Decizia nr. 627 din 26.07.2012

26.07.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. TV SIRIUS S.R.L., CUI 22204605
Drobeta Turnu Severin, str. Traian nr. 85 (corp B), bl. C1, jud. Mehedinţi

pentru postul de televiziune TELE 2
Drobeta Turnu Severin, str. Aurelian nr. 46, et. 5,
corp clădire P+5, cam. 1, 2, 3, 4, jud. Mehedinţi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 iulie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a reluat dezbaterile cu privire la măsura de sancţionare a postului TELE 2 ca urmare a analizării raportului de monitorizare în şedinţa publică din 24 iulie 2012, raport întocmit de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiei înregistrate la CNA cu nr. 11307/20.07.2012 referitoare la emisiunea de ştiri difuzată de postul TELE 2 în data de 18.07.2012.

Postul de televiziune TELE 2 aparţine radiodifuzorului S.C. TV SIRIUS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 387/18.03.2008 şi decizia de autorizare nr. 1570.0/05.02.2009).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TV SIRIUS S.R.L. a încălcat prevederile art. 34 alin. (1), art. 64 alin. (1) lit. a), b), art. 65 lit. a) şi art. 66 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
- art. 34 alin. (1) : Orice persoană are dreptul la propria imagine.
- art. 64 alin. (1) : În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii :
lit. a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ;
lit. b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
- art. 65 alin. (1) : În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : lit. a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor.
- art. 66 alin. (1) : În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
lit. a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

În fapt, în data de 17.07.2012, de la ora 19.00, postul TELE 2 a difuzat emisiunea informativă în cadrul căreia a fost transmisă ştirea cu titlul „Familia Stănişoară SRL", ştire cu o durată de 4 minute şi 30 de secunde.

Ştirea a fost difuzată şi în reluare în data de 18.07.2012, de la ora 10.00.

În cadrul ştirii respective s-a vorbit despre înfiinţarea unei agenţii de turism despre care s-a afirmat că ar aparţine familiei Stănişoară, context în care au fost prezentate imagini cu domnul Mihai Stănişoară, cu membrii familiei acestuia, imagini cu agenţia de turism A & S Travellers. Pornind de la acest subiect, în ştire au fost făcute conexiuni între înfiinţarea agenţiei de turism şi afacerile familiei Stănişoară.

Redăm din raportul de monitorizare :
„Venituri de câteva zeci de miliarde pe an, din activităţi de mass-media. La care se adaugă alte câteva miliarde, din afacerile din domeniul medical-farmaceutic. Plus multe alte domenii de activitate, în care familia Stănişoară a fost implicată, într-un fel sau altul, în anii în care PDL a fost la guvernare. Se pare, însă, că nu a fost suficient, astfel încât membrii familiei Stănişoară şi-au diversificat, mai nou, activitatea şi în turism.
O agenţie de turism, căci despre asta vorbim, şi-a deschis deja porţile şi este pregătită să încaseze banii mehedinţenilor. A& S Travellers este denumirea firmei, care te duce cu gândul la iniţialele celor doi copii ai familiei Stănişoară, dintre care unul este puternic implicat în politică. La numai douăzeci şi trei de ani, Andrei Stănişoară a reuşit să acceadă şi în Consiliul Local, spre satisfacţia activiştilor PDL, care au muncit pentru tatăl Mihai la Consiliul Judeţean şi fiul Andrei la Consiliul Municipal."

În continuarea ştirii, au fost făcute mai multe referiri la relaţia dintre familia Stănişoară şi domnul Aurel Ion Lascu, fost secretar de stat în Ministerul Apărării :

Redăm din raportul de monitorizare :
„La sediul firmei, însă, o altă surpriză. În biroul de aici s-a instalat nimeni altcineva decât Aurel Lascu, fost secretar de stat în Ministerul Apărării, pe vremea când Mihai Stănişoară conducea MAPN. O încrengătură de firme şi de interese s-a ţesut de-a lungul anilor între Mihai Stănişoară fostul secretar de stat, şef al Departamentului pentru Armamente, Aurel Ionel Lascu. Cei doi au fost, nu numai colegi de an la Politehnica din Timişoara, ci au conti¬nuat o strânsă colaborare în ultimii 15 ani, când carierele lor profesionale şi afacerile i-au unit într-o adevărată frăţie.
Relaţia dintre Lascu şi familia Stănişoară a culminat prin includerea lui Andrei Stănişoară, fiul de douăzeci şi doi de ani al senatorului PDL, în acţionariatul firmei SITAS Tehnologia Apei SRL, din Turnu-Severin, înfiinţată de Lascu în 2006. Intre cei doi s-au clădit relaţii strânse prin firmele în care au fost fie acţionari, fie administratori, fie executanţi, Stănişoară fiind mereu primul în ierarhie.

Pornind de la prezentarea relaţiei dintre familia Stănişoară şi d-nul Ion Aurel Lascu, în cadrul ştirii s-a afirmat despre acesta din urmă că „a avut în gestiune bugetul de înzestrare a Armatei, în sumă de câteva miliarde de euro", prezentându-se informaţii privind presupusa implicare a d-lui Aurel Lascu în atribuirea controversată a unui contract pentru cumpărarea de avioane militare.

„Fostul secretar de stat de la Armamente a avut în gestiune bugetul de înzestrare a Armatei, în sumă de câteva miliarde de euro. El a lucrat ca angajat al unei firme de comerţ cu furnituri militare şi armament (Boss Exim) la care acţionari sunt Bogdan Ceauşelu şi Sebastian Vlădescu. Contractul controversat cu Alenia pentru cumpărarea de avioane militare de transport a fost urnit de firma Boss Exim. Acum, Eurofighter, avionul oferit de Alenia pentru înzestrarea aviaţiei militare în cadrul contractului de circa 4 miliarde de euro, a fost împins la uşa lui Lascu exact de foştii lui şefi de la Boss Exim."

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile legale ce reglementează dreptul fundamental al publicului la informare corectă, în sensul că ştirea prezentată nu a fost tratată într-un mod imparţial şi echilibrat, aşa cum radiodifuzorul avea obligaţia legală în conformitate cu dispoziţiile art. 64, 65 şi 66 din Codul audiovizualului. Lipsa de imparţialitate şi obiectivitate în prezentarea ştirii a prejudiciat publicul de dreptul de a-şi forma propria opinie în legătură cu faptele prezentate şi a fost de natură a afecta imaginea persoanelor ce au făcut obiectul ştirii.

De asemenea, Consiliul consideră că radiodifuzorul avea obligaţia legală de a prezenta şi opiniile altor persoane care nu împărtăşeau acelaşi punct de vedere cu cel exprimat de post în cadrul ştirii respective, astfel încât să favorizeze telespectatorilor posibilitatea de a afla şi un alt punct de vedere, în condiţiile în care în atenţia publicului au fost aduse fapte ale unor persoane publice (de exemplu, domnii Mihai Stănişoară şi Ion Aurel Lascu), subiectul fiind unul de interes public pe plan local.

Consiliul apreciază că numai prin prezentarea cu obiectivitate a subiectului postul era în măsură să asigure difuzarea informaţiei într-un cadru legal, cu respectarea principiului imparţialităţii şi echilibrului şi să favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie.

Respectarea principiilor menţionate mai sus este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind importanţa şi impactul major pe care îl are televiziunea în rolul său de a informa publicul.

Pentru toate aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au decis sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 5.000 lei.

În temeiul prevederilor art. 144 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2), art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. TV SIRIUS S.R.L. (având licenţa audiovizuală nr. TV-C 387/18.03.2008 şi decizia de autorizare nr. 1570.0/05.02.2009, pentru postul TELE 2 din localitatea Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi) se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 34 alin. (1), art. 64 alin. (1) lit. a), b), art. 65 lit. a) şi art. 66 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prelabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TELE 2 cu amendă de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor referitoare la dreptul la informare corectă, întrucât ştirea din cadrul emisiunii informative din data de 17 iulie 2012 nu a fost difuzată cu imparţialitate şi bună-credinţă, astfel încât publicul să-şi poată forma propria opinie cu privire la faptele prezentate."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.