Decizia nr. 428 din 30.07.2013

02.08.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., PLOIEŞTI, str. Democraţiei nr. 28A
 (Spaţiul de lucru nr. 2, Construcţia C1), parter, jud. Prahova CUI 14954665

 pentru postul ROMÂNIA TV
 BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţia nr. 7281/26.06.2013, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea « Ştirile serii », difuzată în 25.06.2013 de postul ROMÂNIA TV. Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.3/09.06.2011, decizia de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011).

 În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 66 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor din Legea audiovizualului :

  • art. 3 (2) : Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

 Conform prevederilor din Codul audiovizualului :

  • art. 66 alin. (1) lit. a) : În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
     a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

 Postul de televiziune România TV a difuzat, în data de 25.06.2013, începând cu ora 20.00, emisiunea de dezbateri „Ştirile Serii”, moderată de d-na Laura Chiriac.
 Invitaţi : C.V. Tudor - europarlamentar, Lidia Mitchievici - jurnalist, Pavel Abraham - avocatul lui Gigi Becali.
 Titluri : C.V. TUDOR DEZVĂLUIE CE A VORBIT LA TELEFON CU BECALI ; VADIM : « BECALI M-A RUGAT SĂ NU ÎL MAI ATAC PE BĂSESCU » ; BECALI FACE 55 DE ANI, PETRECE ÎN CELULĂ ; BECALI, PETRECĂREŢUL DE SERVICIU
 În esenţă, discuţiile purtate în studio s-au axat pe tema graţierii d-lui George Becali de către Preşedintele Traian Băsescu, fiind aduse argumente în favoarea acestui demers, singura opinie exprimată de către invitaţi fiind aceea potrivit căreia omul de afaceri ar merita să fie graţiat, unele dintre considerentele avute în vedere fiind cele referitoare la activităţile filantropice ale acestuia, precum şi la faptul că ar urma să plătescă prejudiciul în sumă de 700.000 de euro şi cheltuielile de judecată. Or, potrivit prevederilor legislaţiei audiovizuale, pentru ca publicul să îşi poată forma o opinie obiectivă asupra subiectului dezbătut, ar fi fost necesar să fie exprimat şi un punct de vedere opus celui unanim exprimat în emisiune.

 Redăm din raportul de moitorizare :
 "C.V. Tudor : Astăzi s-a întâmplat un lucru neplăcut, la două-trei ore după ce am vorbit cu Gigi Becali, şi el spera în graţiere, nu i s-au dat nici 24 de ore de ziua lui. Laura Chiriac : V-a spus Gigi Becali de ce îşi doreşte să fiţi mai blând în discurs cu Traian Băsescu ? C.V. Tudor : Pentru că eu sunt cel mai vehement contestatar al lui Băsescu. El e implicat direct şi în împiedicarea lui de a ieşi de ziua lui 24 de ore şi în condamnare.« (...) »C.V. Tudor a făcut apel către Traian Băsescu : “ (...) Bun, a trecut ziua, nu se moare din asta, dar gândeşte-te pe viitor că el este închis pe nedrept şi stă în puterea ta, ca suveran republican al acestei ţări, să exerciţi dreptul constituţional de a-l graţia, atât îţi cerem. Oare care e motivul pentru care nu îl graţiază, domnul general ? Să mai treacă oare cât, un an doi să mai opereze un dosar ?« (...) »Laura Chiriac : Păi cât de abisal poate fi Traian Băsescu să înţeleagă că pe de o parte spuneţi că regimul lui e de teroare, apoi să afceţi apel la clemenţa lui ? C.V. Tudor : Bine, nu e numai el de vină. De 23 de ani s-a făcut praf economia naţională, dacă nici asta nu-i teroare. (...)« (...) »Pavel Abraham (...) a mai declarat că Becali va plăti prejudiciul de 700.000 de euro şi cheltuielile de judecată, (...). Laura Chiriac : Pe ce credeţi că îşi construieşte Gigi Becali, aflat după gratii, speranţa că Traian Băsescu îi va întinde o mână de ajutor, pentru că ascultându-vă, se pare că e singura lui speranţă asta ?! C.V. Tudor : El se bazează pe convingerea fermă, pe care o avem şi noi, că el e nevinovat. Atunci când eşti stăpân pe adevărurile tale, pe convingerile tale şi pe faptele tale, nu se poate să nu se facă dreptate. În privinţa echipei Steaua, iată, chiar forul suprem continental, a dovedit că nu este vorba de mită, de bani negri, ca dovadă că Steaua va juca, în privinţa terenurilor cu MAPN. (...).« (...) »Lidia Mitchievici : Ştiţi ce nu-nţeleg eu, domnul Vadim ? O asemenea persoană care a donat atâţia bani bisericii, putea să încalce una dintre cele 10 porunci, aceea de a fura ? Că în fond de asta : înşelăciune, furt, corupţie, dare, luare. C.V.Tudor : El a spus acum că a furat, dar el şi-a pus cenuşă în cap, adică a mărturisit şi ce n-a făcut. Nu ! Ce-a furat ? Păi să-mi spună mie ce-a furat ! Lidia Mitchievici : Deci, cum putea să se coboare la o astfel, să încalce un asemenea... C.V.Tudor : Măi, unde-s tâlharii economiei naţionale, măi, că s-au făcut privatizări în 25 de ani, de peste 700 de miliarde de euro şi s-au luat numai 7 miliarde la bugetul de stat, 1 %. Unde sunt ăia, băi frate ? Lidia Mitchievici : Şi atunci de ce l-au condamnat, din cauza gurii lui ? C.V.Tudor : Sau în România ce s-a furat rămâne bun furat ? Şi ne mirăm că am ajuns cum am ajuns. Lidia Mitchievici : Din cauza declaraţiilor lui, din cauză că a vorbit urât de judecătoare, de aia a fost condamnat de ce-a fost condamnat ? C.V.Tudor : Nu cred. Pe vorbe ? Cătălin Voicu de ce e închis, mă, general ? Lidia Mitchievici : Nu ştiu, ne-ntrebăm."

 Analizând conţinutul emisiunii ce a făcut obiectul raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului care obligă radiodifuzorii să informeze în mod obiectiv publicul prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

 Pentru a oferi publicului care a vizionat emisiunea posibilitatea de a-şi forma propria opinie în legătură cu subiectul prezentat, postul ROMÂNIA TV avea obligaţia de a-l informa în mod obiectiv, prin prezentarea unei pluralităţi de opinii cu privire la posibilitatea/oportunitatea graţierii d-lui George Becali. Or, toate opiniile exprimate în studio convergeau spre aceeaşi opţiune, anume a necesităţii ca Preşedintele României să îl graţieze.

 În aceste condiţii, Consiliul a constatat că informaţiile puse la dispoziţia pubicului au fost lipsite de echilibrul şi imparţialitatea la care obligă prevederile legale, fapt de natură să prejudicieze dreptul la informare a publicului.
 Radiodifuzorul, persoana responsabilă pentru conţinutul programelor audiovizuale puse la dispoziţia publicului, nu a asigurat respectarea principiilor imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, aşa cum obligă dispoziţiile legale din domeniul audiovizualului.
 În calitatea sa de titular de licenţă audiovizuală, radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. are obligaţia de a lua toate măsurile legale, astfel încât publicul să nu fie privat de o informaţie echilibrată şi obiectivă cu privire la subiectele aduse în atenţia publicului.

 Faţă de cele constatate, având în vedere criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a decis, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, somarea radiodifuzorului.

 În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 281.3/09.06.2011, decizia de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 66 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ROMÂNIA TV cu somaţie publică, întrucât, în emisiunea „Ştirile serii" din 25 iunie 2013, publicul nu a fost informat în mod obiectiv şi imparţial în legătură cu posibilitatea graţierii domnului George Becali, în emisiune nefiind prezentată o pluralitate de opinii în legătură cu subiectul dezbătut.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.