Decizia nr. 457 din 16.06.2011

16.06.2011


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE împotriva Deciziei C.N.A. nr. 401/02.06.2011

Către

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE,
BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1 CUI RO8468440

pentru postul de televiziune TVR 1

Întrunit în şedinţa publică din data de 16 iunie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia, înregistrată la CNA sub nr. 7701/07.06.2011, formulată de SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE împotriva Deciziei CNA nr. 401/02.06.2011, prin care această societate a fost sancţionată cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Analizând argumentele expuse în contestaţie şi susţinute în sedinţă publică de reprezentantul radiodifuzorului, membrii Consiliului au apreciat că acestea sunt nefondate şi nu sunt de natură a atrage anularea deciziei contestate, pentru considerentele care urmează. Radiodifuzorul nu a combătut cu argumente întemeiate situaţia de fapt şi de drept avută în vedere la aplicarea sancţiunii, ci, dimpotrivă, recunoscând săvărşirea faptei şi, implicit, temeinicia deciziei, invocă existenţa unui presupus acord între acesta şi producătorul filmului serial „Legendele Palatului - Concubina regelui” în vederea difuzării segmentate a episoadelor cu o durată de 60 de minute, în două părţi, fiecare cu câte o durată de 30 de minute.

Motivarea contestatoarei potrivit căreia, pe plan internaţional, forma în care o producţie audiovizuală este prezentată pe un post de televiziune face obiectul negocierii şi acordului dintre distribuitor şi broadcaster nu poate fi primită, ţinând cont de faptul că, modul în care se termină serialul „Legendele Palatului - Concubina regelui”, respectiv genericul mult mai scurt, nenatural al acestuia, este de natură să prejudicieze valoarea programului, precum şi de faptul că pe site-urile de specialitate episoadele filmului serial ce a făcut obiectul controlului sunt prezentate ca având o durată de 60 de minute, ca şi în cazul seriilor anterioare.

De asemenea, Consiliul a analizat programul în discuţie din perspectiva responsabilităţii ce revine, potrivit legislaţiei audiovizuale, radiodifuzorilor, implicit postului public de televiziune, cu care se află în raporturi juridice. În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Legea audiovizualului, răspunderea pentru conţinutul serviciilor de programe difuzate, revine, în condiţiile legii, furnizorului de servicii media audiovizuale.

În aceste condiţii, este lipsită de relevanţă orice eventuală înţelegere intervenită între radiodifuzor şi producător, atât timp cât ea contravine unei obligaţii legale pe care legiuitorul a stabilit-o în sarcina postului public de televiziune (aceea de a insera spoturi publicitare, inclusiv autopromoţionale sau de teleshopping, numai între programe) în scopul de a nu prejudicia interesele publicului telespectator care urmăreşte respectiva producţie audiovizuală, prin fragmentarea ei artificială, cu intenţia de a introduce publicitate.

Faţă de aceste argumente, membrii Consiliului au considerat că sancţiunea din decizia contestată a fost aplicată corect, ţinându-se cont de criteriile de individualizare prevăzute de Legea audiovizualului.

În temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind nefondată.