Decizia nr. 417 din 25.07.2013

30.07.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TV CABLENET WORK S.R.L.
 cu sediul în localitatea PITULUŞA, com. Broşteni, jud. Vrancea

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Năruja, judeţul Vrancea, aparţinând S.C. TV CABLENET WORK S.R.L.

 Distribuitorul de servicii S.C. TV CABLENET WORK S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 7483/14.06.2012, Anexa din 14.06.2012, pentru localitatea Năruja, judeţul Vrancea. Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

 În urma controlului programat efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 25.03.2013, în localitatea Năruja, judeţul Vrancea, s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice aparţinând S.C. TV CABLENET WORK S.R.L. se retransmiteau, în pachetul analogic, în plus faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : ACASĂ TV, INEDIT TV, VIDEOTEXT, PRO CINEMA, AXN, ETNO TV, DISNEY JR., SPORT.RO şi MINIMAX.

 Programele TVR IAŞI, TV 5, KISS TV, DIRECT DIGITAL TV şi MOOZ DANCE TV, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise în această localitate.

 Totodată s-a mai constatat că neretransmiterea programelor ce aparţin Societăţii Române de Televiziune, respectiv, TVR NEWS şi STUDIOUL TERITORIAL IAŞI, precum şi a programului TV 5 în reţeaua de comunicaţii electronice menţionată, constituie o încălcare a prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte, aşa cum este programul TV 5.

 De asemenea, la controlul efectuat s-a constatat că, în aceeaşi localitate, în sistem analogic, nu era retransmis niciun program regional din lista valabilă la data de 23.01.2013, aflată pe site-ul www.cna.ro, la secţiunea Topul staţiilor TV pentru anul 2013, în vederea aplicării principiului “must carry”.

 Or, potrivit dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există.
 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii.
 Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În cazul în care distribuitorul de servicii nu va respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului, respectiv amenda, al cărei cuantum minim este de 10.000 lei.

 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Distribuitorul de servicii S.C. TV CABLENET WORK S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A 7483/14.06.2012, Anexa din 14.06.2012, pentru localitatea Năruja, judeţul Vrancea, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 74 alin. (3) şi 82 alin. (1 şi 2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3 : În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii S.C. TV CABLENET WORK S.R.L. are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Năruja, judeţul Vrancea, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

 "Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. TV CABLENET WORK S.R.L. cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea Năruja, judeţul Vrancea, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului. De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea dispoziţiilor art. 82 alin. (1 şi 2) din Legea audiovizualului, deoarece nu a retransmis programele TVR NEWS, STUDIOUL TERITORIAL IAŞI şi programul TV 5 şi niciunul dintre cele două programe regionale a căror retransmisie este obligatorie."