Decizia nr. 86 din 05.02.2009

05.02.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. C.O. CO S.R.L.,

cu sediul în loc. Botoşani, Calea Naţională nr. 107, bl. O2, et. 4, ap. 12, jud. Botoşani

pentru localităţile Ionăşeni, Vârfu Câmpului, Lunca şi Talpa, judeţul Botoşani

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05 februarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de cablu din localităţile Ionăşeni, Vârfu Câmpului, Lunca şi Talpa, judeţul Botoşani, aparţinând S.C. C.O. CO S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. C.O. CO S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 2674.3/06.07.2006 pentru localităţile Ionăşeni, Vârfu Câmpului, Lunca şi Talpa, judeţul Botoşani.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. C.O. CO S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controalelor efectuate de inspectorul teritorial al CNA, în localităţile menţionate în continuare, ce aparţin S.C. C.O. CO S.R.L., s-au constatat următoarele :

  • la controalele efectuate în zilele de 26 ianuarie 2009, în localităţile Ionăşeni şi Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani şi 27 ianuarie 2009 în localitatea Lunca, judeţul Botoşani, se retransmiteau în plus faţă de oferta de servicii de programe aprobată de CNA, programele KANAL D, ANTENA 2, MYNELE TV, N TV, SPORT.RO, PARTY TV şi TRINITAS, iar programele ALPHA TV, N24, CANAL 1, TV FLUX, TV SPORT, UTV, DISCOVERY CHANNEL, EXTREME SPORTS, NATIONAL GEOGRAPHIC, SKY NEWS şi TRAVEL, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.
  • la controlul efectuat în data de 27 ianuarie 2009, în localitatea Talpa, judeţul Botoşani, se retransmiteau în plus faţă de oferta de servicii de programe aprobată de CNA, programele KANAL D, ANTENA 2, MYNELE TV, N TV, SPORT.RO, PARTY TV, TRINITAS şi VIDEOTEXT C.O. CO TV, iar programele ALPHA TV, N24, CANAL 1, TV FLUX, TV SPORT, UTV, DISCOVERY CHANNEL, EXTREME SPORTS, NATIONAL GEOGRAPHIC, SKY NEWS şi TRAVEL, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Faţă de această situaţie, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. C.O. CO S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localităţile Ionăşeni, Vârfu Câmpului, Lunca şi Talpa, judeţul Botoşani, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. C.O. CO S.R.L. cu somatie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localităţile Ionăşeni, Vârfu Câmpului, Lunca şi Talpa, judeţul Botoşani, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise, numai cu acordul Consiliului.”