Decizia nr. 333 din 27.06.2013

03.07.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. ANTENA TV GROUP S.A.
 cu sediul în BUCUREŞTI, str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco Business Center, sector 1 CUI RO 1599030


 pentru postul de televiziune ANTENA 1
 sector 1, Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 25-27, BUCUREŞTI

 Întrunit în şedinţă publică în data de 27 iunie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiilor înregistrate la CNA sub nr. 5224/29.04.2013, 5315/30.04.2013 şi 5422/08.05.2013, cu privire la promovarea spotului „Fundaţiei Mereu aproape”, difuzat în luna aprilie 2013, de postul ANTENA 1.

 Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.4/25.01.1993, decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994 şi reautorizare nr. 025-3/14.06.1994).

 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat prevederile art. 12 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, în lipsa unui sistem de acces condiţionat, difuzarea programelor prevăzute la alin. (1) se poate face numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul acestuia.

 Dispoziţiile alin. (1) din norma invocată prevăd că programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor pot fi difuzate numai dacă vizionarea este restricţionată printr-un sistem de acces condiţionat.

 În fapt, în cursul lunii aprilie 2013, postul ANTENA 1 a difuzat un spot de promovare al Fundaţiei „Mereu aproape”, cu următorul conţinut : „Voce din off : Şi-au petrecut copilăria jucându-se… de-a moartea. Fundaţia „Mereu aproape” îţi mulţumeşte că ai donat 2 euro, prin sms la 848 şi le-ai dat şansa să se joace… de-a viaţa.

 Pe fundalul sonor al piesei „Won’t be the same”, interpretată de Billy the Kid, se văd nişte imagini în care un personaj, purtând o mantie neagră cu glugă şi având în mână o coasă, este prezent în diferite etape de dezvoltare ale unor copii : leagănă un prunc, deschide braţele pentru a prinde un băieţel care învaţă să meargă, se joacă cu un băieţel în parc, pe o bancă, împinge leagănul în care se află o fetiţă şi învaţă un băieţel să meargă pe bicicletă. Mai apoi, personajul cernit şi copiii aflaţi la locul de joacă îşi iau rămas-bun, îndepărtându-se, iar copiii se întorc la joacă. Pe ecran au fost derulate următoarele mesaje : 2 euro/sms 848 ; Fundaţia Mereu aproape ; Sărbători fericite !”

 Vizionând conţinutul spotului respectiv, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile legale cu privire la protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe.

 Astfel, membrii Consiliului apreciază că, prin conţinutul său, spotul Fundaţiei “Mereu aproape”, difuzat în intervale orare la care copiii au acces neîngrădit la vizionare, este de natură a afecta dezvoltarea mentală şi morală a minorilor, întrucât personajul ce poartă o mantie neagră cu glugă având în mână o coasă, a cărei imagine simbolizează „moartea”, prezentat alături de imaginea unor copii aflaţi în diferite stadii de dezvoltare, reprezintă un fenomen care inspiră frică chiar şi pentru adulţii uşor impresionabili, nu numai pentru copiii care vizionează un astfel de spot al cărui conţinut poate avea consecinţe de natură emoţională.

 La aplicarea sancţiunii, Consiliul a ţinut cont şi de conţinutul sesizărilor primite de la petenţii care au sesizat faptul că reclama respectivă este „morbidă, oribilă”, “macabră şi răvăşitoare pentru un om adult, dar mai ales pentru un copil”, care „după ce a văzut reclama a început să plângă, spunând „dacă vine să mă ia şi pe mine moartea în braţe ?”.

 Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul nu a luat toate măsurile legale pentru ca minorii care vizionează o asemenea producţie cu un astfel de conţinut, difuzată în intervale orare accesibile tuturor categoriilor de vârstă, inclusiv a minorilor, să fie protejaţi.

 Astfel, legiuitorul a instituit la art. 12 alin. (2) din Codul audiovizualului, că programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor pot fi difuzate numai dacă vizionarea este restricţionată printr-un sistem de acces condiţionat, iar în lipsa acestui sistem, difuzarea producţiilor audiovizuale se poate face numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul acestuia. Membrii Consiliului consideră că toţi radiodifuzorii au obligaţia de a asigura o protecţie reală a publicului minor şi că difuzarea unor producţii audiovizuale cu un astfel de conţinut, trebuie făcută cu responsabilitate, astfel încât aceştia să nu fie expuşi unor riscuri psihice şi/sau morale.

 Faţă de aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

 În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 012.4/25.01.1993, al deciziei de autorizare nr. 025/14.06.1994 şi reautorizare nr. 025-3/14.06.1994, pentru postul de televiziune ANTENA 1, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 12 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 1 cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 12 din Codul audiovizualului, întrucât, în luna aprilie 2013, la ore la care minorii au acces neîngrădit la vizionare, a difuzat un spot al cărei conţinut a fost de natură să afecteze dezvoltarea mentală şi morală a copiilor, conţinut în care, un personaj ce simbolizează “moartea”, apare alături de imaginea unor copii aflaţi în diferite stadii de dezvoltare.
 Or, potrivit dispoziţiilor invocate, programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor pot fi difuzate numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul acestuia.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate