Comunicat

15.05.2013


envoyer l'article par mail title=

În atenţia radiodifuzorilor şi a distribuitorilor de programe
retransmise prin reţele de comunicaţii electronice

În urma analizării în şedinţa publică din data de 29.01.2013 a adreselor depuse de SC WORLD WIDE TELEVISION SRL şi SC DIRECT ONE SA şi a adresei de refuz a SC PRO TV SA de eliberare a acceptului de retransmisie pentru canalul must carry Pro TV, Consiliul face următoarele precizări :

Activitatea de retransmisie a serviciilor media audiovizuale este reglementată prin Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi de legislaţia secundară în domeniu.

Potrivit art. 1 pct. 10 din acest act normativ, retransmisia reprezintă „captarea şi transmiterea simultană a serviciilor media audiovizuale lineare, furnizate de radiodifuzori şi destinate recepţionării de către public, prin orice mijloace tehnice, în integralitatea lor şi fără nicio modificare a conţinutului”, dispoziţii care conferă astfel posibilitatea efectuării acesteia (captării şi transmiterii) prin orice mijloace tehnice şi tehnologii, fără nicio excepţie sau limitare, deci inclusiv utilizând mijloace, tehnologii (precum cele IP) şi resurse specifice „internetului”.

Pe această definiţie, este fundamentată şi decizia ANCOM de a autoriza noile servicii de retransmisie supuse acestei analize.

Cel puţin în forma actuală a legii audiovizualului, singurele reţele de comuncaţii electronice exceptate de la regimul must carry, sunt cele de tip DTH.

Cu privire la corelarea dispoziţiilor art.82 alin.(1) şi art. 74 alin.(4) din Legea audiovizualului, deţinerea drepturilor de retransmisie, prevăzută la art. 74 alin.(4), este o condiţie esenţială pentru eliberarea avizului de retransmisie, în acord şi cu legislaţia în materia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe.

Pe de altă parte, regimul must carry, prevăzut la art. 82, este prin finalitatea sa derogator de la principiul libertăţii contractuale.

Prin urmare, radiodifuzorul poate în mod justificat şi nediscriminatoriu, să refuze retransmisia în regim must carry pe acele reţele de comunicaţii electronice pentru care nu deţine drepturile de retransmisie, precizare care o poate face atât în declaraţia anuală înaintată CNA, cât şi în acceptul anual de retransmisie acordat distribuitorului, în condiţiile dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Decizia CNA nr.72/2002. Astfel, potrivit art.13 alin.(1) din respectiva decizie, în maximum 7 zile de la publicarea listei must carry, distribuitorii de servicii de programe au obligaţia să solicite, în scris, radiodifuzorilor, pentru fiecare reţea de comunicaţii electronice în funcţiune, acceptul anual de retransmisie pentru toate serviciile de programe pe care sunt obligaţi să le retransmită potrivit art. 82 din Legea audiovizualului.

De asemenea, potrivit art. 15 din aceeaşi decizie, dacă în cursul anului, un radiodifuzor renunţă sau nu mai îndeplineşte condiţiile legale la regimul must carry pentru un anumit serviciu de programe, CNA aduce la cunoştinţa publică acest fapt pe pagina sa de internet.

PDF - 220.5 ko
Lista radiodifuzorilor care au transmis la CNA că nu dețin drepturi de autor și drepturi conexe pentru difuzarea canalelor pe care le dețin pe noile tipuri de rețele de comunicații electonice

Având în vedere cele menţionate, şi faptul că SC PRO TV SA a afirmat că nu deţine drepturi de autor şi drepturi conexe pentru difuzarea programului PRO TV pe noile tipuri reţele de comunicaţii electronice, CNA a constatat că nu mai sunt îndeplinite condiţiile legale pentru retransmisia canalului în regim must carry pe aceste reţelele.

Astfel, se recomandă ca toţi radiodifuzorii aflaţi în aceeaşi situaţie, să se adreseze în scris Consiliului.