OANA SIMONA DINCĂ


envoyer l'article par mail title=

Informaţii personale

Nume / Prenume Dincă Oana-Simona

Naţionalitate română

Experienţa profesională

 • 2009 - 2014, 2016 - 2020
  Director General
  Activităţi si responsabilităţi principale - Activități de consultanță, studii și analize
  Numele şi adresa angajatorului - Public Research SRL Expert, Consultant, Coordonator , Formator
 • 2003 -2005, 2007- 2008, 2014-2016
  Expert parlamentar, consilier parlamentar
  Activităţi si responsabilităţi principale
  Pregătirea lucrărilor pentru desfășurarea activităților comisiei
  Participarea la ședințele comisiei și acordarea asistenței de specialitate
  Consemnarea dezbaterii proiectelor de lege și propunerilor legislative
  Conceperea comunicatelor de presă, articole pentru presă
  Menținerea relaţiei cu mass-media
  Participare la elaborarea strategiilor de comunicare / PR
  Coordonarea şi participarea la evenimente speciale
  Promovarea imaginii
  Strategii de reacție rapidă
  Strategii de imagine
  Menținerea legăturii cu societatea civilă
  Numele şi adresa angajatorului Camera Deputaților – Comisia pentru muncă și protecție socială/ Biroul Permanent/Grup parlamentar
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Administrație parlamentară
 • 2002 - 2003
  Inspector de specialitate compartiment mass−media
  Activităţi si responsabilităţi principale
  Organizare compartiment mass-media
  Implementarea Legii nr. 544 din 2001
  Editarea publicaţiilor interne
  Inițierea și menținerea relației cu mass media și societatea civilă
  Elaborare comunicate de presă
  Organizare conferințe de presă
  Numele şi adresa angajatorului - Primăria Sectorului 4 București
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Administrație publică locală
 • 1999 – 2001
  Coordonator CMAE
  Activităţi si responsabilităţi principale
  Coordonarea activității de monitorizare mass-media
  Elaborare și implementare soft monitorizare mass-media
  Elaborarea rapoartelor de monitorizare
  Analiza cantitativă și calitativă mass-media
  Strategii de reacție rapidă
  Strategii de imagine
  Numele şi adresa angajatorului - Asociația Română pentru Libertate și Dezvoltare, CMAE
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate - ONG

Educaţie şi formare

 • 2002-2004
  Calificarea/diploma obţinută Masterat Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite - Spaţiul Public European Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Administraţie Publică Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională - Naţională
 • 1996 - 2000
  Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Licenţă
  Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite - Ştiinţe Politice
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Ştiinţe Politice
  Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Naţională
 • 1991 - 1995
  Calificarea/diploma obţinută Bacalaureat
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Școala Normală Spiru C. Haret Buzău
  Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională - Naţională

Aptitudini şi competenţe personale

 • Competenţe şi abilităţi sociale
  - Abilităţi de comunicare şi relaţionare
 • Competenţe şi aptitudini organizatorice
  - Abilităţi de organizare, coordonare a activităţilor unei echipe
  - Capacitatea de a lucra în situații de stres
  - Experiență în atenuarea situațiile de conflict
 • Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
  - Microsoft Word, Excel, Power Point, SPSS
 • Permis de conducere B

Informaţii suplimentare
Alte activităţi de formare profesională :

 • 2004 - Institutul Național de Administrație – Program perfecționare sisteme de securitate socială
 • 2012 – Manager de proiect, CNFPA
 • 2013 – Formator, Manager al sistemelor de management al calității, ANC
 • 2014 – Expert prevenire și combatere a corupției, ANC
 • 2015 – Expert competențe comune – egalitate de șanse și dezvoltare durabilă ANC