Atribuții

Misiunea și rolul CNA

Consiliul Naţional al Audiovizualului este garantul interesului public şi unică autoritate de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale.

Rolul instituţiei noastre este de a asigura o piaţă a audiovizualului bazată pe libertate de exprimare, pluralism şi liberă concurenţă. În acelaşi timp, CNA trebuie să asigure respectarea de către posturile de televiziune şi radio a normelor privind informarea corectă, viaţa privată, demnitatea umană şi protecţia minorilor.

Instituţia noastră eliberează licenţe audiovizuale.

Consiliul se întruneşte, în mod curent, de două ori pe săptămână, în şedinţe publice şi este mandatat să monitorizeze radiodifuzorii şi să aplice sancţiuni în cazul în care constată încălcări ale reglementărilor în vigoare.