Decizia nr. 92 din 05.02.2009

05.02.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CLAS MEDIA S.R.L.,
pentru postul de televiziune N24

S.C. CLAS MEDIA S.R.L.
Str. Teatrului nr. 1-2,
ORADEA Judeţul Bihor

pentru postul de televiziune N24
Str. Fabricii nr. 46 B, sector 6
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 5 februarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit în baza reclamaţiilor înregistrate sub nr. 277/12.01.2009 şi 776/21.01.2009 cu privire la emisiunea „Meridian”, difuzată de postul de televiziune N 24 în data de 10 ianuarie 2009.

Postul de televiziune N24 aparţine radiodifuzorului S.C. CLAS MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr S-TV 52/22.07.2003 şi decizia de autorizare nr. 719.0/01.09.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării emisiunii menţionate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SC Clas Media SRL a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 71 alin. (1) litera a) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potivit art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Conform dispoziţiilor art. 71 alin. (1) din Codul audiovizualului, în programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii :

a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ;

În fapt, postul de televiziune N24 a difuzat în data de 10.01.2009, începând cu orele 18:00, emisiunea « Meridian », moderată de domnul Anton Caragea. În cadrul emisiunii au participat, în calitate de invitaţi, Alina Tamburu, refugiat palestinian, Abu Alu Alkaidi, preşedintele Fundaţiei Taiba şi Limam de Mirel Djamaledim, cetăţean palestinian.

Subiectul de dezbatere a fost conflictul armat dintre israelieni şi palestinieni, din Fâşia Gaza. În emisiune nu a fost prezent nici un reprezentant al Israelului sau al comunităţii evreieşti.

Vizionând înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat normele audiovizuale referitoare la informarea corectă şi obiectivă a publicului, întrucât comentariile referitoare la conflictul din Fâşia Gaza nu au asigurat respectarea principiilor imparţialităţii şi echilibrului informaţiei puse la dispoziţia publicului, principii reglementate de Codul audiovizualului.

Astfel, comentariile cu privire la scopul pentru care a fost declanşat conflictul din Fâşia Gaza, făcute de moderator la începutul emisiunii, au fost partizane, de natură a influenţa opinia publicului cu privire la motivul declanşării acestuia : …..Un război făcut doar pentru că un prim-ministru care a fost acuzat de corupţie are un partid care este gata să piardă alegerile. Şi pentru că mai sunt trei săptămâni, aproape patru până la alegerile din Israel, a hotărât să atace Fâşia Gaza. Pentru că se spune că în general electorilor israelieni le place ca un prim-ministru şi ca un partid să se arate puternic, să se arate plin de forţă şi atunci au început atacul asupra Fâşiei Gaza. O lecţie pe care am mai văzut-o în 2006 când Israelul condus tot de Ehoud Olmert a atacat Libanul... Şi în final al treilea element care m-a uimit a fost valul de minciuni care a însoţit acest război. Se spune întodeauna că în război adevărul este atât de preţios încât trebuie protejat de o cohortă de minciuni. Parcă mai rar am văzut o cohortă atât de mare de minciuni cum am văzut la războiul din Gaza”….

Membrii Consiliului au mai apreciat că prezentarea în emisiune a conflictului din Fâşia Gaza s-a făcut fără a se asigura obiectivitatea şi echilibrul informaţiei, întrucât subiectul a fost prezentat, atât de moderator cât şi de invitaţi, dintr-o singură perspectivă, cea a refugiaţilor palestinieni.

De exemplu, doamna Alina Tamburu, cetăţean palestinian, descrie rezultatul dramatic al acestui conflict, şi anume criza umanitară din Gaza :

Alina Tamburu : Nu s-a numit viaţă s-a numit un calvar. Ne-am considerat în Iad. Trăiesc în Palestina de 13 ani dar ce s-a întâmplat în urmă cu trei săptămâni nu a fost niciodată. Tot timpul s-au dat lovituri şi războiul nu a încetat niciodată. Au fost doar momente de pauză. Momente de linişte. Dar pace niciodată. Dar de data asta : groază, isterie, e un genocid. Problema este că este un lagăr. Deci vor să ne desfiinţeze de pe faţa pământului.

În timpul descrierii conflictului, ecranul a fost splitat, în partea dreaptă fiind prezentat un film care ilustra conflictul armat dintre cele două state : bombardamente, manifestaţii, răniţi, morţi, clădiri ruinate, femei, copii care îşi plâng familia. În partea superioară a ecranului s-a făcut menţiunea : Centrul Naţional Media, Imagini Document.

După prezentarea filmului, în prim plan a fost ilustrată o hartă cu regiunea Israel-Palestina, însoţită de următoarele comentarii :

Anton Caragea : Aici este Fâşia Gaza în care se desfăşoară actualmente ostilităţile, aceată mică fărâmă sugrumată între Egipt şi statul Israel, un milion şi jumătate de oameni : fără apă, fără combustibil, fără hrană, fără nimic......
Cardinalul Renato Martino, ministrul de justiţie la Vatican a declarat : priviţi condiţiile din Gaza seamănă din ce în ce mai mult cu un mare lagăr de concentare. Lumea nu poate sta deoparte să privească şi să nu facă nimic.....

Membrii Consiliului au constatat că, faţă de modul în care s-a desfăşurat emisiunea, reclamaţiile cu privire la acestea sunt întemeiate, întrucât subiectul adus în atenţia publicului nu a fost tratat în mod obiectiv, imparţial şi echilibrat, fiind prezentat într-o manieră subiectivă, din perspectiva unei singure părţi şi cu lipsa unei a doua opinii.

Astfel, atitudinea partizană a moderatorului, precum şi lipsa unei alte opinii, au fost de natură a influenţa percepţia publicului cu privire la subiectul dezbătut, public ce nu a beneficiat asfel de o informare corectă şi obiectivă şi a fost privat de posibilitatea de a-şi forma în mod liber o opinie cu privire la faptele şi evenimentele prezentate.

Pentru aceste aspecte, în temeiul art. 91 alin. (1) şi (2) Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi a dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. CLAS MEDIA S.R.L. pentru postul de televiziune N24 şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. Clas Media SRL pentru postul de televiziune N24 are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul N24 cu somaţie publică întrucât, în cadrul emisiunii “Meridian”, difuzată în data de 10 ianuarie 2009, moderatorul a făcut comentarii partizane cu privire la scopul pentru care a fost declanşat conflictul din Fâşia Gaza, discuţiile cu privire la acest subiect desfăşurându-se cu încălcarea principiilor imparţialităţii şi echilibrului prevăzute de Codul audiovizualului, principii a căror respectare să permită publicului să-şi formeze în mod liber o opinie bazată pe o informare corectă şi obiectivă.

Cu privire la această emisiune, Consiliul a fost sesizat de telespectatori care au reclamat lipsa unei pluralităţi a punctelor de vedere şi a opiniilor, pluralitate care să le asigure o informare corectă şi obiectivă. ”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.