Monitorizare radio/TV

privind conținutul programelor

Accesaţi aici o parte din rapoartele de monitorizare privind conţinutul programelor de radio şi de televiziune cu atenţie specială pe următoarele aspecte : evaluarea respectării grilelor de program, respectarea legislaţiei audiovizuale privind protecţia minorilor, asigurarea informării corecte şi a pluralismului, protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine, publicitatea, teleshoppingul şi sponsorizarea.