Decizia nr. 335 din 27.06.2013

03.07.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. ANTENA 3 S.A.
 Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, et. 1, sector 1 C.U.I. R15971591

 pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

 Întrunit în şedinţă publică în data de 27 iunie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiilor înregistrate la CNA sub nr. 5224/29.04.2013, 5315/30.04.2013 şi 5422/08.05.2013 cu privire la promovarea spotului „Fundaţiei Mereu aproape”, difuzat în luna aprilie 2013, de postul ANTENA 3.

 Postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005).

 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile art. 12 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, în lipsa unui sistem de acces condiţionat, difuzarea programelor prevăzute la alin. (1) se poate face numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul acestuia.

 Dispoziţiile alin. (1) din norma invocată prevăd că programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor pot fi difuzate numai dacă vizionarea este restricţionată printr-un sistem de acces condiţionat.

 În fapt, în cursul lunii aprilie 2013, postul ANTENA 3 a difuzat un spot de promovare al Fundaţiei „Mereu aproape”, cu următorul conţinut : „Voce din off : Şi-au petrecut copilăria jucându-se… de-a moartea. Fundaţia „Mereu aproape” îţi mulţumeşte că ai donat 2 euro, prin sms la 848 şi le-ai dat şansa să se joace… de-a viaţa.

 Pe fundalul sonor al piesei „Won’t be the same”, interpretată de Billy the Kid, se văd nişte imagini în care un personaj, purtând o mantie neagră cu glugă şi având în mână o coasă, este prezent în diferite etape de dezvoltare ale unor copii : leagănă un prunc, deschide braţele pentru a prinde un băieţel care învaţă să meargă, se joacă cu un băieţel în parc, pe o bancă, împinge leagănul în care se află o fetiţă şi învaţă un băieţel să meargă pe bicicletă. Mai apoi, personajul cernit şi copiii aflaţi la locul de joacă îşi iau rămas-bun, îndepărtându-se, iar copiii se întorc la joacă. Pe ecran au fost derulate următoarele mesaje : 2 euro/sms 848 ; Fundaţia Mereu aproape ; Sărbători fericite !”

 Vizionând conţinutul spotului respectiv, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile legale cu privire la protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe.

 Astfel, membrii Consiliului apreciază că, prin conţinutul său, spotul Fundaţiei “Mereu aproape”, difuzat în intervale orare la care copiii au acces neîngrădit la vizionare, este de natură a afecta dezvoltarea mentală şi morală a minorilor, întrucât personajul ce poartă o mantie neagră cu glugă având în mână o coasă, a cărei imagine simbolizează „moartea”, prezentat alături de imaginea unor copii aflaţi în diferite stadii de dezvoltare, reprezintă un fenomen care inspiră frică chiar şi pentru adulţii uşor impresionabili, nu numai pentru copiii care vizionează un astfel de spot al cărui conţinut poate avea consecinţe de natură emoţională. La aplicarea sancţiunii, Consiliul a ţinut cont şi de conţinutul sesizărilor primite de la petenţii care au sesizat faptul că reclama respectivă este „morbidă, oribilă”, “macabră şi răvăşitoare pentru un om adult, dar mai ales pentru un copil”, care „după ce a văzut reclama a început să plângă, spunând „dacă vine să mă ia şi pe mine moartea în braţe ?”.

 Membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul nu a luat toate măsurile legale pentru ca minorii care vizionează o asemenea producţie cu un astfel de conţinut, difuzată în intervale orare accesibile tuturor categoriilor de vârstă, inclusiv a minorilor, să fie protejaţi.

 Astfel, legiuitorul a instituit la art. 12 alin. (2) din Codul audiovizualului, că programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor pot fi difuzate numai dacă vizionarea este restricţionată printr-un sistem de acces condiţionat, iar în lipsa acestui sistem, difuzarea producţiilor audiovizuale se poate face numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul acestuia. Membrii Consiliului consideră că toţi radiodifuzorii au obligaţia de a asigura o protecţie reală a publicului minor şi că difuzarea unor producţii audiovizuale cu un astfel de conţinut, trebuie făcută cu responsabilitate, astfel încât aceştia să nu fie expuşi unor riscuri psihice şi/sau morale.

 În aceeaşi şedinţă publică, Consiliul a analizat şi raportul de monitorizare întocmit în baza adreselor înregistrate sub nr. 5325/07.05.2013 şi 5365/07.05.2013, cu privire la spoturile publicitare pentru promovarea produsului „Aqua Carpatica” ce se difuzează pe posturile de televiziune.

 În urma dezbaterilor, membrii Consiliului au constatat că acest spot a încălcat dispoziţiile art. 93 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.

 În fapt, postul de televiziune ANTENA 3 a difuzat în data de 15.05.2013, un spot de promovare pentru produsul „Aqua Carpatica”.

 Potrivit raportului de monitorizare, spotul difuzat la ora 20.53, a avut următorul conţinut :

 „Voce din off : Există puritate absolută. O apă renumită din Alpi, nitraţi 3,98 miligrame pe litru. Cele mai vândute ape din România între 1,21 şi 4,42 miligrame pe litru. Puritatea absolută nu se vede, dar nu înseamnă că nu există. Aqua Carpatica, singura din lume fără nitraţi. Aqua Carpatica, cea mai pură apă minerală carbogazoasă din lume.

 Pe fondul afirmaţiilor făcute din off, pe ecran apar titrate succesiv următoarele informaţii : Apa din Alpi NO3 : 3,98 mg/l ; Cele mai vândute ape din România : NO3 : 1,21 – 4,42 mg/l ; AQUA Carpatica NO3 : 0 mg/l ; AQUA Carpatica. Cea mai pură apă minerală carbogazoasă din lume.”

 În aceeaşi zi, la ora 21.11, a fost difuzat un reminder „Aqua Carpatica”, având următorul conţinut :
 „Voce din off : Puritatea absolută nu se vede, dar nu înseamnă că nu există. Aqua Carpatica, singura din lume fără nitraţi. Aqua Carpatica, cea mai pură apă minerală carbogazoasă din lume. Pe fondul afirmaţiilor făcute din off, pe ecran apar titrate succesiv următoarele informaţii : AQUA Carpatica NO3 : 0 mg/l ; AQUA Carpatica. Cea mai pură apă minerală carbogazoasă din lume.”

 Potrivit sesizării înregistrate la CNA sub nr. 5325/07.05.2013, formulată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în urma controalelor efectuate şi a rezultatelor probelor expertizate pentru produsul apă minerală carbogazoasă Aqua Carpatica a rezultat că acest produs îmbuteliat la 0,5 l conţine 0,58 mg/l nitraţi, produsul îmbuteliat la 1,5 l conţine 0,08 mg/l nitraţi, iar apa minerală naturală carbogazoasă forte produs îmbuteliat la 1,5 l conţine 0,12mg/l nitraţi, deşi pe etichetele acestor produse valoarea nitraţilor este 0 mg/l, situaţie ce conduce la dezinformarea consumatorilor, întrucât mesajul transmis către public este incorect.

 De asemenea, potrivit adresei menţionate, conţinutul de nitraţi ori nitriţi nu reprezintă indicatori de puritate a apei, aceştia fiind constituenţi prezenţi în mod natural în apele minerale naturale, astfel încât sintagma “cea mai pură apă minerală carbogazoasă din lume” nu este determinată de conţinutul scăzut sau absent al nitraţilor, afirmaţia fiind incorectă şi de natură să inducă în eroare consumatorii.

 Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a apreciat că în aceste condiţii şi publicitatea audiovizuală cu privire la acest produs este de natură să contravină dispoziţiilor legale privind informarea corectă a publicului, întrucât în cadrul spoturilor de promovare analizate se afirmă că produsul “Aqua Carpatica” este “cea mai pură apă minerală”, “fără nitraţi”, această afirmaţie fiind făcută şi în scris, prin afişarea pe ecran a textului “AQUA Carpatica NO3 : 0 mg/l”.

 Conform dispoziţiilor art. 93 din Codul audiovizualului, comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.

 Or, menţionarea, în cadrul spoturilor de promovare a produsului “Aqua Carpatica” difuzate, a unor valori ale conţinutului de nitraţi sau caracteristici ale produsului ce nu sunt conforme cu realitatea, nu asigură o informare corectă a publicului şi o concurenţă loială.

 Anterior, pentru spoturi de promovare a produsului “AQUA Carpatica”, spoturi cu un conţinut asemănător, a fost emisă de Consiliul Naţional al Audiovizualului Decizia nr. 227/2012, prin care se dispunea „intrarea de îndată în legalitate în privinţa spoturilor publicitare de promovare a apei minerale „Aqua Caraptica" derulate pe posturile de televiziune”.

 Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, răspunderea pentru conţinutul serviciilor de programe difuzate, inclusiv al comunicărilor comerciale audiovizuale, revine, în condiţiile legii, furnizorului de servicii media audiovizuale.

 Faţă de aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

 În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005), pentru postul ANTENA 3, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 12 alin. (2) şi 93 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 3 cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 12 din Codul audiovizualului, întrucât, în luna aprilie 2013, la ore la care minorii au acces neîngrădit la vizionare, a difuzat un spot al cărei conţinut a fost de natură să afecteze dezvoltarea mentală şi morală a copiilor, conţinut în care, un personaj ce simbolizează “moartea”, apare alături de imaginea unor copii aflaţi în diferite stadii de dezvoltare.
 Or, potrivit dispoziţiilor invocate, programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor pot fi difuzate numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul acestuia.
 Sancţiunea a fost aplicată şi pentru că postul ANTENA 3 a difuzat, în data de 15 mai 2013, un spot publicitar cu încălcarea dispoziţiilor legale privind informarea corectă a publicului şi a asigurării unei concurenţe loiale.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.