Decizia nr. 1106 din 17.12.2009

17.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.,
Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1, BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţia nr. 17743/07.12.2009, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la legalitatea difuzării filmului “Kapitalisme – notre recentte secrete”, transmis de către postul OTV în ziua de 4 decembrie 2009.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 26 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea unei opere cinematografice se poate face numai în perioadele anume prevăzute în contractele încheiate cu deţinătorii drepturilor de autor .

În fapt, radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a difuzat, în ziua de 4 decembrie 2009, un fragment al filmului “Kapitalisme – notre recentte secrete”, având o durată de 17 minute.

Analizând reclamaţia nr. 17743/07.12.2009, depusă de producătorul HI FILM PRODUCTIONS, a rezultat că această societate, împreună cu televiziunea ARTE, deţin în mod exclusiv toate drepturile de autor asupra distribuiţiei mondiale, toate drepturile conexe şi mărcile de comerţ asupra filmului “Kapitalisme – notre recentte secrete” şi că acesta nu poate fi difuzat public sau exploatat fără a avea acordul scris al companiei.

Societatea reclamantă s-a adresat C.N.A., întrucât a constatat că o televiziune din România, respectiv OTV, a difuzat o parte din filmul pentru care HI FILM PRODUCTIONS şi televiziunea ARTE deţin exclusivitatea, fără ca aceasta să fi încheiat vreun acord scris cu S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. prin care să îi dea acesteia din urmă dreptul de a difuza filmul respectiv pe teritoriul României.

Potrivit legislaţiei audiovizuale, drepturile de autor sunt protejate, în sensul că difuzarea unei opere cinematografice se poate face numai în perioadele anume prevăzute în contractele încheiate cu deţinătorii drepturilor de autor. În consecinţă, pentru difuzarea unei opere cinematografice, legiuitorul impune, în acord cu celelalte prevederi în materia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, existenţa unor acorduri scrise încheiate între părţi care să reglementeze drepturile şi obligaţiile corelative. Or, radiodifuzorul nu a fost în măsură să probeze difuzarea cu respectarea condiţiilor legale în materia drepturilor de autor a filmului “Kapitalisme – notre recentte secrete”, transmis în 4 decembrie 2009.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a transmis producţia cinematografică “Kapitalisme – notre recentte secrete” fără a deţine dreptul de difuzare a acesteia, acordat de titularul drepturilor de autor, fapt ce contravine prevederilor art. 26 din Legea audiovizualului şi au propus amendarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV), se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 26 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1, BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1106/17.12.2009 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul de televiziune OTV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 10.000 lei, deoarece, în 4 decembrie 2009, a difuzat un fragment dintr-un film documentar fără a deţine dreptul de difuzare a acestuia, acordat de titularul drepturilor de autor, fapt ce contravine prevederilor art. 26 din Legea audiovizualului."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.