Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 14.09.2023

14.09.2023


envoyer l'article par mail title=

Sancțiuni :
• amendă de 20.000 de lei – Global News
• somații publice : Antena 1, Etno TV, Metropola TV și Realitatea Plus

Întrunit în ședința publică din data de 14.09.2023, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 20.000 de lei postului Global News pentru emisiunile „Efect politic” din 20.07.2023 și „Știrea exactă” din 20 și 25.07.2023 în cadrul cărora au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum și cele ale art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. Printre afirmațiile făcute în aceste ediții : „În primele emisiuni, am vorbit despre războiul pe care globaliștii, aceste elite de psihopați care conduc lumea, administrativ vorbind, deci acest război pe care-l duc împotriva copiilor, cu traficul de copii (...) Iar în precedenta noastră emisiune, (...) am vorbit despre un dublu mecanism pe care acești globaliști îl aplică populației lumii, anume pandemia globală, tratatul pandemic global corelat cu această monedă digitală a băncilor centrale. Deci, prin aceste planuri ei vor să sclavizeze populația lumii, să o reducă bineînțeles și să o facă o masă mult mai mică, dar total obedientă față de planurile, agenda ocultei mondiale (...)”. („Efect politic” din 20.07.2023) ; „(...) din punctul meu de vedere, și COVID-ul și vaccinurile anti-COVID au fost arme biologice (...). În ultima perioadă, în ultimii 3 ani, am văzut multe avioane care au lăsau dâre persistente și care stropeau cu diverse substanțe. Aș vrea să se facă o analiză amănunțită și o anchetă a acestor substanțe și acestor particule din aer care, cu siguranță, sunt implicate și ele în deteriorarea sănătății oamenilor, alături de aceste arme biologice, COVID-ul și vaccinurile, așa-zisele vaccinuri anti-COVID” ; „De asemenea, tot în această perioadă, vedem cum s-a montat instalația 5G și cum a fost pusă în funcțiune această armă, care este o armă militară de fapt acest 5G” („Știrea exactă” din 20.07.2023) ;
- somație publică postului Etno TV pentru emisiunea „Aducător de bucurie” din 19.06.2023, difuzată fără a se ține cont de dispozițiile art. 31 alin. (3) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, conform cărora „Programele produse după 19 decembrie 2009 care conţin plasări de produse trebuie să îndeplinească următoarele condiţii : (...) d) trebuie să cuprindă informaţii clare privind produsele, fiind identificate corespunzător atât la început, cât şi la sfârşit, precum şi la reluarea după o pauză publicitară, astfel încât să se evite orice confuzie din partea publicului” ;
- somație publică postului Antena 1 deoarece, la difuzarea ediției din 28.07.2023 a emisiunii „Insula iubirii”, radiodifuzorul nu a respectat normele privind protecţia minorilor, respectiv prevederile art. 39 alin. (1) din Legea audiovizualului coroborate cu cele ale art. 19 alin. (2) lit. e) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;
- somație publică postului Metropola TV pentru ediția din 28.07.2023 a emisiunii „Dialogurile lui Hartmann”. Prin modul de abordare a temei emisiunii - „Migrație, imigrație și pactul european pentru migrațiune” (Titlul afișat pe ecran : „Politicile migraționiste ale Uniunii Europene”), radiodifuzorul a încălcat dispozițiile art. 47 alin. (3) și ale art. 66 din Codul audiovizualului.

De asemenea, Consiliul a analizat rapoartele de monitorizare referitoare la duratele inserțiilor de publicitate difuzate de posturile de televiziune Antena 1, Antena 3 CNN, B1 TV, Digi 24, Kanal D, Național TV, Prima TV, Pro TV, Realitatea Plus, România TV și TVR 1 în perioada 01-30 iunie 2023, interval orar 18:00-24:00. Constatând încălcarea art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului, conform cărora „Proporţia de spoturi publicitare televizate şi de spoturi de teleshopping cuprinsă în intervalul orar 6.00 - 18.00 nu poate depăşi 20% din intervalul respectiv. Proporţia de spoturi publicitare televizate şi de spoturi de teleshopping cuprinsă în intervalul orar 18.00 - 24.00 nu poate depăşi 20% din intervalul respectiv”, CNA a hotărât să sancționeze postul Realitatea Plus cu somație publică.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederi ale legislației audiovizuale la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare :

Art. 3 (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
Art. 39 (1) Serviciile media audiovizuale prestate de furnizorii de servicii media audiovizuale aflaţi în jurisdicţia României care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor sunt puse la dispoziţie numai într-un mod care să asigure că, în mod normal, minorii nu le vor auzi sau vedea. Printre măsurile respective se pot număra selectarea orei de difuzare, instrumente de verificare a vârstei sau alte măsuri tehnice. Acestea trebuie să fie proporţionale cu potenţialele efecte negative ale programului. Conţinutul cel mai dăunător, cum ar fi violenţa nejustificată şi pornografia, face obiectul celor mai stricte măsuri ;

DECIZIE Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual
Art. 19 - (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii : (...) e) numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual ;
Art. 47 - (3) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice ;
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (...) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă ;
Art. 66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.