Inspectori teritoriali

O prezentare a echipei CNA de control - în județe

Serviciul Inspecţie din cadrul Direcţiei Control şi Digitalizare are în componenţă 30 de inspectori audiovizuali care trebuie să verifice conţinutul programelor audiovizuale, respectarea grilelor de programe, ofertei de servicii de programe retransmise în reţelele CATV, respectarea datelor din decizia de autorizare audiovizuală, aducerea la îndeplinire a somaţiilor de intrare în legalitate adresate de Consiliu radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii.

De asemenea, Serviciul Inspecţie întocmeşte procesele verbale în vederea autorizării/reautorizării posturilor de radio/televiziune, verifică retransmisia necodată şi în afara reperelor orare aprobate prin legislaţia în vigoare a serviciilor de programe pentru adulţi la abonaţii CATV.

Inspectorii audiovizuali oferă lămuriri radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii în desfăşurarea activităţii din domeniul audiovizual.