Decizia nr. 88 din 05.02.2009

05.02.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TEHNOGRUP S.R.L.
cu sediul în PLOIEŞTI, str. Sinăii nr. 16, C1, jud. Prahova

pentru localităţile DĂRMĂNEŞTI şi VLĂDENI, jud. Dâmboviţa

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05 februarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la reţelele de cablu din localităţile DĂRMĂNEŞTI şi VLĂDENI, jud. Dâmboviţa, aparţinând S.C. TEHNOGRUP S.R.L

Distribuitorul de servicii S.C. TEHNOGRUP S.R.L deţine avizul de retransmisie nr. A 0671.3/18.11.2008 pentru localităţile DĂRMĂNEŞTI şi VLĂDENI, jud. Dâmboviţa.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. TEHNOGRUP S.R.L a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA, privind modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA, în data de 27 ianuarie 2009, în localităţile DĂRMĂNEŞTI şi VLĂDENI, judeţul Dâmboviţa, s-a constatat că în reţelele de cablu aparţinând S.C. TEHNOGRUP S.R.L erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : EUROSPORT, EUROSPORT 2, ETNO TV, MUSIC MAX, TVR INTERNAŢIONAL, ATV şi AXN, iar programele ALPHA TV, TVR INFO şi JETIX PLAY, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. TEHNOGRUP S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de cablu din localităţile DĂRMĂNEŞTI şi VLĂDENI, jud. Dâmboviţa, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. TEHNOGRUP S.R.L cu somaţie publică, întrucât în reţelele de cablu din localităţile DĂRMĂNEŞTI şi VLĂDENI, jud. Dâmboviţa, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.”