Decizia nr. 647 din 11.09.2012

11.09.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A. C.U.I. 14080700
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176,
Clădirea Willbrook, Corp A, et. 3, cam. 5, sector 1,

pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 septembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamanţiei înregistrate cu nr. 11700/30.07.2012, cu privire la respectarea de către postul de televiziune REALITATEA TV a normelor privind reflectarea evenimentelor legate de referendumul pentru demiterea Preşedintelui României.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.7/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi de reautorizare nr. 447.2-1/25.10.2011).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a încălcat prevederile art. 1 alin. (2) şi art. 8 lit. b) din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
„- art. 1 alin. (2) - Campania pentru referendumul naţional privind demiterea Preşedintelui României se încheie la data de 28 iulie 2012, ora 7.00 ;
- art. 8 - De la încheierea campaniei pentru referendum şi până la ora închiderii urnelor sunt interzise : (...)
b) dezbateri şi comentarii privind desfăşurarea campaniei pentru referendum.”

În fapt, în ziua de 29.07.2012, începând cu ora 22:00, postul de televiziune REALITATEA TV a difuzat emisiunea „Tu decizi”, emisiune moderată de d-na Melania Medeleanu şi dedicată referendumului privind demiterea Preşedintelui României. Invitaţi în studio au fost domnii Emil Hurezeanu, Stelian Tănase, Iosif Boda, Ion M. Ioniţă, Mircea Dinescu, Adrian Cioroianu.

În cadrul emisiunii au avut loc discuţii despre ziua refendumului, prezenţa la vot, despre campania pentru referendum şi modul de organizare a acesteia.

Pe parcursul primei părţi a emisiunii au fost analizate prezenţa la vot şi modalitatea în care a fost influenţată aceasta de către o serie de factori, precum canicula, concediile de odihnă sau îndemnurile lansate în timpul campaniei pentru referendum de o serie de lideri politici de a nu participa la vot.

Redăm din raportul de monitorizare : „Iosif Boda : …Au fost şi alţi factori care au influenţat. Vorbeaţi de ardeleni. Ştiţi cum răspunde ardeleanul la întrebarea hamletiană „a fi sau a nu fi ? Fie cum o fi, numai să fie odată !” Deci ardelenii sunt sătui de gâlceava politică de pe Dâmboviţa. Asta este categoric şi multe partide politice nu au avut miză aici. Nici UDMR-ul n-a avut miză, PCM-ul, Partidul Civic Maghiar, chiar a dat un caz contra participării la vot, PDL-ul n-a participat, câţi au avut, la locale au votat peste un milion, oricum spre două milioane. Ei, dacă măcar un milion a ascultat de dispoziţiile de la centru.
Emil Hurezeanu : Centrul ăla fiind la Budapesta, Viktor Orban, sau la Viena.
Iosif Boda : Da, a fost un apel clar al Primului ministru al Ungariei de a nu participa. Pentru cetăţenii maghiari, români din Ardeal de a nu participa la vot.”

De asemenea, unii dintre invitaţii emisiunii au exprimat opinii cu privire la Preşedintele României, opinii prin care erau prezentate diferite argumente regăsite şi pe parcursul campaniei pentru referendum, care ar fi determinat alegătorii, în special cei din Transilvania, să nu se prezinte la vot ori să voteze pro sau contra demiterii.

Exemplificăm din raportul de monitorizare : „Mircea Dinescu : Ardeleanul a fost un prieten de-al meu în Ardeal şi s-a întâlnit cu intelectualii ardeleni. Şi a zis « Măi ieşiţi la vot ? » « Mă nu ieşim, mă. Mă, da’ ce-o făcut, mă omul ăsta, o omorât pe cineva măi ? »
(...) Mircea Dinescu : Pentru ardeleanul tipic, Băsescu ar fi o caricatură, cu tot destinul lui de fost bişniţar înainte de ’89, uns cu toate alifiile, golan, beţiv, curvar, lucruri care s-au zis despre el.”

În a doua parte a emisiunii, discuţiile s-au purtat pe marginea modului în care a fost organizată votarea, a vestimentaţiei neconvenţionale a unor alegători, precum şi a unor locaţii alese pentru înfiinţarea de secţii de votare, fiind comentate unele cifre referitoare la prezenţa la vot.

Exemplificăm din raportul de monitorizare : „Melania Medeleanu : Ionel, unii strigă „Se fură”, alţii ne spun că nu s-a îmtâmplat absolut nimic, iar incidentele înregistrate sunt minore şi nu sunt de natură să influenţeze rezultatul votului. Cum se vede ?
Ionel Dancă : Cinci procente într-o oră, dacă este să luăm numărătoarea USL, la ora 21 patruzeci şi cinci de procente, înseamnă vreo nouă sute de mii de voturi, cinci procente. Nu e imposibil. Cu o mobilizare controlată, atent supravegheată, cu cozile care pot apărea, se pot crea ad-hoc, inclusiv la 23.00 fără cinci minute, nu e imposibil. […] Mi-e teamă că va fi atât de strâns rezultatul, încât zile în şir vom discuta despre rezultatul final şi probabil până în decembrie noi tot vom încerca să ne lămurim cine a câştigat de fapt.
(...) Iosif Boda : ...să nu considerăm că cei care n-au votat cum am votat noi, sau, unii nu s-au prezentat, alţii s-au prezentat, că de o parte sau de alta unii sunt mai păcătoşi, mai nu ştiu cum decât ceilalţi. Nu. Fiecare şi-a exprimat opinia, inclusiv prin neprezentare a fost o exprimare de opinie, indiferenţă. Nu trebuie acuzaţi.”

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au apreciat că difuzarea unor comentarii pro sau contra demiterii Preşedintelui României a fost făcută cu încălcarea dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Decizia nr. 586/2012 care interzic prelungirea campaniei electorale după data de 28 iulie 2012, ora 07:00.

De asemenea, Consiliul a constatat că în cadrul emisiunii difuzate ulterior datei la care s-a încheiat campania pentru referendum şi în ziua în care s-a desfăşurat acesta au fost făcute şi comentarii privind desfăşurarea campaniei până aproape de ora închiderii urnelor, fapt interzis de prevederile art. 8 lit. b) din acelaşi act normativ.

Potrivit dispoziţiilor legale, de la încheierea campaniei şi până la ora închiderii urnelor sunt interzise dezbateri şi comentarii privind desfăşurarea campaniei pentru referendum.

Faţă de aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu şi ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 10 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 30.7/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi de reautorizare nr. 447.2-1/25.10.2011 pentru postul de televiziune REALITATEA TV, se sancţionează cu somaţie publică, pentru încălcarea prevederilor art. 1 alin. (2) şi art. 8 lit. b) din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor Deciziei privind desfăşurarea campaniei pentru referendumul privind demiterea Preşedintelui României, întrucât a difuzat dezbateri şi comentarii referitoare la campania pentru referendum după încetarea acesteia.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.