Decizia nr. 1102 din 15.12.2009

15.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 1043/06.12.2009

S.C. EUROMEDIA TV S.R.L.
Piatra Neamţ, Str. Mihai Viteazu nr. 1, parter, bl. C1, parter, jud. Neamţ, CUI 13810424

Întrunit în sedinţa publică din data de 15 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 1043/06.12.2009 prin care această societate a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 5.000 lei, pentru încălcarea prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 8 din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Analizând motivele formulate în susţinerea contestaţiei, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a combătut cu argumente întemeiate situaţia de fapt şi de drept avută în vedere la aplicarea sancţiunii.

Astfel, aşa cum corect s-a reţinut şi în decizia contestată, radiodifuzorul a anunţat în timpul emisiunii că domnul Ovidiu Mărcuţianu a fost demis din PNL şi că este senator de Neamţ, dar, informaţia menţinută pe crawll, potrivit căreia „Senatorul liberal Ovidius Mărcuţianu şi nemţenii de pe Valea Muntelui îl susţin pe Traian Băsescu”, a fost de natură să dezinformeze publicul cu privire la calitatea politică deţinută de domnul Mărcuţianu, prin sintagma „senator liberal” şi să influenţeze opţiunea de vot a electoratului.

În acest mod, prin sintagma „senator liberal”, raportată la contextul politic din perioada alegerilor, iar nu la filozofia doctrinară, publicului i s-a indus ideea eronată potrivit căreia un senator liberal va vota la alegerile prezidenţiale cu candidatul Traian Băsescu.

De asemenea, în timpul ediţiilor emisiunii „Studio electoral”, difuzate în zilele de 5 şi 6 decembrie 2009, postul UNU TV a difuzat un mesaj cu caracter vădit electoral, în condiţiile în care campania electorală pentru alegerea Preşedintelui României se încheiase în data de 05 decembrie 2009 la ora 7.00, influenţând astfel opţiunea de vot a publicului telespectator, în favoarea candidatului Traian Băsescu, fapt de natură să încalce dispoziţiile art. 8 din Decizia nr. 853/2009, dispoziţii potrivit cărora cu 24 de ore înainte de ziua votării sunt interzise difuzarea oricăror mesaje cu conţinut electoral.

Ori, prin faptul că, în conţinutul contestaţiei formulate împotriva Deciziei nr. 1043/06.12.2009 radiodifuzorul nu face niciun fel de comentariu cu privire la această încălcare, acesta recunoaste implicit fapta săvârşită. În consecinţă, membrii Consiliului consideră că decizia contestată este legală şi întemeiată, întrucât faptele au existat, iar decizia a fost emisă cu respectarea tuturor condiţiilor de legalitate prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind nefondată.