Decizia nr. 707 din 14.12.2011

18.12.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 100.000 lei a S.C. RCS & RDS S.A.

S.C. RCS & RDS S.A. C.U.I 5888716 Bucureşti, Str. Dr. Staicovici nr. 75 Clădirea Forum 2000, Building, faza I, et. 2, sector 5

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 decembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizările înregistrate la CNA sub nr.16549 din 07.12.2011, respectiv nr. 16570, 16571, 16572, 16573, 16574, 16575, 16576, 16577, 16591, 16599, 16601, 16602, 16603, 16604 din 08.12.2011, precum şi raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. respectă structura ofertei de servicii de programe în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Arad, judeţul Arad.
 Distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. deţine avizul de retransmisie nr. A 0526.6/19.02.2009, Anexa nr. 34.a/29.09.2011, în sistem analogic şi nr. 34. b/29.09.2011, în sistem digital, pentru localitatea Arad, judeţul Arad.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. a încălcat dispoziţiile art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate : art. 74 alin. (3) : Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului. art. 82 alin. (2) : Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există ; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei. În fapt, la data de 29.09.2011, Consiliul a aprobat oferta de servicii a distribuitorului de servicii S.C. RCS & RDS S.A., pentru localitatea Arad, ofertă care cuprinde 72 de programe, printre care şi programul regional WEST TV. Programul WEST TV este un program regional generalist, a cărui structură, pe tipuri de emisiuni, se prezintă astfel : 36,85% emisiuni informative (ştiri, reportaje, talk-show-uri, alte emisiuni cu caracter informativ) ; 1,7% emisiuni educative ; 0,9% emisiuni culturale ; 1,79% emisiuni religioase ; 6,55% filme ; 32,21% emisiuni de divertisment, 20% publicitate şi teleshopping.

Distribuitorul retransmitea programul regional, generalist WEST TV (program care aparţine S.C. ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A., având licenţa audiovizuală S-TV 167.4 din 09.01.2007) pe canalul S16, frecvenţa 266,25 MHz, în reţeaua de comunicaţii electronice din municipiul Arad. La CNA au fost primite un număr de 76 de sesizări, prin care se reclamă faptul că, începând din data de 07.12.2011, în jurul orei 16.30, distribuitorul nu mai retransmite programul regional WEST TV, în localitatea Arad.

În şedinţa publică în care Consiliul a analizat raportul prezentat de Serviciul Inspecţie au participat şi reprezentanţii postului WEST TV, care au depus la CNA nu număr de 2.640 reclamaţii formulate de telespectatori împotriva distribuitorului S.C. RCS & RDS S.A., cu privire la eliminarea din ofertă a postului WEST TV. Potrivit raportului Serviciului Inspecţie, în urma verificărilor efectuate în data de 08.12.2011 în reţeaua de comunicaţii din localitatea Arad, reţea aparţinând S.C. RCS & RDS S.A., inspectorul teritorial a constatat că programul WEST TV, deşi înscris în ofertă, nu era retransmis, iar pe canalul alocat recepţionării acestui post a fost introdus programul naţional RTV.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că, procedând astfel, distribuitorul a încălcat atât dispoziţiile art. 74 alin. (3), cât şi pe cele ale art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului, având în vedere că, pe de o parte, a modificat oferta de servicii de programe, fără să obţină acordul Consiliului, iar, pe de altă parte, nu mai retransmitea un program beneficiar al principiului must carry. Astfel, deşi nu a obţinut acordul Consiliului cu privire la modificarea ofertei, aşa cum este prevăzut la art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorul a înţeles să nu mai retransmită programul regional WEST TV şi să introducă programul naţional RTV, pentru a cărui includere în oferta de servicii, de asemenea, nu obţinuse acordul Consiliului.

Cu toate că nu obţinuse acordul Consiliului pentru modificarea ofertei de programe aprobată la data de 29.09.2011, iar postul WEST TV este inclus în principiul must carry, distribuitorul S.C. RCS & RDS S.A. a eliminat instantaneu din ofertă programul menţionat, afectând prin aceasta interesul general al publicului, care, în urma atitudinii manifestate de distribuitor, a fost privat de dreptul de a beneficia de pluralitatea surselor de informare, precum şi de accesul la informaţia locală şi regională. Acest lucru este confirmat şi de numărul mare de reclamaţii primite la CNA, dar şi de manifestaţiile care, conform informaţiilor apărute în mijloacele publice de comunicare au avut loc în oraşul Arad, cetăţenii solicitând reincluderea în oferta de programe a postului WEST TV. Având în vedere toate aspectele menţionate, precum şi faptul că distribuitorul S.C. RCS & RDS S.A a fost sancţionat în mod repetat pentru încălcarea, în mod deosebit, a prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, în sensul refuzului de a introduce în oferta de programe şi de a retransmite programele beneficiare ale principiului must carry, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 100.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. (avizul de retransmisie nr. A 0526.6/19.02.2009, Anexa nr. 34.a/29.09.2011, în sistem analogic şi nr. 34. b/29.09.2011, în sistem digital, pentru localitatea Arad, judeţul Arad) se sancţionează cu amendă în cuantum de 100.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare