Decizia nr. 89 din 05.02.2009

05.02.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. BLUE O TV S.R.L.

cu sediul în jud. Vrancea, localitatea Focşani
str. Aleea Echităţii nr. 9 bl. M 5 sc.1 ap.13

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05 februarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la reţeaua de cablu din localitatea Pârscov, jud.Buzău, aparţinând S.C. BLUE O TV S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. BLUE O TV S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 6409/20.03.2007 pentru localitatea Pârscov - jud. Buzău.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. BLUE O TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 21 ianuarie 2009, în localitatea Pârscov, jud. Buzău s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. BLUE O TV S.R.L. se retransmit programe TV, cu încălcarea prevederilor legale menţionate, după cum urmează : 2 programe se retransmit în plus, respectiv, ANTENA 1 şi EUFORIA LIFESTYLE, iar alte 2 programe, respectiv, PARTY TV şi FLUX TV, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de CNA, nu sunt retransmise.

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că S.C. BLUE O TV S.R.L.a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) coroborat cu art. 5 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât nu are incluse în grila de program şi nu se retransmit programele TVR 3, TVR INFO şi TV 5. Potrivit dispoziţiilor invocate, libertatea de furnizare pe teritoriul României a serviciilor media audiovizuale ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflaţi sub jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene este recunocută şi garantată, iar orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt TVR 3 şi TVR INFO), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte ; (aşa cum este programul TV5).

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. BLUE O TV S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Pîrscov, jud. Buzău, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. BLUE O TV S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Pîrscov, jud Buzău, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

S.C. BLUE O TV S.R.L. nu a respectat nici prevederile art. 82 din Legea audiovizualului, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă programele Societăţii Române de Televiziune precum şi programele serviciilor de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte, aşa cum este programul TV5."