Decizia nr. 367 din 19.03.2009

19.03.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CABLE VISION S.R.L.
cu sediul în BOTOŞANI, str. Bucovina, nr. 9, sc. D, et. 3, ap. 15, jud. Botoşani

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 martie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţelele de cablu din localităţile Stăuceni, Victoria, Blândeşti, Cerchejeni şi Suliţa, jud. Botoşani aparţinând S.C. CABLE VISION S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. CABLE VISION S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 3986.1/02.08.2005 pentru localitatea STĂUCENI, nr. A 5030/02.08.2005 pentru localitatea VICTORIA, nr. A 3253/15.07.2004 pentru localităţile BLÂNDEŞTI şi CERCHEJENI şi nr. A 1344.2/10.11.2005 pentru localitatea SULIŢA, jud. Botoşani.

Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al C.N.A., membrii Consiliului au constatat că S.C. CABLE VISION S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin.(1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Conform art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al CNA, în reţelele de cablu din localităţile BLÂNDEŞTI, CERCHEJENI şi SULIŢA, jud. Botoşani ce aparţin S.C. CABLE VISION S.R.L. s-au constatat următoarele :

- în ziua de 18 februarie 2009, în reţeaua de cablu din localităţile BLÂNDEŞTI şi CERCHEJENI, jud. Botoşani se retransmiteau în plus faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, următoarele programe : PRO CINEMA, CANAL 1, GOOD LIFE, MOVIES 24, TVM I, F&H, TRINITAS TV, TCM, UNIVERSAL, MYNELE şi ROMANTICA, iar programele : BALKANIKA MUSIC TELEVISION, CNN, TELE M, SPERANŢA TV, CREDO TV, COSMOS TV, CANAL TELESHOP, AXA TV, ALPHA TV, ALFA OMEGA TV, TVR INTERNAŢIONAL, deşi înscrise în oferta de servicii, nu se retransmiteau.

- în data de 19 februarie 2009, în localitatea SULIŢA, jud. Botoşani se retransmiteau, în plus, faţă de oferta de servicii, programele : PRO CINEMA, ROMANTICA TV, CANAL 1, GOOD LIFE, MOVIES 24, TVM I, F&H, TRINITAS TV, UNIVERSAL şi MYNELE, iar programele : TVR INTERNAŢIONAL, CNN, TELE M, SPERANTA TV, CREDO TV, COSMOS TV, AXA TV, ALPHA, ALFA OMEGA TV şi CANAL TELESHOP, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu se retransmiteau.

Consiliul a constatat că distribuitorul de servicii nu respectă structura ofertei de servicii de programe nici în localităţile STĂUCENI şi VICTORIA din jud. Botoşani, întrucât a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

În baza aceluiaşi raport de control, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. CABLE VISION S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât nu retransmite programele TVR 3, TVR CULTURAL, TVR INFO şi TV 5 în localităţile STĂUCENI şi VICTORIA, jud. Botoşani, deşi acestea sunt înscrise în oferta de servicii de programe.

Potrivit dispoziţiilor invocate, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii are obligaţia să includă în oferta sa, programele Societăţii Române de Televiziune, respectiv, TVR 3, TVR CULTURAL şi TVR INFO, precum şi programul TV 5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. CABLE VISION S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de cablu din localităţile Stăuceni, Victoria, Blândeşti, Cerchejeni şi Suliţa, jud. Botoşani, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. CABLE VISION S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţelele de cablu din localităţile Stăuceni, Victoria, Blândeşti, Cerchejeni şi Suliţa, jud. Botoşani, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât are obligaţia de a retransmite programele TVR 3, TVR CULTURAL, TVR INFO şi TV 5 MONDE în reţelele de cablu din localităţile Stăuceni şi Victoria, jud. Botoşani.”