NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU


envoyer l'article par mail title=

Numele : Bălaşa Sorescu
Prenumele : Nicolaie
Iniţiala tatălui : I
Locul naşterii : Localitatea Bulzeşti, judeţul Dolj.
Data naşterii : 4 martie, 1956.

Stare civilă : Căsătorit, fără copii

Studii :
- Facultatea de Utilaj Tehnologic, Bucureşti, promoția 1980, examenul de licenţă luat cu media 10, media generală de absolvire : 9, 52 (nouă şi 52%)
- Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie, Filosofie – Sociologie, secţia Filosofie – Sociologie, promoţia 2000, Examenul de licenţă luat cu media 10, media generală de absolvire : 9,69 (nouă şi 69%)
- Doctorat în filosofie, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Politice Filosofie şi Ştiinţele Comunicării – Teza de doctorat : „Comunicare şi Înţelegere” , 2004.

Locuri de muncă :
1980-1983 - Intreprinderea de Utilaj Greu Transport ; Craiova Dolj ;
1983-1995 – Intreprinderea de Utilaj Greu, Craiova, Dolj ;
1995 – până în prezent , Consiliul Naţional al Audiovizualului, Bucureşti, bulevardul : Libertăţii, nr. 14, sector 5 ;

Colaborări :
2005-2009 – profesor atașat, Universitatea Craiova, am predat cursul „Comunicare socială” ;
2008-2013 - Scoala Postliceală de farmacie și asistenți medicali, „Sfântul Stefan”, am predat cursul „Comunicare” în domeniul medical ;

Lucrări publicate :
1. „Blesteme”, roman, Editura Spirit Românesc, Craiova, 1995, nr. pagini : 235 ;
2. „Pe apa sâmbetei”, roman, Editura Horion, Craiova, 1998, nr. pagini : 163 ;
3. „Organizarea şi funcţionarea mass media în Oltenia”, Editura Spirit Românesc, Craiova, 2000, nr. pagini : 160 ;
4. Comunicare şi natura înţelegerii umane, studiu, publicat în Revista Lamura, nr. 36, 37, 38, p. 24, 2004 ;
5. „La început a fost cuvântul” (Antologie a Societăţii Scriitorilor Olteni), Editura Societăţii Scriitorilor Olteni, 2001, „ Pe apa sâmbetei” , ediţia a II a – fragment şi note ;
6. „Text şi discurs” - studiu - Analele Universităţii din Craiova, 2005 ;
7. „Comunicare şi înţelegere”, Editura NEWEST, Târgu Jiu, 2005, nr. pagini 219 ;
8. Medalionul Literar – Structură permanentă de cultură şi educaţie, Puntea frântă şi căderea spre niciunde – fragment, Comunicare şi înţelegere, p.p. 206-213, Editura Ramuri, Craiova, 2006 ;
9. „Puntea frântă şi căderea spre niciunde”, roman, Editura NEWEST, Târgu Jiu, 2006, nr. pagini:335 ;
10. „Puntea frântă şi căderea spre niciunde”, roman, republicat integral în săptămânalul socio-cultural Timpul, Gorj, începând cu nr. 360 din săptămâna 26 01- 01 02 2007, E-mail : scmbn_timpul yahoo.com, Website : www.timpulgj.ro ;
11. „Tipuri de discurs”, studiu, Revista de Sociologie, Universitatea Craiova, 2007 ;
12. „Mătăniile Alexandrei”, roman, Editura NEWEST, Târgu Jiu, 2008, nr. pagini 195 ;
13. „Mătăniile Alexandrei”, roman republicat integral, în săptămânalul socio-cultural Timpul, Gorj, începând cu nr.10 (418) din saptamana 07-13 martie 2008 ; E-mail : scmbn_timpul yahoo.com, Website : www.timpulgj.ro ;
14. „Mătăniile Alexandrei”, roman - s-au publicat fragmente din carte în revista de cultură Destine Literare – Canada, nr 2/2008, 3 şi 4/2009 , www.scritoriiromâni.com ;
15. „Vămile apocalipsei”, roman, Editura NEWEST, Târgu Jiu, 2009, nr. pagini 535 p. ;
16. „Vămile apocalipsei”, roman, republicat integral, în săptămânalul socio-cultural Timpul, Gorj, începând cu nr 454 din saptamana 14-20 noiembrie 2008 ; E-mail : scmbn_timpul yahoo.com, Website : www.timpulgj.ro ;
17. „Acvariul cu fâţe”, roman, Editura NEWEST, Târgu Jiu, 2010, nr. pagini 309 p. ;
18. „Acvariul cu fâţe”, roman – s-a publicat, în serial, în revista de cultură Destine Literare – Canada, începând cu nr. 5/2009, www.scritoriiromâni.com ;
19. „Acvariul cu fâţe”, roman – s-a publicat, în serial, în cotidianul Observatorul din Toronto – Canada, începând cu decembrie 2009, http://www.observatorul.com/Default.asp?action=articleviewdetail&ID=8630 ;
20. „Viaţa ca iluzie şi clipa ca destin”, roman, Editura Măiastra, Târgu Jiu, 2011, nr. pagini 183 p. ;
21. „Preţ pe dispreţ”, teatru, Ed. Măiastra, Tg. Jiu, 2011, nr. pagini 79 p. ;
22. „Preţ pe dispreţ”, teatru, publicată integral în Observatorul, Toronto, Canada, 2011 ;
23. „Sub semnul întrebării”, Eseuri, Ediţia I, Ed. Apostrof MJM, Craiova, 2012, nr. pagini 269, carte tipărită cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Craiova ;
24. „Sub semnul întrebării”, Eseuri, Ediţia II, Ed. Apostrof, MJM , Craiova, 2012, nr. pagini 271 ; carte tipărită cu srijinul Consiliului Judeţean Dolj şi Bilbliotecii Aman ;
25. „Sarra”, roman, vol I, Ed. Apostrof, MJM , Craiova, 2012, 277 p, carte tipărită cu sprijinul Consiliului Judeţean Dolj şi Bilbliotecii Aman ;
26. „Lacrimi şi bani”, roman eseu, Ed. Apostrof, MJM , Craiova, 2013, nr. Pagini 145 ; carte tipărită cu sprijinul Consiliului Judeţean Dolj şi Bilbliotecii Aman ;
27. Teatru, Teatru-comedie, Ed. Apostrof, MJM , Craiova, 2013, nr. Pagini 162 ; carte tipărită cu sprijinul Consiliului Judeţean Dolj şi Bilbliotecii Aman ;
28. „Bani şi suspine”, eseuri critice, Editura Autograf MJM, 2014, 153 p. carte tipărită cu sprijinul Consiliului Judeţean Dolj şi Bilbliotecii Aman ;
29. „Slugă la Dârloagă” – teatru, Editura Autograf MJM, 2014, 74. ;
30. „Sarra”, vol I și II, roman, Editura Autograf MJM, 2015, 500p. carte tipărită cu sprijinul Consiliului Judeţean Dolj şi Bilbliotecii Aman ;

PDF - 402.9 ko
Texte inedite din cărțile autorului

31. „Lacrimi, Bani, Suspine”, roman eseu, Editura Autograf MJM, 2016, 315p. carte tipărită cu sprijinul Consiliului Judeţean Dolj şi Bilbliotecii Aman ;
32. „Cerșetor în iadul de la poarta raiului” – roman foileton, 2017, Editura Autograf MJM, 2017, 2012 p. carte tipărită cu sprijinul Consiliului Judeţean Dolj şi Bilbliotecii Aman

Distincții :
2016 – Cetățean de onoare al Municipiului Craiova ;
2017 Diplomă de Excelență pentru rezultatele obținute în activitatea din media olteană etc.

Oganizații din care face parte :
– Membru cu drepturi depline în Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România
Notă : Nu am făcut parte din niciun partid politic, nici înainte și nici după 1989. Nu fac parte din nicio altă organizație guvernamentală sau nonguvernamentală cu excepția celei menționate anterior.

Peste 400 de aricole publicate în :

PDF - 340.5 ko
Referințe critice și recomandări

Observatorul – Toronto, Canada,
Destine Literare – Montreal, Canada,
Agero – Stuttgart, Germania,
Basarabia Literară, Chişinău,
Pagini Româneşti – Noua Zeelandă,
Bruxel Mission – Bruxel,
Phoenix Mission - California Oglinda,
Poesis,
Agora Literară,
Art-emis–România,
Timpul, Ghimpele,
Demnitar Magazin,
Constelaţii Diamantine,
Omniscop etc.


Links

Nicolae Bălașa

Nicolae Bălasa - Lansare de carte în cadrul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman - Cerșetor în iadul de la poarta raiului

Viața ca spectacol

https://www.youtube.com/results?search_query=nicolae+b%C4%83lasa