Decizia nr. 668 din 22.11.2011

25.11.2011


envoyer l'article par mail title=

de modificare a Deciziei nr. 636/03.11.2011 privind amendarea cu suma de 10.000 lei a S.C. INTELSAT S.R.L.

cu sediul în Suceveni nr. 49, jud. Galaţi, CUI 14929181

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 noiembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C.INTELSAT S.R.L., înregistrată la C.N.A. sub nr. 15663/16.11.2011, cu privire la solicitarea reanalizării Deciziei CNA nr. 636/03.11.2011 prin care societatea a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 27 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale articolelor 74 alin. (3) şi 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma analizării argumentelor formulate în contestaţie, a documentelor ataşate acesteia, precum şi a susţinerilor reprezentantului societăţii, care a fost prezent în şedinţă, membrii Consiliului au decis modificarea Deciziei nr. 636/03.11.2011, în sensul înlocuirii sancţiunii amenzii cu cea a somaţiei publice. Faţă de aceste aspecte, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului emite următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Decizia nr. 636/03.11.2011 privind sancţionarea cu amendă în cuantum de 10.000 lei a S.C. INTELSAT S.R.L. se modifică în sensul că, pentru faptele reţinute prin decizie, sancţiunea amenzii se înlocuieşte cu sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare – respectiv somaţie publică.