Documente de interes public

Rapoartele de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 sunt postate ca anexă la Rapoartele de activitate ale CNA (anexa nr. 2.3)

 


2023 - Lista privind informaţiile de interes public comunicate din oficiu

cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public și a dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2002, cu modificările și completările ulterioare

2023 - Lista cuprinzând documentele de interes public

2023 - Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

Lista privind informaţiile de interes public comunicate din oficiu

cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public și a dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2002, cu modificările și completările ulterioare

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

Lista cuprinzând documentele de interes public

Lista privind informaţiile de interes public comunicate din oficiu

cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public și a dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2002, cu modificările și completările ulterioare

Buletin informativ

Buletinul Informativ cuprinde informațiile prevăzute la art. 5 alin (1) din Legea nr. 544 / 2001, cu modificările și completările ulterioare

Modalităţi de contestare

Lista clădirilor din domeniul public al statului cu suprafeţe utile de peste 500 mp., încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia centrală