Decizia nr. 242 din 15.03.2011

15.03.2011


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 martie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la spotul publicitar “Millenium Bank” difuzat pe posturile de televiziune.

Spotul are următorul conţinut :

“Un bărbat stă pe o bancă şi citeşte ziarul. Dintr-o clădire pe care scrie “Millenium Bank” iese o fată. Bărbatul începe să cânte următoarea strofă şi fata îl acompaniază :

E atât de multă bucurie Pe drumul care voi porni, E atât de bine să ai vise, Care se vor îndeplini.

Strofa este reluată de o mulţine de oamnei, care se adună în jurul celor doi.

Voce din off : Alege refinanţarea de la Millenium Bank. Ratele mici aduc marile bucurii. Millenium Bank, viaţa ne inspiră.

Pe ecran sunt afişate informaţii despre rata veche în suma de 242 Euro (care este tăiată) şi rata nouă de 181 Euro, încadrate în două dreptunghiuri.

Sub acestea apar trei rânduri de scris ilizibil şi apoi Millenium Bank – Viaţa ne inspiră, w w w.millenium bank.ro, 0801000111 (RomTelecom),*2111 (Vodafone, Orange).”

După vizionarea spotului, membrii Consiliului au constatat că acesta încalcă prevederile art. 83 şi pe ale art. 94 alin. (1) lit. a) prima teză din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, asatfel cum au fost preluate din Decizia CNA nr. 187/2006 (art. 88 şi 114 alin. (2)), în vigoare la data săvărşirii faptei, ulterior abrogată prin Decizia nr. 220/2011.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

“Art. 83 - Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a asigura respectarea normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, stabilite de Academia Română.

Art. 94 - (1) În scopul unei informări corecte, orice informaţie sau avertizare conţinută într-o comunicare comercială audiovizuală se difuzează astfel încât aceasta să fie clar percepută de public, în special prin asigurarea următoarelor măsuri :
a) să fie prezentată static, lizibil şi pe o durată suficientă, în cazul informaţiei difuzate sub formă de videotext ; (...)”.

Membrii Consiliului au analizat spotul şi au constatat că acesta conţine o greşeală gramaticală, fapt confirmat şi de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al Rosetti” cu care CNA are un contract de consultanţă şi care prin adresa nr.3548/14.03.2011 şi-a exprimat punctul de vedere cu privire la spotul monitorizat.

Astfel versul „pe drumul care voi porni” nu conţine prepoziţia “pe” varianta corectă din punct de vedere gramatical fiind “pe drumul pe care voi porni”.

Având în vedere nerespectarea normelor de exprimare corectă, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală în ceea ce priveşte asigurarea respectării normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, fapt ce contravine prevederilor art. 83 din Codul audiovizualului.

De asemenea, la vizionarea spotului, Consiliul a mai constatat că textul titrat în partea de jos a ecranului nu este lizibil şi este menţinut pe ecran un timp foarte scurt, insuficient pentru a permite citirea sa, fapte ce contravin prevederilor art. 94 din Codul audiovizualului potrivit cărora, în scopul unei informări corecte, orice informaţie sau avertizare conţinută într-o comunicare comercială audiovizuală trebuie să fie prezentată lizibil şi pe o durată suficientă.

Pentru aceste considerente, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune, în temeiul şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, intrarea deîndată în legalitate în privinţa spotului publicitar “Millenium Bank”, derulat pe posturile de televiziune, în sensul ca acesta să fie difuzat cu respectarea normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, precum şi a regulilor privind informarea corectă şi completă a publicului.