Decizia nr.548 din 22.09.2011

26.09.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 50.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.

cu sediul în BUCUREŞTI, str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1, spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, sector 6, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 septembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost respectată durata orară de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe transmise în perioada mai - august 2011, de către postul de televiziune OTV. Postul OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.3/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 şi de reautorizare nr. 620.1/01.06.2010).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

Astfel cum rezultă din rapoartele de monitorizare, măsurarea acestor durate s-a făcut fără a se lua în calcul duratele mesajelor de avertizare şi ale copertelor de separare, duratele anunţurilor de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopublicitate promoţională şi duratele anunţurilor care nu constituie comunicare comercială. În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul OTV în luna mai 2011, în intervalul orar 18.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore a fost după cum urmează :

Nr. depăşiri : 8

Total depăşiri : 7 min 16 sec

Depăşire medie : 54,5 sec

Interval orar / Durata orară a publicităţii [sec]

Data 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23
01.05.2011 327 399 407 460 529
02.05.2011 362 114 403 319 457
03.05.2011 300 333 334 325 485
04.05.2011 273 430 295 351 390
05.05.2011 227 320 406 671 380
06.05.2011 188 676 457 410 428
07.05.2011 369 275 547 534 294
08.05.2011 474 610 574 426 141
09.05.2011 247 367 742 362 391
10.05.2011 289 202 578 648 467
11.05.2011 212 603 476 269 614
12.05.2011 305 520 660 636 302
13.05.2011 513 490 350 743 428
14.05.2011 567 497 676 547 523
15.05.2011 296 700 653 560 618
16.05.2011 0 503 456 485 259
17.05.2011 256 651 267 698 662
18.05.2011 249 534 365 712 627
19.05.2011 523 186 547 536 533
20.05.2011 261 711 32 657 673
21.05.2011 633 562 666 364 277
22.05.2011 545 733 550 487 841
23.05.2011 430 472 592 595 530
24.05.2011 460 619 562 190 660
25.05.2011 477 539 548 454 600
26.05.2011 562 602 772 334 626
27.05.2011 442 668 605 301 637
28.05.2011 705 463 734 610 532
29.05.2011 528 785 665 520 695
30.05.2011 375 423 567 711 519
31.05.2011 470 327 846 545 102

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în luna mai 2011, a variat între minimum 13 secunde şi maximum 126 de secunde. De asemenea, durata totală a depăşirilor în aceeaşi perioadă a fost de 7 minute şi 16 secunde, numărul depăşirilor a fost de 8, iar depăşirea medie a fost de 54 de secunde. În urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul OTV în luna iunie 2011, în intervalul orar 18.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore a fost după cum urmează :

Nr. depăşiri : 19

Total depăşiri : 21 min 13 sec

Depăşire medie : 1 min 7 sec

Interval orar / Durata orară a publicităţii [sec]

Data 18-19 19-20 20-21 21-22. 22-23
01.06.2011 454 674 485 543 631
02.06.2011 663 223 642 549 519
03.06.2011 791 872 595 730 465
04.06.2011 498 536 835 323 891
05.06.2011 574 807 93 531 677
06.06.2011 325 43 287 580 642
07.06.2011 326 439 515 601 325
08.06.2011 553 454 610 497 105
09.06.2011 317 472 515 610 579
10.06.2011 427 818 668 93 764
11.06.2011 529 425 644 333 410
12.06.2011 302 603 626 34 667
13.06.2011 369 348 621 637 126
14.06.2011 455 86 609 100 667
15.06.2011 293 392 782 605 552
16.06.2011 263 252 788 623 657
17.06.2011 769 646 671 732 24
18.06.2011 590 459 666 562 717
19.06.2011 578 599 286 668 766
20.06.2011 350 302 480 555 725
21.06.2011 411 310 690 726 730
22.06.2011 442 388 463 232 900
23.06.2011 419 448 619 651 693
24.06.2011 553 388 652 615 164
25.06.2011 568 461 542 786 624
26.06.2011 381 557 687 30 684
27.06.2011 271 549 620 576 741
28.06.2011 171 492 396 559 658
29.06.2011 423 335 674 275 378
30.06.2011 363 171 414 418 643

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în luna iunie 2011, a variat între minimum 5 secunde şi maximum 180 de secunde. De asemenea, durata totală a depăşirilor în aceeaşi perioadă a fost de 21 de minute şi 13 secunde, numărul depăşirilor a fost de 19, iar depăşirea medie a fost de 1 minut şi 7 secunde. În urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul OTV în luna iulie 2011, în intervalul orar 18.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore a fost după cum urmează :

Nr. depăşiri : 9

Total depăşiri : 22 min 09 sec

Depăşire medie : 2 min 27,7 sec

Interval orar / Durata orară a publicităţii [sec]

Data 18-19 19-20 20.-21 21-22 22-23
01.07.2011 742 827 552 321 363
02.07.2011 540 166 600 391 336
03.07.2011 471 389 228 703 480
04.07.2011 248 636 428 533 553
05.07.2011 383 168 247 643 681
06.07.2011 298 330 29 678 680
07.07.2011 360 288 629 637 156
08.07.2011 649 813 562 326 446
09.07.2011 567 512 448 702 330
10.07.2011 370 469 587 111 636
11.07.2011 246 477 603 680 75
12.07.2011 202 413 514 638 95
13.07.2011 480 235 769 548 475
14.07.2011 613 308 60 689 688
15.07.2011 1117 664 686 124 550
16.07.2011 506 517 421 746 409
17.07.2011 464 522 484 641 512
18.07.2011 388 280 519 665 610
19.07.2011 412 60 666 610 449
20.07.2011 416 416 527 543 448
21.07.2011 465 346 341 391 666
22.07.2011 947 939 614 420 218
23.07.2011 686 552 30 616 486
24.07.2011 583 542 610 571 374
25.07.2011 318 259 578 317 311
26.07.2011 414 326 94 495 668
27.07.2011 374 398 473 516 376
28.07.2011 469 326 487 496 456
29.07.2011 909 329 612 105 685
30.07.2011 686 359 666 499 357
31.07.2011 518 673 382 618 668

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în luna iulie 2011, a variat între minimum 22 de secunde şi maximum 397 secunde. De asemenea, durata totală a depăşirilor în aceeaşi perioadă a fost de 22 de minute şi 9 secunde, numărul depăşirilor a fost de 9, iar depăşirea medie a fost de 2 minute şi 27 de secunde. În urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul OTV în luna august 2011, în intervalul orar 18.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore a fost după cum urmează :

Nr. depăşiri : 2

Total depăşiri : 2 min 05 sec

Depăşire medie : 1 min 2,5 sec

Interval orar / Durata orară a publicităţii [sec]

Data 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23
01.08.2011 272 248 407 510 178
02.08.2011 177 383 275 260 0
03.08.2011 241 394 508 152 492
04.08.2011 328 159 479 257 632
05.08.2011 435 822 28 508 605
06.08.2011 391 43 269 384 454
07.08.2011 552 384 556 541 339
08.08.2011 341 302 72 551 617
09.08.2011 246 347 493 545 304
10.08.2011 258 165 469 489 602
11.08.2011 319 272 110 562 696
12.08.2011 698 587 571 67 645
13.08.2011 743 290 707 269 686
14.08.2011 579 426 415 441 618
15.08.2011 74 160 211 438 544
16.08.2011 214 234 607 590 276
17.08.2011 221 355 53 501 599
18.08.2011 339 202 0 570 589
19.08.2011 400 531 197 192 667
20.08.2011 292 255 592 392 236
21.08.2011 573 605 0 457 510
22.08.2011 365 55 608 121 582
23.08.2011 349 256 647 366 149
24.08.2011 414 264 609 518 464
25.08.2011 329 254 463 712 42
26.08.2011 501 284 80 586 482
27.08.2011 604 371 43 502 519
28.08.2011 598 531 310 364 485
29.08.2011 412 240 429 35 511
30.08.2011 332 0 281 502 466
31.08.2011 373 235 541 513 0

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în luna august 2011, a variat între minimum 23 de secunde şi maximum 102 secunde. De asemenea, durata totală a depăşirilor în aceeaşi perioadă a fost de 2 de minute şi 5 secunde, numărul depăşirilor a fost de 2, iar depăşirea medie a fost de 1 minut şi 2 secunde.

Analizând rapoartele de monitorizare întocmite pentru perioada mai – august 2011, Consiliul a constatat că au fost încălcate dispoziţiile legale referitoare la regimul difuzării publicităţii care prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping difuzate într-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute (720 secunde).

În aceeaşi şedinţă publică, Consiliul a analizat şi raportul de monitorizare cu privire la emisiunile „Casa viitorului”, „Casa de vis”, „Automobile”, „Să trăim bine”, „Întrebarea zilei”, „Românul, şeful lui Condurăţeanu”, „Dan Diaconescu Direct”, „Zori de zi”, „Exclusiv cu Doru Iuga”, „Preţuieşte viaţa”, „Ştiinţă şi conştiinţă pentru sănătate”, „Destinaţii la cheie”, „Nunta de criză”, „Cafeneaua sufletelor”, „Astrosfat”, „Păstorul cel bun”, ediţiile din 08 - 15.05.2011, 03.07.2011, 21.07 - 30.08.2011 şi 20.09.2011, difuzate de postul de televiziune OTV.

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării imaginilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 128 lit. c), d) şi f) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise. Conform art. 128 din Codul audiovizualului, este interzisă menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli precum : (...) c) alte boli infecţioase grave ; d) cancer şi alte boli tumorale ; (...) f) diabet şi alte boli metabolice. În fapt, în data de 08.05.2011, în intervalul orar 10.25-10.52, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea „Casa Viitorului”. În partea inferioară a ecranului au fost afişate titlul Casa viitorului, telefonul 0740.055.975 şi adresa de e-mail casaviitorului hotmail.com În cadrul emisiunii, realizatorul acesteia a prezentat sistemul de construcţie bazat pe cofraje termoizolante, care ar fi rapid, uşor de lucrat şi rezistent la cutremur, iar preţurile cu 5-10% mai mici decât la sistemul pe cărămidă sau BCA, sistemele clasice.

De asemenea, pe parcursul emisiunii, au fost prezentate şi câteva construcţii, realizatorul emisiunii precizând în repetate rânduri că acestea sunt realizate cu „cofrajele termoizolante pe care noi le producem la Bragadiru” şi că „Fiecare casă va avea încălzire prin pardoseală, va avea instalaţii germane, va avea ferestre cu 5 camere de aer, profilele, 3 foi de geam dintre care două cu low-e. La parter vor fi rulouri”.

În grupajele publicitare din cadrul emisiunii au fost difuzate două spoturi. Primul spot, pentru firma Amvic, a avut următorul conţinut : „Scapă de toate grijile şi construieşte-ţi casa cu AMVIC. Un sistem puternic, termic, rapid şi durabil. Construieşte-ţi casa cu AMVIC. Nici vântul, nici ploaia şi nici un cutremur nu o poate învige. Casa AMVIC este casa viitorului. Au fost afişate informaţiile : AMVIC www. AMVIC.ro 0740.055.975 0730.700.812 0800.886.688” Al doilea spot, pentru firma CORINA GEALAN, a conţinut următoarele informaţii : „interro_liens_callback fondat în 1994 Tâmplărie PVC, Tâmplărie Aluminiu, Instalaţii solare, Centrale termice, Încălzire prin pardoseală, Rulouri exterioare, Rulouri protecţie insecte, Uşi de garaj, Porţi industriale, Pereţi cortină, Ferestre de mansardă, Panouri termoizolatoare. Tel. RTC : +40 21 369.33.99 Tel. Vodafone : +40 3.72.72.7.00/01/02 Tel. Orange : +40 745 055.194 0800.88.66.88 contact corinagealan.ro Tel : 021.369.33.99 Fax : 021.369.33.88 Fax : 021.369.33.93 Şos : Alexandria 298, Bragadiru, Ilfov”

Membrii Consiliului au apreciat că, prin afişarea pe toată durata emisiunii a numărului de telefon, 0740.055.975, al societăţii „AMVIC”, număr care apare şi în spotul publicitar, precum şi a adresei de e-mail casaviitorului hotmail.com, care în cazul accesării redirectionează la site-ul interro_liens_callback menţionat, de asemenea, în spotul publicitar pentru AMVIC, radiodifuzorul a difuzat, de fapt, o comunicare comercială audiovizuală în favoarea societăţii „AMVIC”.

De asemenea, membrii Consiliului au considerat că, prin descrierea facilităţilor de care dispun construcţiile prezentate în emisiune, facilităţi care sunt oferite, potrivit spotului publicitar, de către firma CorinaGealan, şi în acest caz postul de televiziune OTV a difuzat o comunicare comercială audiovizuală în favoarea societăţii „CorinaGealan”

Astfel, Consiliul a constatat că, deşi postul de televiziune OTV a difuzat în mod legal spoturile publicitare pentru societăţile „AMVIC” şi „CorinaGealan”, conexiunea realizată între ediţia emisiunii şi cele două momente publicitare ce au urmat, a avut ca scop promovarea acestor societăţi, cu vădită intenţie şi în scop publicitar nedeclarat, radiodifuzorul eludând cu bună ştiinţă dispoziţiile legale care interzic în mod expres difuzarea comunicărilor comerciale audiovizuale cu conţinut comercial mascat.

De asemenea, emisiunea “Casa de vis”, difuzată în data de 14.05.2011, în intervalul orar 16.07-16.40, şi prezentată de d-na Ruxandra Ionaşcu, a constituit publicitate mascată. În cadrul acestei emisiuni, a fost prezentat şi promovat ansamblul de locuinţe Militari Residence, locaţia acestuia, tipurile de apartamente, preţuri şi facilităţi, fiind intervievaţi trei posibili locatari ai complexului care erau foarte mulţumiţi de achiziţie. În partea inferioară a ecranului au fost afişate subtitlul „Militari, tot mai modernul cartier bucureştean !, telefonul 0761.443.598 şi adresa de e-mail ocasadevis oglindatelevision.ro Ulterior, a fost prezentat un material realizat în ansamblul rezidenţial Militari Residence, unde prezentatoarea Ruxandra Ionaşcu l-a avut ca interlocutor pe domnul Ionuţ Teodorie, Director de Marketing. La finalul fiecărei părţi a emisiunii, în grupajele publicitare, au fost difuzate trei spoturi referitoare la „Militari Residence”, în cadrul cărora a fost prezentată oferta imobiliară.

Membrii Consiliului au constatat că, prin conţinutul său, şi această emisiune a fost transformată într-una cu conţinut comercial mascat, în care au fost promovate oferta imobiliară a ansamblului rezidenţial Militari Residence şi datele de contact ale producătorului.

  • Emisiunea „Să trăim bine”, difuzată de către postul OTV în data de 09.05.2011, de la ora 12:57, a fost moderată de d-na Mariana Lia. În prima parte a emisiunii, transmisă sub titlul DERMATO-COSMETICA GERMANĂ şi cu menţiunea „Reluare”, au fost invitate d-na Florica Munteanu, specialist în biorezonanţă, homeopatie şi dermato-cosmetică, şi dl. Lucian Iordănescu, psiholog. În partea inferioară a ecranului, pe banda roşie, au fost afişate adresa de e-mail otv_satraimbine yahoo.com şi telefoanele 0763.20.50.50, iar mai jos numerele de telefon 021.311.41.96, 021.311.41.97, SMS : 1333, 0.44 euro/SMS. În cadrul emisiunii, discuţiile au făcut referire la ofertele Centrului German Dermavital reprezentat de d-na Florica Munteanu, respectiv la pachetele speciale dermato-cosmetice şi tratamentele faciale şi corporale. La începutul şi la sfârşitul primei părţi a emisiunii, în grupajele publicitare, a fost difuzat un spot cu următorul conţinut : „Voce off : DermaVITAL, Centru German de Biorezonanţă, dermato-cosmetică şi dermatologie, vă oferă într-un cadru specific german, refacerea sănătăţii şi frumuseţii dumneavoastră prin : tratamente faciale cu OXYJET-STAR, terapia vip, tratamente de reîntinerire, peeling biologic natural, epilare definitivă cu laser, epilare organică cu paste de zahăr, remodelare corporală, diagnosticări şi tratamente cu biorezonanţă, drenaj limfatic şi multe alte tratatmente. Centrul German Dermavital vă aşteaptă cu esteticiene, medici, chinetoterapeuţi, terapeuţi specializaţi în Germania.” Pe ecran au fost afişate următoarele informaţii : „DermaVITAL interro_liens_callback Tel:021.322.4004, 0731.871.968” Spotul a cuprins imagini cu holul centrului medical, imagini care au fost difuzate şi în cadrul emisiunii. În a doua parte a emisiunii, transmisă sub titlul ALEGEREA PERFECTĂ PENTRU VACANŢA TA şi cu menţiunea LIVE, a participat în calitate de invitat dl. Nikos Bozas, proprietarul unui hotel şi al unei vile în Platamonas, Grecia, pe malul Mării Egee. În partea inferioară a ecranului au fost afişate, pe banda roşie, adresa de e-mail otv_satraimbine yahoo.com, telefoanele 0763.20.50.50, iar mai jos numerele 021.311.41.96, 021.311.41.97, SMS : 1333, 0.44 euro/SMS. Temele discuţiei au fost : ofertele invitatului pentru vacanţă în Platamonas la vila şi hotelul pe care le deţine, punctele de atracţie din zonă, excursiile opţionale, etc. Invitatul a prezentat şi informaţii despre adresa agenţiei, fiind ajutat în acest sens de moderatoarea emisiunii, d-na Mariana Lia. Aceasta i-a invitat pe telespectatori să sune pentru detalii. La sfârşitul acestei părţi a emisiunii, în grupajul publicitar, a fost difuzat un spot cu următoarele informaţii : „PLATAMON BOZAS TOURS HOTEL NIKO PARADISE *** interro_liens_callback telefon 021.336.18.28 PLATAMON BOZAS TOURS Dimitrie Cantemir, nr. 8 sector 4, Bucureşti, telefon 021/336.18.28”. În spotul publicitar s-a regăsit adresa agenţiei la care au făcut referire în emisiune atât invitatul, cât şi moderatoarea. În partea a treia a emisiunii, au fost prezentate diferite produse şi tratamente naturiste pe care le oferă invitata emisiunii, d-na terapeut Carmen Piperea. În cadrul şi la sfârşitul emisiunii, a fost difuzat un spot publicitar cu următoarele informaţii : „PRODUSE NATURISTE BREVETATE TERAPEUT CARMEN PIPEREA 0722.995.496 0722.359.324 0757.148.308 FITO-KIT pentru sănătatea aparatului urinar, Pe fond s-au derulat imagini cu pachete pe care se putea citi : FITO-KIT pentru sănătatea sistemului hepato-biliar, FITO-KIT pentru sănătatea aparatului urinar, FITO-KIT pentru sănătatea prostatei.”

În urma analizării emisiunii, membrii Consiliului au constatat, pornind de la difuzarea grupajelor publicitare pentru Centrul German Dermavital, PLATAMON BOZAS TOURS şi diferite produse naturiste, că, fără a fi încadrată ca atare de către radiodifuzor, emisiunea a fost transformată într-una cu conţinut comercial mascat, în care invitaţii au promovat serviciile societăţilor comerciale în cauză, prezentând calităţile şi modalităţile de comercializare a respectivelor produse sau servicii.

De asemenea, având în vedere indicaţiile terapeutice, precum „Tratamentul pentru eliminarea calculilor biliari ajută la regenerarea celulelor hepatice”, „Tratamentul pentru calculoza renală şi uretrală (...) acţionează antitumoral”, „Tratamentul pentru adenomul de prostată, ar fi pentru toate afecţiunile prostatei, prostatite, oligurie, incontinenţa urinară la femei, adenom de prostată, cancerul malign, benign”, indicaţii menţionate cu privire la unele produse naturiste, Consiliul a constatat că emisiunea a fost difuzată şi cu încălcarea dispoziţiilor art. 128 lit. c) şi d) din Codul audiovizualului. Potrivit reglementării invocate este interzisă menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli precum : (...) c) alte boli infecţioase grave ; d) cancer şi alte boli tumorale.

Încălcarea aceloraşi dispoziţii legale privind publicitatea mascată şi publicitatea la produse medicale, suplimente alimentare, alimente cu destinaţie nutriţională specială a fost constatată şi în cadrul emisiunii „Să trăim bine”, ediţiile difuzate în zilele de 10.05.2011, 11.05.2011, 12.05.2011, 27.07.2011, 08.08.2011, 10.08.2011, 16.08.2011, 29.08.2011 şi 30.08.2011

Membrii Consiliului au mai constatat că aceleaşi dispoziţii legale au fost încălcate şi în emisiunea „Întrebarea zilei”, prezentată de dl. Vasile Ionescu şi difuzată în data de 9 mai 2011, de la ora 15:00, cu menţiunea “Reluare” şi sub titlul „MEDICINA NATURISTĂ - TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE”. În partea inferioară a ecranului, pe banda roşie, au fost afişate „Miracolul Vasile Ionescu” şi telefoanele 0766.300.080, iar mai jos 021.311.41.96, 021.311.41.97, SMS : 1333, 0.44 euro/SMS. În cadrul emisiunii, prezentatorul acesteia a vorbit despre tratamentele naturiste brevetate la OSIM privind „vindecarea bolilor grave, uşoare şi cauzatoare de moarte”. În grupajul publicitar care a urmat a fost difuzat un spot cu următorul conţinut : VASILE IONESCU 0765.086.566 0721.231.827 021.667.42.12

În urma analizării emisiunii, membrii Consiliului au constatat, pornind de la difuzarea grupajului publicitar pentru dl. Vasile Ionescu, că, fără a fi încadrată ca publicitate de către radiodifuzor, emisiunea a fost transformată într-una cu conţinut comercial mascat, în care prezentatorul şi-a promovat serviciile, precum şi calităţile şi modalităţile de comercializare a produsului brevetat.

Având în vedere menţionarea unor indicaţii terapeutice referitoare la “tumori interne sau externe”, Consiliul a constatat că emisiunea a fost difuzată şi cu nerespectarea dispoziţiilor art. 128 lit. d) din Codul audiovizualului potrivit cărora este interzisă menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli precum : (...) d) cancer şi alte boli tumorale.

Încălcarea acestor dispoziţii legale a fost constatată şi în ediţiile emisiunii din 10, 11 şi 12.05.2011.

  • Emisiunea „Românul, şeful lui Condurăţeanu”, a fost difuzată de către postul OTV în data de 09.05.2011, de la ora 15:33, şi moderată de dl. Florin Condurăţeanu. În partea inferioară a ecranului au fost afişate adresa de e-mail fcondurateanu gmail.com şi telefoanele 021.311.41.96, 021.311.41.97, SMS : 1333, 0.44 euro/SMS. În prima parte a emisiunii, transmisă sub titlul SECRETUL LUI MĂRIN CORNEA şi menţiunea LIVE, a participat în calitate de invitat dl. Mărin Cornea.

În cadrul acestei părţi a emisiunii, au fost purtate discuţii cu privire la cele două leacuri ale d-lui Mărin Cornea, pentru creşterea părului, REGECOR, şi pentru articulaţii, ARTOSEORCOR, moderatorul făcând trimitere şi la spoturile publicitare : „Florin Condurăţeanu : Veţi vedea în clipurile publicitare cu numerele de telefon ale cabinetelor Mărin Cornea de unde le cumpăraţi. Veţi vedea cum ajunsese de chel Mărin Cornea care acum ia uitaţi ce păr are. Florin Condurăţeanu : Este publicitate, veţi vedea şi numerele de telefon unde, sunând, obţineţi leacurile cabinetul Mărin Cornea. Florin Condurăţeanu : Dând telefon la cabinetul Mărin Cornea, vedeţi iarăşi în clipul de publicitate după cum veţi vedea şi adresele cabinetelor inventatorului profesor de fizică Ancu Dincă. Să aveţi pregătite pentru a lua numerele de telefon. Comandaţi, vă duceţi, le cumpăraţi sau vă vin prin poştă…” La începutul şi la sfârşitul primei părţi a emisiunii, în grupajele publicitare, a fost difuzat un spot cu următorul conţinut : „Voce off : Două tratamente miraculoase, unul pentru combaterea durerilor reumatice, şi celălalt pentru combaterea calviţiei prin regenerarea rapidă a rădăcinii firului de păr. Aceste tratamente minune le puteţi procura de la cabinetul domnului Mărin Cornea din Calea Dudeşti nr. 115, Bucureşti sau la telefon 021.320.32.36” Pe ecran au fost afişate următoarele informaţii : „SECRETUL LU’ MĂRIN CORNEA !!! Regenerarea părului nu mai este problemă ! Mărin Cornea vine în ajutorul dumneavoastră ! Loţiunea miraculoasă SECRETUL LU’ MĂRIN CORNEA este acum la dispoziţia dumneavoastră ! 021/320.32.36 interro_liens_callback Calea Dudeşti, nr. 115 , 021/320.32.36 interro_liens_callback” În ultima parte a emisiunii, denumită DISPOZITIVELE ANCU DINCĂ ŞI SĂNĂTATEA şi difuzată cu menţiunea LIVE, moderatorul emisiunii i-a avut ca invitaţi pe dl. Ancu Dincă, profesor doctor, şi d-na Ianchiş Gheţe, doctor în medicină.

În cadrul acestei părţi a emisiunii, dl. Florin Condurăţeanu a enumerat unele din invenţiile d-lui Ancu Dincă, precum dispozitivul de pulberi de plante 60, cu vibraţii ce stimulează imunitatea, amestecul de 60, pentru protejarea de undele venite de la toate aparatele din jur, inclusiv de undele de la marile staţii telefonice, pulberi de plante ce schimbă structura apei. Invitata emsiiunii, d-na Ianchiş Gheţe, a relatat cazurile în care a folosit dispozitivele bio-fito modulatoare de tip Ancu Dincă :

  • în boli psihice : autism, depresie, epilepsie, schizofrenie ;
  • în boli neurologice : hemipareză ;
  • în boli hepatice : ciroză hepatică, hepatita cronică virală C ;
  • în tulburări de metabolism : diabet zaharat.

Pe parcursul emisiunii, moderatorul a făcut trimitere la spotul publicitar : „Florin Condurăţeanu : Creion, hârtie, veţi afla a doua oară care sunt numerele de telefon, oraşele unde există cabinete Ancu Dincă, cu medici, cu testare prin biorezonanţă şi cu procurare cumpărare şi demonstrare unde trebuiesc aplicate dispozitivele de pulberi plante vibraţionale energetice pentru stimularea imunităţii”. La începutul şi la sfârşitul ultimei părţi a emisiunii, în grupajele publicitare, a fost difuzat un spot în care au fost prezentate informaţii cu privire la „numerele de telefon, oraşele unde există cabinete Ancu Dincă, cu medici, cu testare prin biorezonanţă.” Analizând emisiunea, membrii Consiliului au constatat că şi aceasta a avut un conţinut comercial mascat, promovându-se serviciile, calităţile şi modalităţile de comercializare a diferitelor produse prezentate în emisiune.

Având în vedere menţionarea unor indicaţii terapeutice privind tulburările de metabolism şi bolile hepatice, Consiliul a apreciat că emisiunea a fost difuzată şi cu încălcarea dispoziţiilor art. 128 lit. c) şi f) din Codul audiovizualului potrivit cărora este interzisă menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli precum : (...) c) alte boli infecţioase grave ; (...) f) diabet şi alte boli metabolice.

  • Emisiunea „Românul, şeful lui Condurăţeanu”, difuzată în ziua de 11.05.2011, de la ora 15:33, a fost prezentată de dl. Florin Condurăţeanu, invitată fiind d-na Irina Băluţel, doctor în medicină.

În prima parte a emisiunii, sub titlul SUCUL DIN FRUCTUL DE NONI NE VINDECĂ NECAZURILE DE SĂNĂTATE, s-a discutat despre „produsul 100% natural” adus din Italia de firma d-lui Vasile Neacşa, produs pe bază de fruct noni, precum şi despre sucul de noni.

În cadrul discuţiilor purtate pe marginea produsului „Noni”, d-na Irina Băluţel a arătat că „Deci, efect foarte important în tratamentul şi prevenirea tumorilor. Ştim că unele tumori sunt însoţite şi de senzaţii dureroase puternice, în special metastazele osoase. Deci, iată că utilizând sucul de NONI se pot ameliora şi aceste senzaţii dureroase şi, totodată, acţionează asupra întăririi imunităţii organismului şi a stopării proliferării celulelor tumorale”.

Pe parcursul şi la sfârşitul primei părţi, în grupajele publicitare, au fost difuzate două spoturi. Primul spot a avut următorul conţinut : „Voce off : Din inima naturii ZUCCARI vă aduce NONI. Un excelent adjuvant în renunţarea la dependenţa de fumat şi de droguri. Cu ZUCCARI şi NONI renunţi la fumat, cu ZUCCARI şi NONI renunţi la fumat. Acesta este un supliment alimentar. Citiţi cu atenţie prospectul.” Pe ecran au fost prezentate recipientele şi cutiile cu NONI şi afişate informaţiile : „PUR 100% NATURAL ZUCCARI interro_liens_callback 021.527.24.00 Acesta este un supliment alimentar. Citiţi cu atenţie prospectul.” Al doilea spot a avut următorul conţinut : „Voce off : Din inima naturii ZUCCARI vă aduce NONI, nepasteurizat, fermentat natural, fără conservanţi, calmant natural al durerii de orice fel. Imunostimulent, antiviral, detoxifiant, energizant şi regenerant. Stimulează învăţarea şi memoria, recomandat pentru creşterea randamentului intelectual al studenţilor, funcţionarilor şi directorilor. Un excelent adjuvant în renunţarea la dependenţa de fumat şi de droguri. Cu ZUCCARI şi NONI renunţi la fumat, cu ZUCCARI şi NONI renunţi la fumat. Acesta este un supliment alimentar. Citiţi cu atenţie prospectul. Pe ecran au fost prezentate recipientele şi cutiile cu NONI şi afişate informaţiile : „PUR 100% NATURAL ZUCCARI Imunostimulent , antiviral , detoxifiant , energizant , regenerant interro_liens_callback 021.527.24.00 Acesta este un supliment alimentar. Citiţi cu atenţie prospectul. EURO NET Pentru comenzi şi informaţii apelaţi la : 021.527.24.00 sau accesaţi interro_liens_callback” Având în vedere acest aspect, Consiliului a considerat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 29 alin. (1) lit a) din Legea audiovizualului, transformând, în fapt, emisiunea într-una cu conţinut comercial mascat, în care au fost promovate calităţile şi modalităţile de comercializare a produsului în cauză.

De asemenea, prin menţionarea în cadrul emisiunii a faptului că respectivul produs poate fi folosit în „tratamentul şi prevenirea tumorilor”, nu au fost respectate prevederile art. 128 lit d) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora este interzisă menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli precum : (...) d) cancer şi alte boli tumorale.

Încălcarea acestor dispoziţii legale a fost constatată şi în ediţiile emisiunii din 10.05.2011, 12.05.2011, 13.05.2011, 21.07.2011, 25.07.2011, 26.07.2011, 27.07.2011, 02.08.2011, 03.08.2011, 04.08.2011. 08.08.2011, 09.08.201110.08.2011, 11.08.2011, 16.08.2011, 22.08.2011, 29.08.2011, 30.08.2011 şi 20.09.2011. Analizând acelaşi raport de monitorizare referitor la emisiunile „Dan Diaconescu Direct”, ediţiile din 09.05.2011, 10.05.2011 şi 10.08.2011, „Exclusiv cu Doru Iuga” din 13.05.2011, „Ştiinţă şi conştiinţă pentru sănătate” şi „Cafeneaua sufletelor” ediţiile din 14.05.2011, membrii Consiliului au apreciat că, deşi postul de televiziune OTV a difuzat, în mod legal, spoturi publicitare pentru diferite societăţi comerciale, conexiunea realizată între ediţiile emisiunilor şi momentele publicitare ce au urmat, a avut ca scop promovarea acestor societăţi, cu vădită intenţie şi în scop publicitar nedeclarat, radiodifuzorul eludând cu bună ştiinţă dispoziţiile legale ale art. 29 alin. (1) lit a) din Legea audiovizualului care interzic în mod expres difuzarea comunicărilor comerciale audiovizuale cu conţinut comercial mascat.

De asemenea, prin menţionarea în discuţiile purtate în emisiuni a unor indicaţii terapeutice referitoare fie la tratamentul bolilor hepatitce, fie a bolilor maligne, radiodifuzorul a nesocotit şi prevederile art. 128 lit. c) şi d) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise. Conform art. 128 din Codul audiovizualului, este interzisă menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli precum : (...) c) alte boli infecţioase grave ; d) cancer şi alte boli tumorale.

În urma analizării aceluiaşi raport de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că şi în emisiunile „Zori de zi”, ediţiile din 10, 11, 12, şi 13.05.2011, „Destinaţii la cheie” din 14.05.2011, „Nunta de criză” din 14.05.2011, „Astrosfat” şi „Păstorul cel bun”, ediţiile din 15.05.2011, cu ocazia prezentării unor produse sau servicii oferite de diferite persoane fizice sau juridice au fost menţionate fie denumirea acestor persoane fizice sau juridice, fie datele de contact ale acestora, precum adresa, numerele de telefon sau site-ul oficial. Consiliul a apreciat că, prin modalitatea de difuzare a respectivelor emisiuni, au fost încălcate dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, radiodifuzorul eludând cu bună ştiinţă dispoziţiile legale care interzic în mod expres difuzarea comunicărilor comerciale audiovizuale cu conţinut comercial mascat.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că difuzarea oricărei informaţii către publicul telespectator trebuie să se facă în mod obiectiv şi corect, cu respectarea principiilor ce trebuie să guverneze o comunicare audiovizuală, fără transformarea acesteia într-una cu conţinut comercial mascat pentru o marcă, firmă sau un prestator de servicii.

Având în vedere încălcările normelor legale constatate, precum şi faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea aceloraşi prevederi, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 50.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2), ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art. 144 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 78.3/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 şi de reautorizare nr. 620.1/01.06.2010 pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 50.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor art. 128 lit. c), d) şi f) din din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.

BUCUREŞTI, Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1, spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, sector 6, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 548/22.09.2011 privind amendarea cu 50.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 50.000 lei, pentru încălcarea art. 35 din Legea audiovizualului, întrucât în perioada mai - august 2011 durata publicităţii difuzate în intervalul orar 18.00-23.00 a depăşit cele 12 minute permise de lege în cadrul unei ore.

Sancţiunea a mai fost aplicată şi pentru încălcarea dispoziţiilor legale privind difuzarea publicităţii prevăzute de art. 29 din Legea audiovizualului, întrucât, în mai multe emisiuni difuzate în perioada mai – septembrie 2011, a făcut publicitate mascată în favoarea unor produse comercializate sau servicii prestate de persoanele invitate ori de cele care au realizat emisiunile monitorizate.

Potrivit prevederilor legale menţionate, comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate