Decizia nr. 45 din 22.01.2013

22.01.2013


envoyer l'article par mail title=

privind retragerea licenţei audiovizuale deţinute de S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul OTV

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
Bucureşti, sector 6, Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1,
clădire C6.1, spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

ACSIS SOLV IPURL – administrator judiciar CUI 26383945
cu sediul în Mun. Bucureşti, str. Olimpului nr.34, corp B, parter, ap. 2, sector 4
cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură
în Mun. Bucureşti str. Viitorului, nr. 110, et. 1, ap. 3, sector 2

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 ianuarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie situaţia respectării de către titularii de licenţe audiovizuale a obligaţiei prevăzute la art. 57 alin. (1) litera d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliul Naţional al Audiovizualului în situaţia în care titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia.

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. este titularul licenţei audiovizuale nr. S-TV 78.3/05.02.2004, cu termen de valabilitate până la data de 01.04.2013, decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 şi de reautorizare nr. 620.1/01.06.2010, pentru postul de televiziune OTV.

Luând notă de faptul că radiodifuzorul nu a făcut dovada achitării mai multor amenzi aplicate de Consiliul Naţional al Audiovizualului în anii 2009, 2010, 2011 şi 2012, Consiliul a decis, în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului, retragerea licenţei audiovizuale nr. S-TV 78.6/05.02.2004 deţinută de radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul de televiziune OTV.

În temeiul art. 57 alin. (1) lit. d) şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art.1 : Licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.3/05.02.2004, acordată S.C OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul OTV, se retrage ca urmare a constatării neîndeplinirii obligaţiei prevăzute în sarcina titularului de licenţă la art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 : Societăţii Comerciale OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L, ce deţine licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.3/05.02.2004, cu termen de valabilitate până la data de 01.04.2013, decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 şi de reautorizare nr. 620.1/01.06.2010, pentru postul de televiziune OTV, i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, difuzarea serviciului de programe pentru care a fost acordată licenţa menţionată.

Art. 3 : Prezenta decizie poate fi contestată în instanţă, conform dispoziţiilor legale în vigoare.