Decizia nr. 90 din 05.02.2009

05.02.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5 000 lei a S.C. KTV NET S.R.L.,
cu sediul în Berbeşti, str. Aleea Libertăţii nr. 130, bl. A11, Sc. C, ap. 10
jud. Vâlcea, CUI 23064488

pentru localitatea Râmnicu Vâlcea, jud Vâlcea

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 5 februarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de cablu din localitatea Râmnicu Vâlcea, jud Vâlcea aparţinând S.C. KTV NET S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. KTV NET S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A6786/07.02.2008 pentru localitatea Râmnicu Vâlcea, jud Vâlcea. Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al C.N.A., membrii Consiliului au constatat că S.C. KTV NET S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 181/2008, precum şi ale art. 23 alin.(2) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare : “Distribuitorii de servicii au obligaţia de a notifica în prealabil Consiliului orice modificare în structura ofertei de servicii de programe retransmise”.

Conform prevederilor dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum au fost modificate prin O.U.G. nr. 181/2008 : „Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii are obligaţia să includă în oferta sa (...) şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.”

Art. 23 alin.(2) din Codul audiovizualului prevede că, retransmisia de către distribuitorii de servicii a producţiilor audiovizuale interzise copiilor sub 18 ani ( filme şi emisiuni pornografice al căror scop principal este prezentarea în detaliu a actului sexual, a modalităţilor de satisfacere a dorinţelor sexuale sau emisiuni audiovizuale în care se prezintă un act sexual real, indiferent de modalitatea de filmare), este permisă numai cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (3) şi (5), în cazul retransmisiei de tip analogic, respectiv la alin. (4) şi (5), în cazul retransmisiei de tip digital.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 26.01.2009, în localitatea Râmnicu Vâlcea, jud Vâlcea, s-a constatat faptul că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. KTV NET S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, următoarele programe : AXN Sci Fi, Vâlcea 1, AXN, Animal Planet, Cartoon Network, TV Etalon, TVR3, AXN Crime, Mynele TV, Naţional Geographic, TVR Info, Boomerang, HBO, Eurosport, Discovery Science, Viasat Explorer, Music Channel1, iar programele : TV 5 şi FRANCE 24, deşi înscrise în oferta de programe aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în reţeaua de cablu.

Din analiza raportului de inspecţie mai rezultă faptul că programul MAX ADULT era retransmis în pachetul de bază, nerestricţionat, în intervalul orar 00.00-05.00.

Faţă de această situaţie, membrii Consiliului au propus amendarea cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. KTV NET S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A6786/07.02.2008 pentru localitatea Râmnicu Vâlcea, jud Vâlcea, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5 000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin.(3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 181/2008, precum şi ale art. 23 alin.(2) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. KTV NET S.R.L.,
Berbeşti, str. Aleea Libertăţii nr. 130, bl. A11, Sc. C, ap. 10,
jud. Vâlcea CUI 23064488

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 90/05.02.2009 privind amendarea cu 5 000 lei a radiodifuzorului S.C. KTV NET S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. KTV NET S.R.L. cu amendă în cuantum de 5 000 lei, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 23 din Codul audiovizualului, întrucât a retransmis necodificat un program pentru adulţi.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.