Decizia nr. 91 din 05.02.2009

05.02.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CABLE VISION SRL,
cu sediul în Botoşani, jud. Botoşani
Str. Bucovina nr. 9 sc. D et. 3 ap. 15

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05 februarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la reţelele de cablu din localităţile Liteni, Udeşti, Băneşti şi Vereşti, jud. Suceava, aparţinând S.C. CABLE VISION SRL.

Distribuitorul de servicii S.C. CABLE VISION SRL deţine următoarele avizele de retransmisie :

  • nr. A5284.1/20.06.2006 pentru localitatea Liteni, jud. Suceava ;
  • nr. A5277/10.11.2005 pentru localitatea Udeşti, jud. Suceava ;
  • nr. A5282/10.11.2005 pentru localitatea Băneşti, jud. Suceava ;
  • nr. A5281.1/20.06.2006 pentru localitatea Vereşti, jud. Suceava.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. CABLE VISION SRL a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 27 ianuarie 2009, s-a constatat că, în reţelele de cablu aparţinând S.C. CABLE VISION din localităţile Liteni, Udeşti, Băneşti şi Vereşti, jud. Suceava, se retransmit în plus următoarele programe : TVR INFO, TVR 3, TV 5.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. CABLE VISION SRL şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de cablu din localităţile Liteni, Udeşti, Băneşti şi Vereşti, jud. Suceava, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. CABLE VISION SRL cu somaţie publică, întrucât în reţelele de cablu din localităţile Liteni, Udeşti, Băneşti şi Vereşti, jud. Suceava, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului."