli, precum cele despre care se face vorbire în spot, căruia i se dă o speranţă, lipsită de legitimitate, că s-ar putea vindeca.

 În consecinţă, Consiliul a apreciat că este afectat dreptul la informare a publicului cu privire la produsul promovat, atât timp cât nu a fost prezentată nicio dovadă medicală care să ateste efectele benefice ale produsului. În acest fel au fost încălcate dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.
 Având în vedere aceste aspecte, precum şi criteriile de individualizare a sancţiunii reglementate de alin. (4) al art. 90 din Legea audiovizualului, Consiliul a decis sancţionarea cu amendă în cuantum de 20.000 lei a radiodifuzorului S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L., cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege. În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h) şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L., titularul licenţei audiovizuale nr. S-TV 107.2/27.01.2005, al deciziei de autorizare nr. 797.0/15.02.2005 şi de reautorizare nr. 797.1-2/02.02.2010 pentru postul de televiziune TARAF TV, se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 128 lit. d) și f) Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L. are obligaţia de a transmite pe postul TARAF TV în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul Taraf TV cu amendă de 20.000 lei, întrucât în cadrul unei emisiuni de teleshopping difuzate de acest post se încalcă prevederile legale referitoare la informarea corectă a telespectatorilor, precum şi dispoziţiile prin care este interzisă menţionarea în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli tumorale sau diabet.”
 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.