Comunicat al Comisiei de organizare a procedurii de licitație

11.01.2023


envoyer l'article par mail title=

Conform „Anunțului cu privire la desfășurarea procedurii de licitație pentru desemnarea furnizorului serviciului de măsurare, monitorizare și raportare date cu privire la servicii media audiovizuale accesibile pe teritoriul României, pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2027”, la data de 11.01.2023 a avut loc ultima ședință a Comisiei de organizare a procedurii de licitație. Cu această ocazie a avut loc desemnarea ofertei câștigătoare.

Conform deciziilor din cadrul Comisiei, a fost declarată câștigătoare oferta depusă de către ofertantul Kantar Media Audiences S.R.L., care va furniza serviciul de măsurare, monitorizare și raportare date cu privire la servicii media audiovizuale accesibile pe teritoriul României, pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2027.

Comisia și-a îndeplinit scopul prevăzut de dispozițiile legale, încetându-și activitatea.

Comisia de organizare a procedurii de licitație
București, 11 ianuarie 2023


According to the „Notice on the selection process for designating the provider of the measurement, monitoring and data reporting on audiovisual media services accessible on the territory of Romania for the period 01 January 2024 - 31 December 2027” on 11 January 2023 took place the last meeting of the Commission for organizing the selection process. On this meeting, the winning tender was designated.

According to the Commission decisions, the tender submitted by the tenderer Kantar Media Audiences S.R.L. was declared as the winning tender. Kantar Media Audiences S.R.L. will provide the measurement, monitoring and data reporting on audiovisual media services accessible on the territory of Romania for the period 01 January 2024 - 31 December 2027.

The Commission has accomplished its objectives, according to the legal provisions, and its activity ceased.

Commission for organizing the selection process
Bucharest, 11 January 2023