Cum se obţine licenţa audiovizuală, avizul de retransmisie si avizul de furnizare a unui serviciu media audiovizual la cerere

10.03.2020


envoyer l'article par mail title=

1. Licenţa audiovizuală

 În conformitate cu prevederile Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, furnizarea unui serviciu de programe de radiodifuziune sau de televiziune se poate face numai în baza licenţei audiovizuale şi, după caz, a licenţei de emisie, iar difuzarea unui serviciu de programe de radiodifuziune sau de televiziune se poate face numai după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuale.

 Licenţa audiovizuală se acordă pentru o perioadă de 9 ani, iar termenul curge de la data obţinerii autorizaţiei tehnice de funcţionare, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră şi de la data obţinerii deciziei de autorizare audiovizuală, în cazul difuzării prin orice alte mijloace de comunicaţii electronice. Licenţa poate fi prelungită din 9 în 9 ani, în condiţiile stabilite de Consiliu (fac excepţie licenţele audiovizuale analogice de televiziune cu difuzare terestră, a căror prelungire se face în condiţiile art 61^1 alin (2) din Legea audiovizualului nr.504/2002 cu modificările şi completările ulterioare).

 Pentru întocmirea dosarului în vederea obţinerii licenţei audiovizuale şi deciziei de autorizare audiovizuală, consultaţi Decizia CNA nr. 277/2013 (modificată şi completată prin Decizia nr. 614/2013 şi Decizia nr. 405/2015 ) si Anexele corespunzătoare deciziei.

 De asemenea, Decizia CNA nr. 277/2013 (modificată şi completată prin Decizia nr. 614/2013 şi Decizia nr. 405/2015 ) si Anexele corespunzătoare deciziei. stipulează şi condiţiile privind modificarea, prelungirea valabilităţii şi cedarea licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori.

 Fac excepţie de la prevederile acestei decizii, licenţele audiovizuale pentru difuzare în sistem digital terestru, care vor face obiectul unor reglementări separate.

2. Avizul de retransmisie

 Retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României se poate face numai în baza avizului de retransmisie.

 Avizul de retransmisie se eliberează sau se modifică în condiţiile prevăzute de art. 74, cu respectarea art. 82 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu prevederile Deciziei CNA nr. 72/02.02.2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, modificată şi completată prin Decizia CNA nr. 350/02.07.2015, Decizia CNA nr. 128/14.03.2017, Decizia CNA nr. 155/29.01.2019, Decizia CNA nr. 396/14.05.2019, Decizia CNA nr. 203/25.02.2020 şi Anexele corespunzătoare Deciziei nr. 72/2012.

 Este necesar a se avea în vedere şi - Instrucțiunea CNA nr. 1 din 17 mai 2018 pentru aplicarea articolului 13^1 din Decizia C.N.A. nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie

3. Avizul de furnizare a serviciului media audiovizual la cerere

 Furnizarea unui serviciu media audiovizual la cerere pe teritoriul României, se poate face numai în baza avizului de furnizare serviciu media audiovizual la cerere.

 Avizul de furnizare serviciu media audiovizual la cerere se eliberează, modifică sau retrage, în condițiile prevăzute la art. 74 alin. (5) și 75^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Decizia CNA nr. 320/29.05.2012 privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere, cu Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2.