Decizia nr. 694 din 27.09.2012

03.10.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. NETERGY EXPERT SISTEMS S.R.L.
 cu sediul în sat Albeştii Pământeni, nr. 423,com. Albeştii de Argeş jud. Argeş, CUI 29005090

 pentru localitatea Vladimirescu, judeţul Arad

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 septembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza recalamaţiei nr. 1143/11.09.2012, cu privire la retransmisia programelor în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Vladimirescu, judeţul Arad, de către S.C. NETERGY EXPERT SISTEMS S.R.L.
 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. NETERGY EXPERT SISTEMS S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a deţine aviz de retransmisie eliberat de Consiliu pentru localitatea Vladimirescu, judeţul Arad.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu.
 În fapt, în urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în zilele de 11 şi 12.09.2012, în localitatea Vladimirescu, judeţul Arad, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice din această localitate distribuitorul de servicii S.C. NETERGY EXPERT SISTEMS S.R.L. retransmitea următoarele programe : PRO CINEMA, ACASĂ TV, SPORT.RO, PRO TV, HBO, ROMÂNIA TV, TV ESPANA, TRANSILVANIA LOOK, BLOOMBERG, TG 5, AL JAZEERA, MODA TV, ETNO TV, EXTREME SPORTS, ROMANTICA TV, FINE LIVING, MTV, ZONE REALITY, DA VINCI LEARNING, INEDIT TV, PV TV, MINIMAX, NAŞUL TV, DISCOVERY CHANNEL, DISCOVERY SCIENCE, DISCOVERY WORLD, RTL 2, EURONEWS, PAPRIKA TV, JIM JAM, DOLCE SPORT, DUCK TV, TVR 1, TVR 2, TVR CULTURAL, TVR 3, TVR TIMIŞOARA, TV5, WEST TV, KANAL D, PRIMA TV, NAŢIONAL TV, NAŢIONAL 24 PLUS, MUSIC CHANNEL, DDTV, OTV, B1 TV, ANTENA 1, ANTENA 3, GSP TV, ANTENA 2, EUFORIA LIFESTYLE TV, TRINITAS TV, TARAF TV, REALITATEA TV, THE MONEY CHANNEL, U TV, FAVORIT TV, KISS TV, MYNELE TV, SPERANŢA TV, NEPTUN TV şi ALFA & OMEGA TV.
 Membrii Consiliului au constatat că această societate retransmitea mai multe servicii de programe, fără să deţină aviz de retransmisie eliberat de Consiliu, document în virtutea căruia Consiliul Naţional al Audiovizualului acordă unui distribuitor de servicii dreptul la retransmisia printr-o reţea de comunicaţii electronice specificată a unor servicii de programe, în condiţiile legii.
 Retransmisia de servicii de programe fără aviz contravine dispoziţiilor art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, faptă care, potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din aceeaşi lege, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei. Faţă de aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea S.C. NETERGY EXPERT SISTEMS S.R.L. cu suma de 20.000 lei.
 Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
 De asemenea, Consiliul a decis sesizarea organelor abilitate pentru cercetarea faptei de retransmisie fără drept a programelor audiovizuale. Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1. S.C. NETERGY EXPERT SISTEMS S.R.L. se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.