Decizia nr. 302 din 20.06.2013

20.06.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.
C.U.I. 4747298
BUCUREŞTI, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Clădirea 20, etaj 8, sector 2,

postul de radio KISS FM
BUCUREŞTI, Splaiul Independenţei nr. 319, SEMA PARK,
Riverview House, corp Est, etaj 7, sector 6

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 iunie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat respectarea de către radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. a obligaţiei legale de a comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii aplicate de către Consiliu prin Decizia nr. 278/06.06.2013 privind somarea societăţii.

Postul de radio KISS FM aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 022.5/28.01.1993 şi decizia de autorizare iniţială nr. 070.0/04.10.1994 şi reautorizare nr. 070.1/23.07.2009).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 93^1 alin. (3) Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în cazul serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră, textul somaţiei sau al sancţiunii se difuzează în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul 06.00 – 14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri.

În şedinţa publică din data de 06 iunie 2013, Consiliul a decis sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului.

În temeiul prevederilor art. 93^1 alin. (3) Legea audiovizualului nr. 504/2002, societatea avea obligaţia să difuzeze textul acestei decizii de sancţionare în condiţiile şi în termenele instituite prin acest act normativ, respectiv difuzarea textului sancțiunii în următoarele 24 de ore de la comunicare de cel puțin 3 ori, în intervalul ora 06.00-14.00. Or, radiodifuzorul nu și-a îndeplinit această obligații, în sensul că a difuzat o singură dată textul sancțiunii și nu de cel puțin 3 ori, astfel cum prevăd dispozițiile legale invocate.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare cu amendă a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art. 931 alin. (5) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. R 022.5/28.01.1993 şi al deciziei de autorizare iniţială nr. 070.0/04.10.1994 şi de reautorizare nr. 070.1/23.07.2009 pentru postul de radio KISS FM, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 931 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul KISS FM cu amendă de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 931 alin. (3) din Legea audiovizualului, întrucât nu şi-a îndeplinit obligaţia de a difuza pe post, de cel puţin 3 ori, textul deciziei de sancţionare nr. 278/06.06.2013 emise de C.N.A.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.