Decizia nr.426 din 30.07.2013

02.08.2013


envoyer l'article par mail title=

 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
 cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, Clădirea Willbrook, corp A, et. 3, cam. 5, sector 1 C.U.I. 14080700

 postul RADIO GUERRILLA BUCUREŞTI
 Piaţa Presei Libere nr. 1, corp A3, etaj 5, sector 1 BUCUREŞTI

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, cu privire la conţinutul emisiunilor matinale difuzate în perioada 01.05 - 30.06.2013 de postul RADIO GUERRILLA BUCUREŞTI.
 Postul RADIO GUERRILA BUCUREŞTI aparţine radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. R 011.9/13.01.1993, decizia de autorizare iniţială nr. 001/03.08.1993 şi reautorizare nr. 001.2/09.04.2009).

 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi a audierii înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 19 alin. (1) şi (2) lit. i) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

 Conform dispoziţiilor art. 19 din Codul audiovizualului :

  • alin. (1) : Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.
  • alin. (2) lit. i) : Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii :
     (...)
     i) prezentarea femeii în ipostaze degradante ;

 În fapt, în fiecare sâmbătă şi duminică, între orele 08.00 – 12.00, postul RADIO GUERRILLA BUCUREŞTI difuzează emisiunea “Războiul sfârşitului de săptămână”, prezentată de d-nii Iulian Tănase şi Mitoş Micluşanu.

 În cadrul ediţiei din 22.06.2013, în jurul orei 09.18, prezentatorii au comentat un articol cu temă sexuală apărut în ziarul „Adevărul de Weekend”, despre o invenţie, respectiv „aparatul care depistează orgasmul instant”.

 Redăm din raportul de monitorizare :
 „Iulian Tănase : Hai să revenim la o altă invenţie, absolut incredibilă şi mai ciudată încă, a aceluiaşi Adrian Cranta. „Se dau următoarele situaţii de viaţă : 1. Sunteţi cu nevasta în pat şi vreţi să întreţineţi relaţii de natură sexuală cu ea.” Mitoş Micleuşanu : Da, trebuie specificat, cu nevasta... Iulian Tănase : Deci, nu relaţii sexuale, relaţii de natură sexuală. Mitoş Micleuşanu : De natură ? Iulian Tănase : Da, adică e mai generos...Exprimare, da... Mitoş Micleuşanu : Bun, dar sună, fii atent : nevasta unuia în patul altuia. Iulian Tănase : Mă rog, aicea e după posibilităţi. Aveţi însă unele ezitări : oare va rămâne însărcinată ? Oare va atinge orgasmul ? Adrian Cranta vă vine în ajutor cu o cutiuţă rotundă, găurită în mijloc.” (râsete) Fiţi atenţi ! Şi zice aşa : „Această jucărie este spectaculoasă deoarece poate să arate trei momente importante din viaţa unei femei : când rămâne însărcinată, când poate să aibă orgasm instant şi când poţi să faci ce vrei cu ea fără să se întâmple nimica.“ (Cei doi prezentatori râd.) Mitoş Micleuşanu : Asta a treia m-ar interesa... A treia mi se pare cea mai bună. Cum, cum, încă o dată... Iulian Tănase : A treia este... Deci, „când poţi să faci ce vrei cu ea fără să se întâmple nimica.“ M. Micleuşanu : Deci, să înţeleg că există posibilitatea de a face ce vrei cu o femeie fără să se întâmple nimic ? Iulian Tănase : Nimic, nimic... Mitoş Micleuşanu : Cât de tare !... Superb ! Iulian Tănase : Deci, este un orice... Un orice golit de orice. Mitoş Micleuşanu : Ăsta e visul oricărui bărbat să poată face orice... Iulian Tănase : Ce trebuie să facă femeia ca să afle toate acestea ? Dacă este însărcinată, dacă are orgasm, sau dacă bărbatul face ceva cu ea sau nu face nimic. Mitoş Micleuşanu : Alea două mai puţin, dar ce trebuie să facă, să afle că are orgasm ? Cum poate afla, într-adevă, că asta mi se pare straniu ? I.Tănase : Fii atent !...Păi, exact asta este cel mai important lucru : „trebuie să scuipe în gaura din mijlocul jucăriei.” Mitoş Micleuşanu : Să nu-mi spui că e un aparat ? Iulian Tănase : Asta scrie, aşa : „să lase să se usuce un sfert de oră”, scuipatul adică. Chiar, în cât timp se usucă un scuipat ? Asta iar e o întrebare. „Şi apoi să facă o poză cu telefonul mobil prin gaura din mijloc.” Mitoş Micleuşanu : Mama mia !... Iulian Tănase : „Poza de pe telefonul mobil ar trebui să arate, prin simboluri specifice, când e în perioada fertilă, când e în perioada cu orgasme” (râd.)... multiple” şi când e în perioada în care poţi să faci ce vrei cu ea fără să se întâmple nimica“. ( Cei doi prezentatori râd.) Doamne, Doamne ! Mitoş Micleuşanu : Asta e Spitalul 9, de unde e ? Iulian Tănase : Cred că e inventator de la Spitalul 9. Mitoş Micleuşanu : Ha-ha-ha, sună foarte bine cutiuţa... Iulian Tănase : Este absolut halucinant. Deci, trebuie neapărat să citiţi „Adevărul de Weekend”. (...)

 Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că ediţia emisiunii “Războiul sfârşitului de săptămână” din 22 iunie 2013, difuzată între orele 08.00 – 12.00, a avut un conţinut nepotrivit în raport de ora difuzării, fapt de natură a prejudicia dezvoltarea psihică şi morală a minorilor.

 Consiliul apreciază că fapta radiodifuzorului este gravă, întrucât la o oră la care copiii au acces neîngrădit la programele de radiodifuziune, respectiv la ora 09.18, au audiat un comentariu cu conotaţii sexuale. Or, în scopul asigurării protecţiei copiilor, la edictarea normei, legiuitorul a avut în vedere ca programele susceptibile de a afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor să se facă numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, se asigură că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective. Membrii Consiliului apreciază că un astfel de program audiovizual nu poate reprezenta un exemplu educativ în dezvoltarea armonioasă a minorului, ştiut fiind că educaţia este o dimensiune importantă a personalităţii copilului şi mai apoi a adultului, iar conduita morală prezintă un factor deosebit în educare, pentru că încorporează modul de adaptare la cerinţele şi relaţiile sociale. În afară de faptul că emisiunea difuzată la o oră matinală a prejudiciat publicul minor, prin tema cu conotaţii sexuale abordată, membrii Consiliului au constatat că discuţiile purtate de cei doi prezentatori au fost de natură să afecteze şi imaginea femeii, care a fost prezentată în ipostaze degradante.

 Redăm din raportul de monitorizare :
 „Această jucărie este spectaculoasă deoarece poate să arate trei momente importante din viaţa unei femei : când rămâne însărcinată, când poate să aibă orgasm instant şi când poţi să faci ce vrei cu ea fără să se întâmple nimica. (...)” este de natură a prejudicia imaginea acesteia. „Ce trebuie să facă femeia ca să afle toate acestea ? Dacă este însărcinată, dacă are orgasm, sau dacă bărbatul face ceva cu ea sau nu face nimic. Mitoş Micleuşanu : Alea două mai puţin, dar ce trebuie să facă, să afle că are orgasm ? Cum poate afla, într-adevă, că asta mi se pare straniu ? I.Tănase : Fii atent !...Păi, exact asta este cel mai important lucru : „trebuie să scuipe în gaura din mijlocul jucăriei.” Mitoş Micleuşanu : Să nu-mi spui că e un aparat ? Iulian Tănase : Asta scrie, aşa : „să lase să se usuce un sfert de oră”, scuipatul adică. Chiar, în cât timp se usucă un scuipat ? Asta iar e o întrebare. „Şi apoi să facă o poză cu telefonul mobil prin gaura din mijloc.”

 Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a decis sancţionarea radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu amendă de 10.000 lei, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) şi (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. R 011.9/13.01.1993, al deciziei de autorizare iniţială nr. 001/03.08.1993 şi reautorizare nr. 001.2/09.04.2009, pentru postul RADIO GUERRILLA BUCUREŞTI se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 19 alin. (1) şi (2) lit. i) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO GUERRILLA BUCUREŞTI cu amendă de 10.000 lei, întrucât emisiunea „Războiul sfârşitului de săptămână”, ediţia din 22 iunie 2013, difuzată în intervalul 08.00 – 12.00, interval orar accesibil minorilor, a avut un conţinut cu conotaţii sexuale, de natură a afecta dezvoltarea mentală şi morală a acestora Conform prevederilor din Legea audiovizualului, difuzarea în serviciile de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, se asigură faptul că minorii nu pot auzi emisiunile respective. De asemenea, comentariile prezentatorilor au fost de natură să afecteze imaginea femeii, care a fost prezentată în ipostaze degradante.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.