Decizia nr. 326 din 27.06.2013

03.07.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. ANTENA TV GROUP S.A.

 BUCUREŞTI, str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco Business Center, sector 1 - CUI R 1599030

 pentru postul de televiziune ANTENA 1
 BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 25-27, sector 1

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 iunie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţia nr. 6199/28.05.2013, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la clasificarea filmului „Crank, răzbunare și adrenalină” difuzat de postul de televiziune ANTENA 1, în data de 27.05.2013, în intervalul orar 20:30 – 22:27.

 Postul ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.3/25.01.1993, decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994 şi reautorizare nr. 025-1/14.06.1994). Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, și ale art. 21 lit. d) și art. 24 alin. (1) şi (2) raportate la art. 19 alin. (1) şi (2) lit. b), e), f) şi k) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

 Potrivit dispoziţiilor invocate din Decizia nr. 220/2011
 art. 24 alin. (1) Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 22,00 - 06,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă. alin. (2) Dimensiunea semnului de avertizare va fi de minimum 30 de puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 60 în format HD, înaltă definiţie.
 art. 21 alin. (1) Categoriile în care se clasifică programele, în funcţie de criteriile precizate la art. 19 alin. (2), sunt următoarele : lit. d) programe interzise minorilor sub 15 ani, denumite în continuare programe 15.
 art. 19 alin. (1) – Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.
 alin. (2) – Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii :
 lit. b) utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor ;
 lit. e) numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual ;
 lit. f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ;
 lit. k) calitatea şi tipologia limbajului.

 Faţă de conţinutul filmului difuzat (respectiv violenţă fizică, psihică sau de limbaj, scene de sex sau cu conotaţie sexuală, limbaj obscen), membrii Consiliului au constatat că încadrarea de către radiodifuzor a fost necorespunzătoare, ceea ce a permis ca difuzarea acestuia să fie făcută la ore accesibile minorilor, fapt ce contravine prevederilor legale invocate.

 Conform bazelor de date de pe site-urile www.imdb.com, www.allrovi.com, www.bbfc.co.uk şi www.cncinema.abt.ro filmul artistic Crank : Răzbunare şi adrenalină / Crank a fost clasificat astfel : www.imdb.com : UK:18 / Australia:MA / Ireland:18 / Germany:18 / Canada:18A (Alberta/British Columbia/Manitoba/Nova Scotia) / USA:R / Canada:14A (Ontario) / Singapore:M18 / Philippines:R-13 / Romania:I.M.-18 / New Zealand:R18 / Portugal:M/16 / Argentina:16 / France:12 / Germany:16 (cut) / Netherlands:16 / Italy:VM14 / South Korea:18 / Malaysia :(Banned) / Japan:R-15 / Finland:K-18 (self applied) / Brazil:16 / Hungary:18 / Iceland:16 / Rated R for strong violence, pervasive language, sexuality, nudity and drug use

 Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu s-a ghidat în clasificarea producţiilor audiovizuale şi după clasificarea stabilită de producător sau, după caz, de cea în care producţia de ficţiune a fost difuzată în alte ţări, aşa cum avea obligaţia în conformitate cu prevederile art. 20 din Codul audiovizualului.

 De asemenea, membrii Consiliului au constatat că producţia audiovizuală menţionată a fost încadrată greşit şi difuzată în intervale orare necorespunzătoare în raport de conţinutul acesteia (violenţă fizică, psihică sau de limbaj, scene de sex sau cu conotaţie sexuală, limbaj obscen), ceea ce a avut drept consecinţă nerespectarea măsurilor de protecţie a copiilor în cadrul serviciilor de programe, prevăzute de Codul audiovizualului.

 Astfel, postul de televiziune ANTENA 1 a încadrat filmul „Crank, răzbunare și adrenalină” cu semnul de avertizare „12”. Or, dat fiind faptul că acesta a conţinut scene de violenţă fizică, psihică sau de limbaj, scene de sex sau cu conotaţie sexuală, limbaj obscen şi ţinând cont de clasificările stabilite în alte ţări, acest film ar fi trebuit încadrat cu semnul de avertizare „15” (producţii audiovizuale interzise minorilor sub 15 ani) şi difuzate în intervalul orar corespunzător, respectiv între orele 22.00-06.00.

 Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant al interesului public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică, mentală şi morală a acestora.

 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. cu amendă de 10.000 lei. Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare, ale art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) și art. 91 alin. (1) și (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1. Radiodifuzorul S.C. TV ANTENA 1 S.A., având licenţa audiovizuală nr. TV 012.3/25.01.1993, decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994 şi reautorizare nr. 025-1/14.06.1994, pentru postul de televiziune ANTENA 1, se sancţionează amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, și ale art. 24 alin. (1) şi (2) raportate la art. 21 alin. (1) lit. d) şi art. 19 alin. (1) şi (2) lit. b), e), f) şi k) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 1 cu amendă de 10.000 lei, întrucât filmul „Crank, răzbunare și adrenalină”, transmis în luna mai 2013, a fost încadrat greşit şi difuzat la o oră necorespunzătoare în raport de conţinutul acestuia, fapt ce contravine prevederilor din legislaţia audiovizuală.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.