Decizia nr. 415 din 25.07.2013

30.07.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. MITBON IMPEX S.R.L.
 Loc. Oneşti, Str. Libertăţii nr. 13, bl. 13, sc. B, et. 1, ap. 7, jud. Bacău

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Caşin, judeţul Bacău, reţea aparţinând S.C. MITBON IMPEX S.R.L.
 Distribuitorul de servicii S.C. MITBON IMPEX S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A0790.1/22.02.2005 , Anexa nr. 6 aprobată la data de 11.10.2011, pentru localitatea Caşin, judeţul Bacău.
 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. MITBON IMPEX S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar un program, deşi înscris în oferta aprobată de Consiliu, nu era retransmis.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului. Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. MITBON IMPEX S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului la data 11.10.2011 cuprinde 41 de programe.

 În urma controlului programat efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 12.04.2013, în localitatea Caşin, judeţul Bacău, s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice se retransmiteau, în pachetul analogic, în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : CREDO TV, UNIVERSAL CHANNEL, MONEY.RO, ACASĂ TV, DIGI SPORT 1, DIGI SPORT 2, PV TV, TV KIT şi 1 TV.

 Programul TVR INTERNAŢIONAL, deşi înscris în oferta de servicii de programe, nu era retransmis în această localitate.
 De asemenea, la acelaşi control s-a constatat că distribuitorul de servicii nu a inclus în oferta de servicii de programe şi nu retransmite, în sistem analogic, programele regionale EST TV şi TELEMOLDOVA PLUS, fapt ce contravine prevederilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există.

 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. MITBON IMPEX S.R.L. Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care distribuitorul de servicii nu va respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului, respectiv amenda, al cărei cuantum minim este de 10.000 lei.

 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :
 Art. 1 : Distribuitorul de servicii S.C. MITBON IMPEX S.R.L. (deţine avizul de retransmisie nr. A0790.1/22.02.2005 , Anexa nr. 6 aprobată la data de 11.10.2011 pentru localitatea Caşin, judeţul Bacău) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 74 alin. (3) şi 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3 : În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Caşin, judeţul Bacău, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

 "Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. MITBON IMPEX S.R.L. cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea Caşin, judeţul Bacău, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului. De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului, deoarece nu a inclus în ofertă şi nu retransmite programele regionale EST TV şi TELEMOLDOVA PLUS a căror retransmitere este obligatorie.