Decizia nr. 606 din 05.11.2013

12.11.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea SC Clas Media SRL cu sediul în Oradea, Str. Teatrului nr. 1-2, jud. Bihor

 pentru postul FAVORIT TV Bucureşti, str. Fabricii nr. 46B, sector 6

 Întrunit în şedinţă publică în data de 05 noiembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia monitorizare, în baza reclamaţiilor înregistrate la CNA sub nr. 8745/12.08.2013 şi 8765/12.08.2013, cu privire la emisiunile de teleshopping difuzate de postul Favorit TV în zilele de 8 şi 9 august 2013. Postul de televiziune Favorit TV aparţine S.C. Clas Media S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 83.1/26.04.2004 ; decizia de autorizare nr. 756.0-1/14.12.2004).
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 127 alin. (3) şi 128 lit. c), d) şi f) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

 Legea audiovizualului :
 Art. 3 alin. (2) : Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
 Conform prevederilor din Codul audiovizualului :
 Art. 127
 (3) Publicitatea şi teleshoppingul la produse şi tratamente pentru probleme de natură sexuală nu pot fi difuzate decât în intervalul orar 22,00 - 6,00.
 Art. 128
 Este interzisă menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli precum :
 ...
 c) alte boli infecţioase grave ; d) cancer şi alte boli tumorale ;
 ...
 f) diabet şi alte boli metabolice.
 În fapt, în zilele de 8 şi 9 august 2013, în intervalul orar 16:26-16:41, postul de televiziune Favorit TV a difuzat un spot de teleshopping prezentat de doamna Carmen Piperea, sub titlul www.TRATAMENTENATURALEBREVETATE.ro.
 În cadrul spotului, aceasta a prezentat patru tratamente naturale despre care a susţinut că sunt brevetate, că au fost preluate de la tatăl domniei sale şi că se află pe piaţă de 35 de ani.
 Conform raportului de monitorizare, în cadrul prezentării tratamentului hepato-biliar, doamna Carmen Piperea a afirmat că acesta se „adresează” pentru calculi biliari, nămol biliar, dischinezia biliară, hepatită/virusul A, B şi C, ciroze, dischinezii biliare şi noduli. Preţul unui tratament este de 500 lei şi se administrează 1-3 tratamente pe an la cazurile grave : ciroze, virusuri. Referitor la tratamentul Stimuno Forte, ce conţine tincturi, durează 6 săptămâni, este un complex de vitamine, minerale, Omega 3 şi Omega 6, domna Carmen Piperea a afirmat că acesta se „adresează” pacienţilor suferinzi de pancreatite, diabet, gută, infecţii urinare, prostatită infecţioasă, obezitate şi potenţă scăzută.

 De asemenea, în data de 01.11.2013, postul de televiziune Favorit TV a difuzat în cadrul grupajului de teleshopping de la ora 16.30, un spot cu titlul Medicina naturistă : Tinereţe fără bătrâneţe, prezentat de dl. Cătălin Luca.
 Produsul prezentat a fost titrat ca subtitlu „Zeolitul – piatra care face minuni.” Introducerea a fost făcută de o voce din off care ne aduce la cunoştinţă că, „după dezastrul de la Cernobîl, sovieticii au folosit pe scară largă acest remediu”, iar la noi în ţară „această piatră miraculoasă este deja folosită pentru tratarea unui număr mare de afecţiuni ”. Apoi, domnul Cătălin Luca a explicat modul de acţiune al acestuia. Conform susţinerilor sale, tratamentul cu Zeolit este indicat pentru afecţiuni ale pielii prin administrarea internă şi externă, afecţiuni ale ficatului, („dintr-un ficat care era mare, gras şi afectat, uneori cu structuri nodulare, acele structuri se topeau pur şi simplu iar ficatul revenea la structura iniţială”). De asemenea, în cadrul prezentării se exemplifică unele cazuri precum : „o altă persoană cu picioare umflate, pline de edem, cu lichid de ascit în burtă, abia mai putea să respire, dormea în fund sprijinit pe o pernă pentru că dacă se întindea simţea că se sufocă, nu putea să mănânce, nu putea să doarmă, dacă vroia să meargă la baie trebuia însoţit„ însă, după tratamentul cu piatra Zeolit, omul cu „grad de handicap foarte mare şi viaţa era aproape un chin” a devenit om normal fără să mai depindă de alţii.

 Un alt exemplu se referă la persoane cu probleme grave la plămâni, (unul funcţionând pe jumătate iar celălalt jumătate sau un sfert), ce foloseau pentru respiraţie aparat de oxigen, cu un regim alimentar adecvat, se observa că „respiraţia devenea mai uşoară, aparatul de oxigen îl folosea din ce în ce mai rar”.
 De asemenea, conform spuselor dlui Luca, Acum Zeolitul este încărcat cu efectul de piramidă, care face ca durata de tratament să scadă sau ca doza necesară să scadă, iar pentru ca tratamentul să aibă efect este necesar un zeolit pur 100%, care se poate recunoaşte după poza prezentatorului pusă pe flacon.
 Pe tot parcursul spotului, a fost afişat mesajul Cătălin Luca răspunde întrebărilor dumneavoastră şi două numere de telefon, iar domnul Luca a menţionat că cei care sună sau îl contactează la adresele de internet afişate (dar care nu au fost afişate) vor obţine informaţii cu privire la modalitatea de administrare, doză, durata de administrare şi, eventual, un regim alimentar. Spotul nu cuprinde menţiuni asupra preţului unui flacon de Activ Protect Zeolit şi nici nu se precizează că la numerele de telefon afişate pe ecran se poate comanda respectivul produs.
 La final o voce din off a avertizat că „acesta este un supliment alimentar, citiţi cu atenţie prospectul”. În urma analizării raportului de monitorizare referitor la spoturile difuzate în zilele de 8 şi 9 august şi 1 noiembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a constatat că difuzarea acestor spoturi s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la condiţiile de difuzare a teleshoppingului, reglementate de Codul audiovizualului. Astfel, membrii Consiliului au constatat că în prezentarea făcută de doamna Carmen Piperea unuia dintre tratamentele cu ceaiuri, tincturi, pulberi vegetale şi seminţe de in se menţionează faptul că acesta este indicat în cazuri de hepatită/virusul A, B şi C, ciroze. De asemenea, în cadrul spoturilor, se menţionează că “tratamentele” sunt indicate în cazuri de diabet, obezitate şi potenţă scăzută sau “ficat mare, gras şi afectat, uneori cu structuri nodulare” sau „probleme grave la plămâni”.

 Or, potrivit dispoziţiilor art. 128 din Codul audiovizualului, este interzisă menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli precum boli infecţioase grave, aşa cum este hepatita, ori diabet şi alte boli metabolice. De asemenea, potrivit art. 127 alin. (3), publicitatea şi teleshoppingul la produse şi tratamente pentru probleme de natură sexuală nu pot fi difuzate decât în intervalul orar 22,00 - 6,00.
 Consiliul a mai apreciat că spoturile analizate nu respectă nici dispoziţiile legale referitoare la o informare corectă şi obiectivă a publicului în condiţiile în care în cadrul acestora nu se face nicio menţiune referitoare la faptul că respectivele “tratamente” sunt sau nu sunt atestate medical, aşa cum impun normele audiovizuale.
 De asemenea, modul în care se face prezentarea acestor “tratamente” nu asigură o informare clară a publicului cu privire la “calitatea” sau “calificarea” pe care o are persoana care le prezintă publicului şi care susţine că aceste tratamente se “adresează”, deci sunt recomandate, pentru anumite afecţiuni, unele dintre ele foarte grave. Astfel, faptul că, în cadrul prezentării, sunt utilizate comparaţii ale unor rezultate ale unor analize presupus efectuate înainte şi după posibila utilizare a unuia dintre tratamentele prezentate poate induce publicului ideea că tratamentele sunt recomandate de un medic, de un specialist, sporind prin aceasta credibilitatea prezentării, fără să o dovedească însă în concret. Consiliul a considerat că o astfel de prezentare poate induce în eroare telespectatorii, în special persoanele suferinde care pot apela la astfel de “tratamente”.
 Astfel, atât timp cât nu au fost prezentate dovezi medicale concrete, care să ateste în mod indubitabil că efectele tratamentelor promovate sunt cele prezentate în teleshopping, această publicitate este de natură să inducă în eroare publicul telespectator, îndeosebi pe cel afectat de boli, precum cele despre care se face vorbire în spoturi, căruia i se dă o speranţă, lipsită de legitimitate, că s-ar putea vindeca. În consecinţă, Consiliul a apreciat că este afectat dreptul la informare a publicului cu privire la produsul promovat, atât timp cât nu a fost prezentată nicio dovadă medicală care să ateste efectele benefice ale produsului. În acest fel au fost încălcate dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

 Faţă de aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90. alin. (1) şi alin. (3) şi art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. CLAS MEDIA S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 83.1/26.04.2004 ; decizia de autorizare nr. 756.0-1/14.12.2004 pentru postul de televiziune FAVORIT TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 127 alin. (3) şi art. 128, lit. c), d) şi f) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul Favorit TV cu somaţie publică întrucât, unele spoturi de teleshopping difuzate de acest post încalcă prevederile legale referitoare la informarea corectă a telespectatorilor, precum şi dispoziţiile prin care este interzisă menţionarea în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli infecţioase grave, cancer şi alte boli tumorale sau diabet.”
 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.