Decizia nr. 422 din 30.07.2013

01.08.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ANTENA TV GROUP S.A.
 BUCUREŞTI, str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco Business Center, sector 1 - C.U.I. RO 1599030

 pentru postul de televiziune ANTENA 1
 BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 25-27, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţia nr. 6897/17.06.2013, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la clasificarea filmelor de lung metraj difuzate de postul de televiziune ANTENA 1, în perioada 01 – 15.06.2013.

 Postul ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.4/25.01.1993, decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994 şi reautorizare nr. 025-3/14.06.1994).
 Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 24 alin. (1) şi (2) raportate la art. 21 lit. d) şi art. 19 alin. (1) şi (2) lit. b), f), g) şi k) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit prevederilor din Legea audiovizualului :

 • art. 39 alin. (2) : Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective. Conform dispoziţiilor invocate din Decizia nr. 220/2011 (Codul audiovizualului) :
 • art. 24 alin. (1) : Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 23.00 – 06.00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă ; fac excepţie de la intervalul orar filmele artistice, serialele şi cele documentare clasificate 15, în cazul cărora intervalul permis de difuzare este 22.00 – 06.00.
   alin. (2) Dimensiunea semnului de avertizare va fi de minimum 30 de puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 60 în format HD, înaltă definiţie.
 • art. 21 alin. (1) : Categoriile în care se clasifică programele, în funcţie de criteriile precizate la art. 19 alin. (2), sunt următoarele : lit. d) programe interzise minorilor sub 15 ani, denumite în continuare programe 15.
 • art. 19 alin. (1) – Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.
   alin. (2) – Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii :
   lit. b) utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor ;
   lit. f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ;
   lit. g) tipologia eroilor, scopul acţiunii acestora, gradul de recurgere la violenţă ;
   lit. k) calitatea şi tipologia limbajului.

 Faţă de criteriile generale prevăzute pentru clasificarea producţiilor audiovizuale la art. 19 alin. (2) din Codul audiovizualului, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat filmele artistice „Operaţiunea Eagle One”, „Antiglonţ” şi „Cursă mortală 2” cu o încadrare greşită şi în intervale orare necorespunzătoare în raport de conţinutul acestora.

 Radiodifuzorul a încadrat filmele menţionate cu semnul de avertizare 12 – producţii audiovizuale interzise minorilor sub 12 ani – şi le-a transmis începând cu ora 20.30.
 Având în vedere conţinutul acestor filme (scene de violenţă fizică, psihică sau de limbaj, scene cu conotaţie sexuală, limbaj obscen), membrii Consiliului au constatat că încadrarea de către radiodifuzor a fost necorespunzătoare, ceea ce a permis ca difuzarea acestora să fie făcută la ore accesibile minorilor, fapt ce contravine prevederilor legale invocate.
 Astfel, în data de 03.06.2013, de la ora 20.28, postul ANTENA 1 a difuzat filmul artistic „Operaţiunea Eagle One”, cu semnul de avertizare 12. Filmul a conţinut scene de luptă cu arme de foc, în contextul în care un grup de puşcaşi marini americani se luptau cu terorişti Al-Qaeda, care se aliaseră cu rebeli filipinezi.

 Conform bazelor de date de pe site-urile www. imdb.com, interro_liens_callback şi interro_liens_callback, filmul artistic a fost clasificat astfel : Rated R for war violence and brief language. USA:R / UK:15 / Argentina:Atp / Iceland:16 / Singapore:NC-16 / Finland:K-15 / Australia:M/ Germany:16 Running time : Video 88 min.

 În data de 09.06.2013, de la ora 20.30, postul ANTENA 1 a difuzat filmul artistic „Antiglonţ”, cu semnul de avertizare 12. Filmul a conţinut scene cu limbaj vulgar : (fuck, cretinule !, Dă-mi pistolul, căţea !.. să i-o tragă.., scene de violenţă fizică : (bătaie într-un club, doi bărbaţi se bat, apoi unul din ei e împuşcat de un al treilea, împuşcături), dialoguri cu conotaţii sexuale (Te masturbezi des ?...S-ar putea să se excite puţin, nu ? Uită-te la el cum stă !, (Scula lui are perciuni). Scena de final o înfăţişează pe mama unuia dintre personajele principale, fumând, cu o mină ce exprima satisfacţia. Într-o scenă anterioară, personajul spusese că mama lui fumează „iarbă”, după care a vorbit cu ea la telefon şi a întrebat-o dacă este drogată. În altă împrejurare, şi-a rugat prietenul să aibă grijă de mama lui, să nu fumeze prea multă iarbă.

 Conform bazelor de date de pe site-urile www. imdb.com, interro_liens_callback şi interro_liens_callback, filmul artistic a fost clasificat astfel : Rated R for strong violence and language, some sexuality and drug use. Argentina : 13 / Australia : MA/ Canada:14A/ Germany:16/ Ireland : 18/ Netherlands:16/ New Zealand:R 18 / Spain:13 / UK:18(video premiere)/ USA : R/ Iceland:16 / Singapore:NC-16 / Sweden:15 (video rating) R.time : 84 min. În data de 15.06.2013, de la ora 20.30, postul ANTENA 1 a difuzat filmul artistic „Cursă mortală 2”, cu semnul de avertizare 12. Filmul a conţinut numeroase scene de violenţă, unele cu o durată de la 2 la 7 minute, astfel : - scenă cu limbaj vulgar, încăierare generală, bătaie cu pumni ; - altă scenă – cu o durată de circa 4 minute- ce a conţinut bătăi, limbaj vulgar, împuşcături, folosirea de grenade, explozii, maşini răsturnate ; - o scenă care a durat 2 minute şi care a conţinut bătăi cu răngi, pumni, picioare ; - bătăi corp la corp ; - o scenă de circa 4 minute – a început înainte de pauza de publicitate şi a continuat după aceasta- a conţinut : bătăi, încăierare generală, folosirea de aruncătoare de flăcări, imagini cu un om care a luat foc ; - cursă de maşini cu armament la bord, explozii, împuşcături, limbaj vulgar, secvenţă care a durat circa 7 minute (a fost întreruptă de pauza de publicitate) ; - scenă în care un om legat este biciuit şi este plin de sânge ; - timp de circa 7 minute, altă cursă de maşini cu armament, în care competitorii încearcă să se omoare ; împuşcături, maşini şi oameni în flăcări, oameni supuşi exploziilor, om călcat de o maşină-tanc ; - un competitor care arde în maşina ce luase foc ; - o femeie este omorâtă cu maşina, iar un bărbat e împuşcat.

 Conform bazelor de date de pe site-urile www. imdb.com, interro_liens_callback şi ww.bbfc.co.uk, filmul artistic a fost clasificat astfel : Rated R for violence and language throughout and sexual content. USA:R / Australia:MA15+ / Germany:18 / Netherlands:16 / UK:18 / Ireland:18 / South Korea:18 / Singapore:M18. R time : 100 min.

 Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu s-a ghidat în clasificarea producţiilor audiovizuale şi după clasificarea stabilită de producător sau, după caz, de cea în care producţia de ficţiune a fost difuzată în alte ţări, aşa cum avea obligaţia în conformitate cu prevederile art. 20 din Codul audiovizualului.
 De asemenea, membrii Consiliului au constatat că producţiile audiovizuale menţionate au fost încadrate greşit şi difuzate în intervale orare necorespunzătoare în raport de conţinutul acestora, ceea ce a avut drept consecinţă nerespectarea măsurilor de protecţie a copiilor în cadrul serviciilor de programe, prevăzute de Codul audiovizualului.
 Or, dat fiind faptul că filmele artistice „Operaţiunea Eagle One”, „Antiglonţ” şi „Cursă mortală 2” au conţinut scene de violenţă fizică, psihică sau de limbaj, scene cu conotaţie sexuală, limbaj obscen şi ţinând cont de clasificările stabilite în alte ţări, aceste filme ar fi trebuit încadrate cu semnul de avertizare „15” (producţii audiovizuale interzise minorilor sub 15 ani) şi difuzate în intervalul orar corespunzător, respectiv între orele 22.00-06.00, în conformitate cu dispoziţiile art. 24 alin. (1), teza a doua din Codul audiovizualului.

 Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant al interesului public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică, mentală şi morală a acestora. Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. cu somaţie publică. Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 În temeiul prevederilor art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare, ale art. 90 alin. (1) lit. g), alin. (3) şi (4) şi art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1. Radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.4/25.01.1993, decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994, reautorizare nr. 025-3/14.06.1994, pentru postul de televiziune ANTENA 1) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 24 alin. (1) şi (2) raportate la art. 21 lit. d) şi art. 19 alin. (1) şi (2) lit. b), f), g) şi k) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 1 cu somaţie publică, întrucât unele filme artistice transmise în perioada 1 – 15 iunie 2013, care au conţinut scene de violenţă fizică, psihică sau de limbaj, scene cu conotaţie sexuală, limbaj obscen, au fost încadrate greşit şi difuzate la o oră necorespunzătoare în raport de conţinutul lor, fapt de natură a afecta dezvoltarea mentală şi morală a minorilor care, raportat la ora de difuzare, aveau acces la vizionarea acestora”.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.