Decizia nr. 333 din 05.03.2009

05.03.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. DRAGOLIV SERVICE S.R.L.
cu sediul în Sascut, bl. A1A2, et. 2, ap. 5, jud. Bacău

pentru postul CANAL M
Sascut, str. Principală nr. 5, bl. A1A2, et. 3, ap. 11, jud. Bacău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 5 martie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de inspectorul teritorial cu privire la respectarea duratei orare a publicităţii difuzate în cadrul serviciilor de programe, în perioada de 10-12 februarie 2009, de către postul de televiziune CANAL M. 

Postul CANAL M aparţine radiodifuzorului S.C. DRAGOLIV SERVICE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 004/25.03.2003 şi decizia de autorizare nr. 492.0/13.05.2003).

În urma analizării raportului de inspecţie, membii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 35 alin. (1) şi art. 54 alin.(2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 17 alin.(1) din Decizia CNA nr. 403 din 30 iunie 2005 privind aprobarea procedurii şi condiţiilor de acordare a licenţei audiovizuale şi a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală

Potrivit prevederilor din Legea audiovizualului :

Art. 35 - alin. (1) - Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

Art. 54 - alin.(2) - Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să comunice Consiliului orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e), în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării, anexând spre notificare noile documente.

Conform art. 17 alin.(1) din Decizia CNA nr. 403/2005, radiodifuzorii au obligaţia să comunice Consiliului Naţional al Audiovizualului orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) - structura serviciului de programe, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie - în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării, anexând spre notificare noile documente.

În fapt, în data de 28.10.2008 CNA a aprobat noua grilă de programe a postului de televiziune CANAL M, care prevedea doar serviciul de videotext, difuzat în intervalul orar 12.00-24.00.

În urma controlului efectuat a fost constatat faptul că, în data de 5 februarie 2009, în intervalul orar 20:30-21:15, postul CANAL M a difuzat emisunea „Viaţa la ţară”, iar în data de 12 februarie 2009, în intervalul orar 19.30-22.00, emisiunea „De vorbă cu primarul”.

Întrucât potrivit art. 1 din Legea audiovizualului serviciul videotext reprezintă totalitatea mesajelor puse la dispoziţia publicului sub formă de text sau semne grafice, în cadrul unei grile ori al unui catalog, iar S.C. DRAGOLIV SERVICE S.R.L. nu a solicitat modificarea grilei aprobate la data de 28.10.2008, aceasta nu putea difuza cele două emisiuni.

Având în vedere acest fapt, membrii Consiliului au constatat că S.C. DRAGOLIV SERVICE S.R.L. a încălcat obligaţia prevăzută de art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 coroborat cu art. 17 alin. (1) din Decizia CNA nr. 403/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a comunica în termen de 30 zile orice modificare intervenită în structura serviciului de programe, întrucât, grila de programe aprobată de CNA în data de 28.10.2008 era doar pentru serviciul de vidotext.

Membrii Consiliului au constatat că S.C. DRAGOLIV SERVICE S.R.L. a încălcat şi dispoziţiile art. 35 din Legea audiovizualului, deoarece în cadrul programului tip videotext au fost difuzate calupuri publicitare cu o durată mai mare de 12 min./calup, iar intervalul de timp dintre două calupuri a fost mai mic de 20 minute.

Membrii Consiliului au apreciat că radiodifuzorul nu a respectat regimul difuzării publicităţii, în sensul că timpul alocat, din timpul oricărei ore date, a depăşit proporţia maximă permisă de lege, respectiv 20% (12 minute).

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi h) şi ale alin.(3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. DRAGOLIV SERVICE S.R.L. - pentru postul de televiziune CANAL M şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul CANAL M cu somaţie publică, întrucât, în cadrul programului tip videotext, transmis în perioada 10-12 februarie 2009, a difuzat anunţuri publicitare a căror durată a depăşit timpul alocat publicităţii în cadrul unei ore date, fapt ce contravine prevederilor art. 35 din Legea audiovizualului.

Potrivit normelor juridice din domeniu, durata publicităţii pe parcursul unei ore date nu poate depăşi 12 minute.

De asemenea, postul CANAL M a fost sancţionat, întrucât nu a comunicat la CNA, în termenul legal de 30 zile, modificările intervenite în structura serviciului de programe.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.