Link-uri către formulare sesizări/petiții adresate CNA

26.07.2020


envoyer l'article par mail title=

Art. 51 - Dreptul de petiţionare din Constituţia României prevede următoarele :

(1) Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor. (2) Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă. (3) Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă. (4) Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii.

Conform prevederilor art. 10 alin. (5) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 :

„Controlul exercitat de Consiliu asupra conţinutului serviciilor de programe oferite de furnizorii de servicii media audiovizuale şi asupra ofertei de servicii de programe asigurate de distribuitorii de servicii se realizează, de regulă, periodic şi ori de câte ori Consiliul consideră că este necesar sau primeşte o plângere cu privire la nerespectarea de către un furnizor a prevederilor legale, a normelor de reglementare în domeniu ori a obligaţiilor înscrise în licenţa audiovizuală. ”

Conform prevederilor art. 7 din Ordonanţa nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor :

„Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe”

Art.2 din Legea nr. 233/2002 precizează :

„Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris, ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instutuţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean şi local, precum şi regiilor autonome”.

Sesizarea adresată CNA poate fi depusă prin intermediul formularelor electronice tipizate pentru Radio/TV şi pentru societăţile de Cablu sau direct prin e-mail, fax sau poştă.