Decizia nr. 339 din 27.06.2013

03.07.2013


envoyer l'article par mail title=

 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.
 C.U.I. 18684823 B-dul Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, Birou 6A 01, corp A, etaj 6, sector 6 BUCUREŞTI

 pentru postul de televiziune KANAL D

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 iunie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la conţinutul unor ediţii ale emisiunilor informative difuzate în perioadele 13-17 mai şi, respectiv, 27-31 mai 2013 de postul KANAL D. Postul de televiziune KANAL D aparţine radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 150/30.05.2006, decizia de autorizare audiovizuală nr. 1239.0/30.01.2007 şi reautorizare nr. 1239.1-1/18.08.2009).

 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale articolelor 29 alin. (1), 12 alin. (1), (2) şi 17 alin. (1), (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

 Conform prevederilor din Codul audiovizualului :

  • art. 29 (1) : Programele de ştiri şi de actualităţi se supun cerinţelor de protecţie a minorilor şi vizionării în familie.
  • art. 12 (1) : Programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor pot fi difuzate numai dacă vizionarea este restricţionată printr-un sistem de acces condiţionat.
     (2) : În lipsa unui sistem de acces condiţionat, difuzarea programelor prevăzute la alin. (1) se poate face numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul acestuia.
  • art. 17 (1) : În intervalul orar 06,00 - 22,00 nu pot fi difuzate programe, altele decât producţiile audiovizuale de ficţiune, care conţin descrieri ori reconstituiri ale unor omucideri/sinucideri, mutilări/automutilări sau tehnici criminale ori practici oculte.
     (2) : În cazul acestor drame, radiodifuzorii nu pot difuza imagini de la locul tragediei sau imagini care arată suferinţele prin care trec membrii familiei ori ale altor persoane apropiate victimei sau familiei acesteia.

 Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat în perioada 27-31 mai 2013, în cadrul programelor de ştiri de la ora 19.00, descrieri detaliate ale unor cazuri de omucideri, însoţite de prezentarea de tehnici criminale.
 Redăm spre exemplificare, din raportul de monitorizare :

 perioada 27 - 31 mai 2013

 29.05.2013 – Ştirile Kanal D
 A Ora 19.00
 18.57 - Titluri – Descoperirea care îngrozeşte ţara / Femeia ucisă, găsită pe bucăţi ! / Cine este criminalul ? Pe toată durata ştirii menţiunea pe banda din dreapta Şocant. Titrat pe tot ecranul pe un fond negru pentru câteva secunde :
— Argeşul - râul ororilor !
— Un om – cheia căutărilor !
— Cine e criminalul ?
 Subiect/descriere – Despre femeia găsită în râul Argeş : Cristian Sabbagh : Bărbatul care a descoperit cumplita crimă din Dâmboviţa i-a dus astăzi pe anchetatori la noi probe extrem de importante pentru a dezlega misterul femeii de 36 de ani ucise şi tranşate. Pe fondul unor imagini al căutărilor comentariul din off : Să fie oare o nouă bucată din trupul sărmanei femei ucise şi tranşate cu sânge rece ? Atenţia jandarmilor se îndreaptă imediat spre o anumită porţiune din râul Argeş. Este însă o alarmă falsă : e doar cadavrul unui câine. Larisa Hogea, reporter Kanal D : În jurul orelor 14 anchetatorii au găsit exact în acest loc mâna femeii care a fost omorâtă cu câteva zile şi aşa cum vedeţi şi dvs. în imagini cercetările continuă. Un singur om a descoperit şi trupul ciopârţit dar şi mâna şi piciorul femeii. Cioban, martor : Am văzut piciorul pe prund acolo unde l-a găsit. Reporter : Piciorul era ? Cioban, martor : Da. Am bănuit că e ceva picior că s-a dus un câine acolo şi părea culoarea corpului uman. Reporter : Exact în acest moment mergem pe urmele anchetatorilor care conform indicaţiilor pe care le-au primit în această dimineaţă de la cioban, capul femeii ar pluti acum pe cursul râului. Voce : Femeia tranşată a dispărut vineri seara în timp ce se îndrepta spre casă cu autostopul. Voce : Poliţiştii sunt convinşi că toate bucăţile tăiate din trupul femeii au fost aruncate în râul Argeş. Imagini – nu. Avertizare – verbală pentru informaţii

 30.05.2013 – Ştirea zilei
 A Ora 18.45
 18.52 - Titluri – Tinerii carbonizaţi, ucişi pentru droguri ? Pe toată durata ştirii menţiunea pe banda din dreapta Şocant. Titrat pe tot ecranul pe un fond negru pentru câteva secunde : Subiect/descriere – Despre cumplita crimă din Mehedinţi în care patru tineri şi o fată ar fi omorât şi apoi incendiat un bărbat şi o femeie. Reporter la la locul ridicării suspectului : L-ai omorât ? Cumpărai droguri de la ei ? Voce : Totul ar fi pornit în Motru unde tânărul din Filiaşi ar fi urmat să le vândă câteva pliculeţe cu droguri celor patru suspecţi şi complicei. (...) Atât traficantul, cât şi presupusa amantă ar fi fost bătuţi crunt cu nişte obiecte dure, iar apoi maşina în care se aflau incendiată. Ca să scape de urme se pare că victimele au fost dezbrăcate. Printre obiectele păstrate de la victime, suspecţii au păstrat şi câteva punguţe cu etnobotanice. Voce : Singurul care ar fi ştiut că tânărul este traficant de droguri ar fi fratele său. Imagini – cu o maşina arsă (exemplu : sel : 01.24, 02.00) Avertizare – verbală pentru informaţii care pot afecta emoţional

 Consiliul a considerat că difuzarea unor ştiri cu un astfel de conţinut, la o oră accesibilă minorilor, a încălcat principiul interesului superior al copilului, principiu statuat de întreaga legislaţie privitoare la drepturile acestuia, din care, o parte importantă o constituie legislaţia audiovizuală ce protejează aceste drepturi.

 Astfel, în scopul asigurării protecţiei minorilor, legiuitorul a instituit norme cu privire la difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a acestora, iar în acest sens, potrivit art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, protecţia copiilor se realizează, în principal, fie prin interdicţia de a difuza programe sau subiecte care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală şi morală a copiilor, fie prin programarea acestora în intervale orare la care copiii nu au acces audio sau video la programele respective.

 O altă obligaţie instituită în sarcina radiodifuzorilor este şi aceea de a lua toate măsurile legale, astfel încât programele de ştiri şi de actualităţi să se supună cerinţelor de protecţie a copiilor şi a vizionării în familie. Consiliul a constatat că, prin prezentarea ştirilor respective, radiodifuzorul nu a ţinut cont de obligaţia instituită în sarcina sa, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Codul audiovizualului, şi nu a asigurat, în cadrul programelor audiovizuale difuzate, o protecţie reală a copiilor, care sunt lipsiţi de maturitate, au un discernământ redus şi nu au capacitatea reprezentării faptelor şi consecinţelor ce decurg din acestea, precum şi gravitatea unor astfel de fapte.

 Ca regulă de protecţie a minorilor, legiuitorul a instituit norme obligatorii pentru radiodifuzori referitoare la intervalul orar de difuzare a unor programe audiovizuale, precum cele care conţin detalii, descrieri sau reconstituiri ale unor omucideri.

 În acest sens, potrivit art. 17 alin. (1) din Codul audiovizualului, în intervalul orar 06.00-22.00, nu pot fi difuzate programe care conţin descrieri ori reconstituiri ale unor omucideri/sinucideri, mutilări/automutilări sau tehnici criminale ori practici oculte, altele decât cele de ficţiune. Or, radiodifuzorul a transmis, în cadrul unor emisiuni informative difuzate la ore accesibile tuturor categoriilor de public, inclusiv minorilor (respectiv orele 19.00), ştiri ce au cuprins descrieri şi detalii importante ale unor omucideri.

 Având în vedere descrierile şi detaliile referitoare la cazurile de omucideri prezentate, Consiliul a apreciat că radiodifuzorul a depăşit cadrul unei informări a publicului, cu consecinţa afectării dezvoltării morale şi mentale a copiilor.
 Membrii Consiliului apreciază că un astfel de conţinut poate avea influenţă negativă asupra sănătăţii şi dezvoltării mentale a minorilor, dat fiind faptul că aceştia îşi formează capacitatea de a aprecia ceea ce este corect şi ceea ce este greşit, noţiunile de bine şi rău, precum şi seturile de valori prin observare şi imitaţie.

 Mediatizarea excesivă a unor astfel de cazuri, însoţită de descrieri şi/sau reconstituiri, poate fi deosebit de nocivă pentru adolescenţi şi tineri, a căror concepţie despre viaţă este în formare şi faţă de care societatea trebuie să fie responsabilă, inclusiv prin modul în care prezintă astfel de cazuri tragice.
 În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că difuzarea emisiunilor cu un astfel de conţinut trebuie făcută cu responsabilitate, ca măsură de protecţie psihică şi emoţională a minorilor.

 Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a decis, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

 În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g), alin. (2) şi (4) şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 150.2/30.05.2006, al deciziei de autorizare audiovizuale nr. 1239.0/30.01.2007 şi reautorizare nr. 1239.1-1/18.08.2009 pentru postul de televiziune KANAL D, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale articolelor 29 alin. (1), 12 alin. (1), (2) şi 17 alin. (1), (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 "Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune KANAL D cu amendă de 10.000 lei, întrucât unele ediţii informative transmise în luna mai 2013, de la orele 19.00, au fost difuzate cu încălcarea prevederilor legale potrivit cărora programele de ştiri se supun cerinţelor de protecţie a minorilor şi vizionării în familie, în sensul că au fost prezentate ştiri ce au conţinut descrieri detaliate ale unor cazuri de omucideri, însoţite de prezentarea de tehnici criminale. Potrivit legislaţiei audiovizuale, în intervalul orar 06.00 - 22.00 nu pot fi difuzate programe, altele decât producţiile audiovizuale de ficţiune, care conţin descrieri ori reconstituiri ale unor omucideri/sinucideri, mutilări/automutilări sau tehnici criminale ori practici oculte."

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.