Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 12.10.2021 - Sancțiuni

12.10.2021


envoyer l'article par mail title=

Sancțiuni : amendă de 5.000 de lei – Antena 3 ; somație publică – Kanal D

Întrunit în ședința publică din data de 12.10.2021, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 5.000 de lei postului Antena 3 pentru încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. (5) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual în cadrul emisiunii „Exces de putere”, ediția din 06.08.2021 [„Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă”] ;
- somație publică postului Kanal D, deoarece la difuzarea edițiilor din 6, 14 și 16.05.2021 ale emisiunii „Survivor” nu au fost respectate prevederile art. 18 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului, potrivit cărora „Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate”.

Ca urmare a analizării solicitărilor de modificări ale licențelor audiovizuale și a celor de acordare a deciziilor de autorizare, CNA a decis sancționarea cu câte o somație publică a următoarelor societăți :
- R.T.M. BUZĂU SRL Buzău și MEDIA ZONE UNU HD SRL Deva pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 ;
- Arhiepiscopia Ortodoxă Română (Radio Reîntregirea) din Alba Iulia, Radio Transilvania LBM SRL (Radio Transilvania) din Baia Mare, Cluj-Napoca și din Mediaș pentru nerespectarea dispozițiilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Decizia CNA nr. 277/2013.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederi ale legislației audiovizuale la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 Art. 54 - (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

art. 12 - (2) Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii : a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră.