Decizia nr. 424 din 30.07.2013

02.08.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L.,

 Bucureşti, B-dul Ficusului nr. 44A, Corp B, etaj 4, sector 1, CUI 15081313

 pentru postul RADIO ZU
 Bucureşti, str. Maior Gheorghe Şonţu nr. 8, sector 1

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul prezentat de Direcţia Monitorizare cu privire la unele ediţii ale emisiunii „Morning Zu” difuzate de postul RADIO ZU, în perioada 01.05.2013 - 30.06.2013.
 Postul RADIO ZU din Bucureşti aparţine radiodifuzorului S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R427.3/26.04.2004, decizia de autorizare nr. 1002.0/22.12.2005 şi de reautorizare nr. 1002.1/27.02.2009).

 În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L. a încălcat prevederile art. 34 alin. (1) raportate la art. 19 alin. (2) lit. i) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate :

  • art. 34 alin. (1) : Orice persoană are dreptul la propria imagine.
  • art. 19 alin. (2) – Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii :
     lit. i) prezentarea femeii în ipostaze degradante.

 În fapt, postul RADIO ZU difuzează în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 07.00-10.00, emisiunea „Morning Zu”, prezentată şi realizată de domnii Mihai Morar şi Daniel Buzdugan.

 Membrii Consiliului au constatat că ediţia emisiunii „Morning Zu”, din 12.06.2013, a fost difuzată cu încălcarea prevederilor care protejează dreptul persoanei la imagine, întrucât unul dintre prezentatorii acesteia a făcut unele aprecieri lipsite de consideraţie la adresa persoanei la care s-a referit pe post.

 Redăm din raportul de monitorizare :
 „D. Buzdugan : Citesc în revista Daily Mirror, rubrica economică, cică arabii sunt interesaţi de sutienele lu’ Oana Roman. Ştii de ce ? Vor să le cumpere ca să pună huse la cămile. M.Morar Cine râde, îl dau afară !”
 Având în vedere afirmaţiile peiorative cu privire la aspectul d-nei Oana Roman, membrii Consiliului au constatat că acestea au fost de natură a prejudicia imaginea prezentatoarei tv, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora orice persoană are dreptul la propria imagine.

 De asemenea, membrii Consiliului consideră că un asemenea comentariu la adresa unei femei, indiferent dacă aceasta este persoană publică sau nu, are drept consecinţă punerea acesteia într-o situaţie degradantă.
 În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a difuza programele fără a se aduce atingere dreptului la imagine a persoanei, drept ocrotit de legislaţia audiovizuală, şi de a respecta criteriile de clasificare a programelor, între care şi pe cel prevăzut la art. 19 alin. (2) lit. i) din Codul audiovizualului.

 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L. cu somaţie publică.
 Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul prevederilor art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare, şi ale art. 90 alin. (4), art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R427.3/26.04.2004, decizia de autorizare nr. 1002.0/22.12.2005 şi de reautorizare nr. 1002.1/27.02.2009) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederile art. 34 alin. (1) raportate la art. 19 alin. (2) lit. i) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3 Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO ZU cu somaţie publică, întrucât în cadrul ediţiei „Morning ZU” din 12 iunie 2013 au fost făcute afirmaţii peiorative cu privire la aspectul unei prezentatoare tv, fapt de natură a-i prejudicia imaginea, drept protejat de art. 34 alin. (1) din Codul audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.